Ι.Σ.Κ.Ε.: Μόνον τό ὁμολογιακόν μάθημα δίδει ἐλπίδα εἰς τήν νεολαίαν

Share:

Παραθέτομεν τό Δελτίον Τύπου τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2019:

Τὴν Τρίτη 8 Ὀκτωβρίου 2019 τὸ Δ.Σ. ἀποφάσισε τὰ ἀκόλουθα:

1) Ἡ ἀπόφαση 1749-1752/2019 τῆς ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἶναι μία πραγματικότητα, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψιν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, ὥστε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ φυσικὰ μὲ τοὺς Θεολόγους Καθηγητὲς νὰ διαμορφωθεῖ ἕνα νέο πρόγραμμα σπουδῶν σύμφωνο μὲ τὶς ἀνωτέρω ἀποφάσεις καὶ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματος καὶ τὶς σύγχρονες ἀνάγκες τῆς Ἐκπαίδευσης. Ὁ Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος ὑποστήριξε καὶ ὑποστηρίζει μὲ συνέπεια τὸν ὁμολογιακὸ χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος (τὴν προτεραιότητα στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παράδοση) καὶ ὑπενθυμίζει ἐνδεικτικὰ τὴν ἀπὸ 22/02/2013 ἐπιστολή του πρὸς τὸν τότε πρωθυπουργὸ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ ἀπὸ 9/12/2015 δελτίο τύπου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε., στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται τὰ ἀκόλουθα:

«Τὸ Δ. Σ. ἀπέστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη, στὸν ὁποῖο ἐκφράζεται ὁ προβληματισμὸς τοῦ Ι. Σ. Κ. Ε. γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὰ ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ τὸ μεῖζον αὐτὸ ζήτημα τὸ τελευταῖο διάστημα.

Μὲ σοβαρὴ καὶ συστηματικὴ ἐπιχειρηματολογία ὑποστηρίζεται ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι προαιρετικὸ ἀλλὰ ὑποχρεωτικὸ καὶ ἀσφαλῶς ὁμολογιακῆς κατεύθυνσης γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους μαθητές, διότι τὸ Σύνταγμα ἐπιβάλλει θετικὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συν­ειδήσεως μέσῳ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Ἡ ἀπαγόρευση ἢ νόθευση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, θὰ σήμαινε καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν μας, καθότι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἐπιθυμοῦν τὴν διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν, ἑνὸς μαθήματος ποὺ ὁδηγεῖ τὸν διδασκόμενο στὴν ἐλεύθερη καὶ πέρα ἀπὸ φανατισμοὺς ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς θρησκευτικῆς του συνείδησης, ποὺ τόσο ἀνάγκη ἔχουν τὰ παιδιά μας στὴν σημερινὴ δύσκολη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε.

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ἀγωγὴ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τοῦ σχολείου εἶναι, μέσα ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ νὰ δώσουμε στὰ παιδιά μας ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία καὶ νὰ τὰ ἀπομακρύνουμε ἀπὸ ἀπάνθρωπους ὁλοκληρωτισμούς, ἀπὸ ρατσιστικὲς ἰδέες ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἀκραῖες συμπεριφορὲς καὶ πράξεις.

Γίνεται ἐπίσης ἐκτενὴς καὶ ἐμπεριστατωμένη ἀναφορὰ στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει μὲ προτάσεις τοῦ Ι. Σ. Κ. Ε. πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ γιὰ ἕνα πραγματικὸ καὶ φυσικὰ ἐποικοδομητικὸ διάλογο, γιὰ τὴν συγγραφὴ νέων βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γιὰ ὅλες τὶς βαθμίδες, μὲ καθαρὰ παιδαγωγικὰ καὶ θεολογικὰ κριτήρια, σύμφωνα μὲ τὸ ἀναθεωρημένο Πρόγραμμα τοῦ 2003-2006, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου, μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ ΙΕΠ, τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός της χάρτης, τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων».

2) Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον τὶς συζητήσεις γιὰ τὴν «ἄμεση ἐπαναλειτουργία τῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου μεταξὺ Ἐκκλησίας – Πολιτείας» καὶ ἀναμένει τὶς προτάσεις γιὰ τὴν θεματολογία καὶ τὴν σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς, ἔχοντας ἤδη ἀποκομίσει χρήσιμες ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν πρόσφατη συμμετοχή του σὲ ἀνάλογη ἐπιτροπή.

3) Μεταξὺ τῶν προτεραιοτήτων τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. παραμένει τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων καὶ τῶν ὑπαρχουσῶν κενῶν ἐφημεριακῶν θέσεων, μὲ ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὶς ἀκριτικές, παραμεθόριες καὶ νησιωτικὲς Μητροπόλεις.

4) Γιὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω τὸ Δ.Σ. θὰ ζητήσει ἄμεσα συνάντηση μὲ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα.

5) Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ἀποφάσισε νὰ ἀνακηρύξει ὡς ἐπίτιμα μέλη τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. τοὺς κάτωθι: α) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, β) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, γ) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο, δ) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καὶ ε) τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό του.

Previous Article

Μέντιουμ ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπῆρξε… σύζυγος τοῦ Ἀπ. Παύλου!

Next Article

Ὁ Ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου ἀντίθετος μὲ τὸν ΚΧΑΟ

Διαβάστε ακόμα