Καθαίρεσις Μητροπολίτου

Share:

Ὅταν αἱ συνοδικαὶ διαδικασίαι λειτουργοῦν καὶ τηροῦνται οἱ Ἱ. Κανόνες ὄχι ἀρχιμανδρῖται ἀλλὰ Ἐπίσκοποι καθαιροῦνται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ πρακτορεῖον «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 26ης Ἀπριλίου 2023:

«Συνῆλθε ἐκτάκτως χθές, Τρίτη 25 Ἀπριλίου 2023, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Ἰωάννη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας μὲ βασικὰ θέματα στὴν ἀτζέντα της τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις  ποὺ ἀφοροῦν τὴν κατάσταση στὴ Μέση Ἀνατολή, ἰδιαίτερα μετὰ τοὺς φονικοὺς σεισμοὺς σὲ Τουρκία καὶ Συρία, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάσταση στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο γενικότερα.

Ἐπίσης, ἕνα βασικὸ θέμα ποὺ ἀπασχόλησε τὴν Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας κατὰ τὴ χθεσινὴ συνεδρίαση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὴν ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου στὸ Μπαλαμὰντ τοῦ Λιβάνου, ἦταν καὶ ἡ ὑπόθεση τοῦ Μητροπολίτη Ἐμμέσης (Χὸμς) κ. Γεωργίου Ἀμπουχάζαμ, μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ κάνει δεκτὴ τὴν παραίτησή του, τὴν ὁποία εἶχε ὑποβάλει ἀπὸ τὶς 31 Μαρτίου. Παράλληλα ὅρισε ἐπιτροπὴ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς Μητρόπολης, τὴν ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς ὁποίας ἀναλαμβάνει μέχρι καὶ τὴν πλήρωση τῆς Ἐπισκοπικῆς θέσης ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφανείας (Χάμα) κ. Νικόλαος.

Ἡ σύνοδος ἀσχολήθηκε διεξοδικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση τοῦ Μητροπολίτη Ἐμμέσης (Χὸμς) Γεωργίου, ὁ ὁποῖος εἶχε ὑποβάλει ἐξαιτίας παραπτώματος τὴν παραίτησή του στὶς 31 Μαρτίου 2023. Μετὰ καὶ τὸν  ἔλεγχο ποὺ πραγματοποίησε ἡ ὁρισθεῖσα ἀπὸ τὸν Πατριάρχη ἐπιτροπὴ διερεύνησης τῆς ὑπόθεσης, ἡ παραίτηση τοῦ Ἐπισκόπου ἔγινε δεκτή.

Σὲ ψήφισμα ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση ἀναφέρει ἐπιγραμματικὰ ὅτι:

Ἀποδέχεται τὴν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτη Ἐμμέσης (Χὸμς) Γεωργίου Ἀμπουχάζαμ

Ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ ψηφίσματος καὶ ἑξῆς ἡ Μητρόπολη Ἐμμέσης θεωρεῖται κενὴ καὶ θὰ ἀκολουθηθοῦν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἐνέργειες ποὺ ὁρίζονται σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας

Ἐπαναφέρει στὶς τάξεις τῶν μοναχῶν τόν Μητροπολίτη Γεώργιο, ἔτσι ὥστε νὰ διέλθει ἐν εἰρήνῃ τὸ ὑπόλοιπο στάδιο τῆς ζωῆς του ἀπαγορεύοντας σὲ αὐτόν τὴν τέλεση κάθε ἱεροπραξίας.

Μὲ μία λιτὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 25 Ἀπριλίου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε ὡς τοποτηρητὴ τῆς Ἐπισκοπῆς τὸν Μητροπολίτη Ἐπιφανείας (Χάμα) κ. Νικόλαο ἕως καὶ τὴν πλήρωση τῆς κενῆς Ἐπισκοπικῆς θέσης».

Previous Article

Ρουμανικό Πατριαρχεῖο: Τό σύμφωνο συμβίωσης εἶναι ἕνας δόλιος τρόπος νομιμοποίησης τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ “γάμου”

Next Article

Η UOC δημοσίευσε Έκκληση της Ιεράς Συνόδου της