Καί ἄλλος Ἐπίσκοπος ἐ(λάλησε)!

Share:

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης,

Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς Θεολογίας

Πληθαίνουν οἱ Ἐπίσκοποι οἱ συναγωνιζόμενοι ἀλλήλους σὲ ἀνόητα κορωνοκηρύγματα κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας.

Ὡς γνωστὸν τὸ κήρυγμα, ὁ θεῖος Λόγος, ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας καὶ ἀποσκοπεῖ μὲ τὴν σωστὴ ἐξήγηση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου νὰ ὁδηγήσει τοὺς πιστοὺς στὴν μετάνοια, στὴν συμφιλίωση μεταξύ τους, στὴν ἀγάπη καὶ νὰ τοὺς φέρει κοντὰ στὸν Χριστό.

Δυστυχῶς πολλοὶ Ἐπίσκοποι, μὲ λύπη τὸ λέμε αὐτό, ἔκαναν ὡς σκοπὸ τοῦ θείου Λόγου ὄχι τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τῶν λογικῶν προβάτων, ὄχι τὴν ἀγάπη ἀλλὰ τὸν διχασμὸ τοῦ λαοῦ καὶ τὴν προώθηση τῶν πειραματικῶν ἐμβολίων, συναγωνιζόμενοι στὴν ψευδῆ παραπληροφόρηση τὰ παχυλὰ ἀμοιβόμενα ἀπὸ τὸ κράτος Μ.Μ.Ε. στὸ θέμα αὐτό.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς καθημερινῆς πραγματικότητος ὅτι «δὲν προκαλεῖ παρενέργειες τὸ ἐμβόλιο», ὅτι «δὲν ἀποθνήσκουν ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο»! Καὶ ἄλλα χρονδροειδῆ ψεύδη, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀπορεῖ καὶ μένει ἐμβρόντητος ὁ χριστιανός, διερωτώμενος πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκούγονται τέτοια ψεύδη ἀπὸ χείλη Ἀρχιερέων, ἀκούσθηκαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ναυπάκτου αὐτὴν τὴν φορά κατὰ τὴν θεία Λειτουργία στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ προστάτου τῆς Λαμίας ἀσύνετα πράγματα! Ναὶ λυπούμεθα γιὰ τὸ ἀτόπημα τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὸ «μαῦρο ἄσπρο» καὶ χαρακτήρισε τοὺς ἀντιεμβολιαστὲς ναζιστές!!! Κύριε ἐλέησον!!! Καὶ ὅτι οἱ ἀντιεμβολιαστὲς προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν τὴν ἀρία φυλὴ τοῦ Νίτσε καὶ τοῦ Χίτλερ!!! Δηλαδὴ κατὰ τὴν «τετράγωνη» λογικὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου, οἱ ἀνεμβολίαστοι, οἱ ὁποῖοι διώκονται, περιφρονοῦνται, χλευάζονται καὶ ἀπολύονται ἀπὸ τὶς δουλιές τους, εἶναι ναζιστές!!!

Παλαιότερα σὲ πολλὰ μέρη τῆς Πατρίδος μας, ὅταν κάποιος μιλοῦσε ἀσύνετα δημοσίως, οἱ ἄνθρωποι μουρμούριζαν μεταξύ τους, λέγοντας: «πάει αὐτὸς λάλησε»! Δὲν ξέρουμε τί νὰ πιστέψουμε. Νὰ πιστέψουμε, Σεβασμιώτατε, ὅτι εὐθυγραμμισθήκατε μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ πασχίζουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν παγκόσμιο ὁλοκληρωτισμὸ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς ὑγείας μας; Νὰ πιστέψουμε ὅτι δὲν γνωρίζετε τί περιέχουν τὰ ἐκτρωματικὰ αὐτὰ ἐμβόλια; Νὰ πιστέψουμε ὅτι δὲν πήρατε εἴδηση γιὰ τὶς παρενέργειες καὶ τοὺς θανάτους ἀπὸ τὰ ἐμβόλια σὲ ὑγιεῖς ἀνθρώπους; Νὰ πιστέψουμε ὅτι δὲν διαβάσατε τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι προαιρετικὸς καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀσκηθεῖ καμμία μορφὴ βίας σὲ ὅσους δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐμβολιασθοῦν; Συμφωνεῖτε μὲ τὴν ἀπάνθρωπη συμπεριφορὰ τοῦ Κράτους νὰ χάσουν συνάνθρωποί μας τὴν δουλειά τους καὶ νὰ στερηθοῦν τὸ ψωμί τους, ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν τὸ ἐκτρωματικὸ ἐμβόλιο; Αὐτὲς τὶς οἰκογένειες ποὺ μείνανε στὸ δρόμο, τὶς σκέφτεσθε, Σεβασμιώτατε; Σκέφτεσθε τέλος πόσους ἀνθρώπους «παίρνετε στὸν λαιμό σας» μὲ τὸ νὰ τοὺς βιάζετε τὴν συνείδηση νὰ κάνουν σῴνει καὶ καλὰ τὸ «σωτήριο» ἐμβόλιο; Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ ἀποκαλεῖτε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους Ναζιστές; Ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸν ἄμβωνα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ διχάζετε καὶ νὰ ὑβρίζετε τοὺς χριστιανούς; Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὁ Κύριός μας; Αὐτὸ ἔπραξαν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο σας ὡς Ἐπίσκοπος νὰ γίνετε προπαγανδιστὴς ἐκτρωματικῶν ἐμβολίων; Τί εἶστε τελικά; Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἢ λοιμωξιολόγος καὶ ὑπάλληλος τοῦ ΕΟΔΥ; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή σας καὶ τὸ πνευματικὸ ἔργο σας; Δὲν πήρατε ἆραγε τὸ μήνυμα ἀπὸ τὶς μαζικὲς διαμαρτυρίες καὶ διαδηλώσεις σ’ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη κατὰ τοῦ ἀναγκαστικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ Ναζιστὲς καὶ οἱ Φασίστες; Γιατί κάνετε πὼς δὲν καταλαβαίνετε; Ὁ Χριστὸς χρησιμοποίησε τὴν βία, γιὰ νὰ κάνει ὑγιεῖς τοὺς ἀνθρώπους; Ὁ Κύριός μας εἶπε: «ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας ὁμιλεῖ τὸ στόμα». Νὰ πιστέψουμε, Σεβασμιώτατε, ὅτι κρύβετε στὴν καρδιά σας τόσο μῖσος, τόσο δηλητήριο; ὅσο δηλαδὴ μῖσος καὶ δηλητήριο ἔκρυβαν στὶς καρδιές τους οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν ἐσταύρωσαν;

Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐλάχιστες εὐλογημένες ἐξαιρέσεις συναδέλφων σας, ὅπως ὑπῆρχαν καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὺς τοὺς δικάζετε, ἐπειδὴ κάνανε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας τριήμερη καὶ ὄχι διήμερη, ὅπως τὴν ἔκανε ἡ ὑποτεταγμένη στὸν Καίσαρα ΔΙΣ. Αὐτὰ εἶναι τὰ κατορθώματά σας, ἅγιε Ναυπάκτου;

Προσωπικὰ δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι κρύβετε στὴν καρδιὰ ἑνὸς Ἐπισκόπου τόση μαυρίλα, τόσο δηλητήριο, τόση μισανθρωπία, καὶ ἂς εἶπε ὁ γίγας τῆς ὀρθοδοξίας, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «τίποτα δὲν φοβήθηκα περισσότερο ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους», ΟΧΙ.

Τότε ὅμως πρέπει νὰ ἀναλογισθεῖ κανείς. Μήπως ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξωφρενικὰ ποὺ λέτε καὶ κάνετε δημόσια, ὀφείλονται σὲ κάποια παρενέργεια τοῦ ἐμβολίου, μὲ τὸ ὁποῖο τόσο ἐνθουσιωδῶς ἐμβολιασθήκατε; Ἂς τὸ ψάξουν οἱ εἰδικοί.

Previous Article

Κοίτα ποιος ήρθε πάλι, ο Χίτλερ μας το παλικάρι

Next Article

Οδεύουμε ολοταχώς προς την εκτροπή του δυτικού πολιτισμού