ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ SUCHARIT BHAKDI: «ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»

Share:

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν λίαν ἐνδιαφέρουσαν καὶ διαφωτιστικὴν συνέντευξιν
τοῦ Δρ. Sucharit Bhakdi εἰς τήν διαδικτυακήν ἐκπομπήν τῶν Ἐκδόσεων «Ὑπακοή».

Συγκλονιστικαὶ ἀποκαλύψεις διὰ τὸν κορωνοϊὸν
καὶ διὰ τὸ σκοτεινὸν παρασκήνιον!

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ SUCHARIT BHAKDI:
«ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ»

Ἡ ΔΙΣ ἔπειτα ἀπὸ τὰ ὅσα ἀποκαλύπτει ὁ διεθνῶς καταξιωμένος Πανεπιστημιακός,
μήπως ὀφείλει νὰ ἀνακαλέση
τὸ «Πρὸς τὸν Λαὸν» διὰ τὰ ἐμβόλια
καὶ νὰ ζητήση ἐξηγήσεις ἀπὸ τήν Ἐπιτροπήν Βιοηθικῆς καὶ τὸν κ. Σ. Τσιόδραν;

Παραθέτομεν ἀκολούθως ἀπομαγνητοφωνημένην συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης ἀπὸ τὸν Δρ. Σουχαρίτ Μπακντί, ἔχων ὡς μεταφραστὴν τὸν π. Γεώργιον Χάας, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς παρουσίας τοῦ παγκοσμίου βεληνεκοῦς ἐπιστήμονος εἰς Ἀθήνας, προσκεκλημένου ὑπὸ τῶν ἀδίκως εὑρισκομένων εἰς ἀναστολὴν ὑγειονομικῶν:

π. Βασίλειος: Εἶναι ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ σᾶς ἔχουμε σήμερα καὶ μᾶς δώσατε αὐτὴ τὴ συνέντευξη…

Δρ. SucharitBhakdi: Ὄχι, ὄχι

π. Βασίλειος: Γιατί ὅλα αὐτὰ τὰ εἴδαμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὸ τί παίζεται, τὸ τί ἑτοιμάζουν…

Δρ. SucharitBhakdi: Ἐσεῖς τὸ καταλάβατε, γιατί οἱ ἄλλοι ὄχι;

π. Βασίλειος: Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ καὶ ἐσεῖς εἴσασθε ἡ ἐπιστημονική μας σφραγῖδα. Ἀκούσαμε πολιτικὸ νὰ λέει «αὐτὸς ὁ ἰὸς ἦρθε γιὰ νὰ μείνη» καὶ σκεφτήκαμε ἄρα τὸν ἔχουν καλέσει, καὶ αὐτοὶ θὰ κανονίσουν πόσο θὰ καθίση. Καὶ εἶπαν καὶ κάτι ἄλλο, ὅτι θὰ τὰ ἀλλάξη ὅλα. Πῶς ὁ κορονοϊὸς τὰ ἀλλάζει ὅλα; Τὸ ἐρώτημά μου εἶναι, ξέρετε ὅτι στὸ Γερμανικὸ Κοινοβούλιο εἶχε ἀναρτηθεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ σχέδιο ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013;

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί, εἶναι πολὺ παλιὰ σχεδιασμένο.

π. Βασίλειος: Μοῦ τὸ εἶπε γιατρός, ὁ ὁποῖος ἦταν στὴ Γερμανία.

Δρ. SucharitBhakdi: Καὶ ὁ σχεδιασμὸς εἶναι πολὺ πιὸ πίσω ἀκόμα.

π. Βασίλειος: Ναί, ὁ Κίσινγκερ εἶπε ὅτι πρέπει νὰ μειωθεῖ ὁ πληθυσμός.

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί, ναί…

π. Βασίλειος: Μετὰ πῶς πρόσεξαν τοὺς πληθυσμούς….

Δρ. SucharitBhakdi: Εἶναι πολὺ κακὸ σχέδιο.

π. Βασίλειος:  Πολὺ κακό. Ἐγκληματικὸ εἶναι.Ἐγκληματικὸ

Δρ. SucharitBhakdi: Σατανικὸ

π. Βασίλειος: Σατανικό. Σατανικό. Καὶ μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι στὶς ὁμιλίες σας δὲν μεταφράζονται, ὅπως τὰ λέτε.

Δρ. SucharitBhakdi: Δὲν τὸ γνωρίζω.

π. Βασίλειος: Εἴπατε φέρ’ εἰπεῖν ὅτι τώρα τὸ καθεστὼς τῆς Γερμανίας εἶναι ὁλοκληρωτικὸ καὶ στη μετάφραση εἶπαν, «ἄλλαξαν κάποια πράγματα». Ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω ἐὰν αὐτὰ τὰ ἐμβόλια ἐκτὸς τῆς ἀκίδος ποὺ εἶναι καρκινογόνος, ἐὰν ἔχουν καὶ ἠλεκτρονικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι βάση γιὰ μελλοντικὴ προσθήκη;

Δρ. SucharitBhakdi: Ἔχω ἀκούσει πολλά, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρω. Δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω.

π. Βασίλειος: Ἡ σκέψη μου εἶναι ἁπλή. Γιατί πρέπει νὰ κάνης τὶς δόσεις μὲ τὴ σειρὰ σὰν νὰ ἐγκαθιστᾶς ἕνα λογισμικὸ καὶ τὰ προγράμματά του;

Δρ. SucharitBhakdi: Δὲν ξέρω κάτι σίγουρα, ἀλλὰ συμπεραίνω ἀπὸ ὅλα ποὺ ἀκούω, ὅτι χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ τὸ ἐμβόλιο. Ὅτι ἔχει σκοπὸ μελλοντικὰ νὰ χρησιμοποιεῖται γιὰ ἐμφύτευση τέτοιων ἠλεκτρονικῶν στοιχείων γιὰ ἔλεγχο καὶ τὰ λοιπά, εἶμαι σίγουρος, ἀλλὰ ἂν ἤδη περιέχεται σὲ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια, δὲν τὸ ξέρω. Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ ὅπως ἔχω διαπιστώσει ἔχει καὶ ἄλλα ἀποτελέσματα, τὰ ὁποῖα οἱ σχεδιαστὲς δὲν τὰ γνώριζαν, μὲ ἀποτέλεσμα ὅτι πολὺ πιὸ γρήγορα θὰ πετύχουν τὸ σκοπό τους, τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ μέσῳ τοῦ ἐμβολίου. Καὶ γιὰ αὐτὸ πιστεύω ὅτι θὰ χαλάσουν κάπως τὰ σχέδιά τους. Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ἕνα δοχεῖο καὶ στὸν τοῖχο αὐτοῦ τοῦ δοχείου μπαίνει αὐτὴ ἡ οὐσία τοῦ ἐμβολίου. Ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι τὰ περιφερειακὰ ποὺ ἔχει γύρω- γύρω νεκρώνονται μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, γιατί γίνονται θρομβώσεις καὶ δὲν τροφοδοτοῦνται. Καὶ στὸν ἐγκέφαλο ἰδιαίτερα ὑπάρχουν τόσο μικρὰ τριχοειδῆ ἀγγεῖα ποὺ ὅλα ἔχουν τὴ σημασία νὰ δώσουν ἐντολὲς σὲ κάποια κύτταρα κ.λπ. καὶ γιὰ αὐτὸ γίνεται ζημιά. Καὶ ἔτσι δημιουργοῦνται στὸν ἐγκέφαλο πολλές νησίδες θανάτου ποὺ μετατρέπουν τὸν ἄνθρωπο, τὸν μεταλλάσουν, δὲν εἶναι ὁ ἴδιος.

π. Βασίλειος: Δηλαδὴ σὰν νάρκες;

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί. Σὰν αὐτὰ τὰ κεράκια στὶς τοῦρτες ποὺ σκάνε…Καὶ ἐπειδὴ στὸν ἐγκέφαλο ἔχει πολλὰ κέντρα ποὺ σχετίζονται καὶ μὲ τὴν ψυχὴ καὶ μὲ τὴ θέληση καὶ μὲ ὅλα αὐτὰ καὶ γιὰ αὐτὸ ἂν γίνονται ἐπανειλημμένα ἐμβόλια γονιδιακὰ τροποποιημένα ὄχι μόνο γιὰ covid, τότε αὐτὰ φέρνουν μία ἀλλαγή, μία ἀλλοίωση καὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἦταν πρίν.

π. Βασίλειος: Καὶ ἰδίως σὲ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν περισσότερο μὲ τὸ σῶμα καὶ ὄχι μὲ τὴν ψυχή. Καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ περισσότεροι.

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί. Ναί. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὴν θέλησή τους, τὴν ἱκανότητα νὰ διαμαρτύρονται, γίνονται σὰν δοῦλοι.

π. Βασίλειος: Σὰν φυτά.

Δρ. SucharitBhakdi: Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μόνο ναὶ μποροῦνε νὰ ποῦνε, φορᾶνε τὶς μάσκες χωρὶς διαμαρτυρία, χάνουν τὶς περιουσίες τους, τὶς ὁποῖες μαζεύουν ἄλλοι καὶ γίνονται σὰν ζῷα.

π. Βασίλειος: Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ μία γρίππη.

Δρ. SucharitBhakdi: Καμία σχέση μὲ τὴν γρίππη. Εἶναι γιὰ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἐπάνω καὶ θέλουν νὰ εἰσπράττουν τὰ πάντα. Καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ πληθυσμοῦ μειώνεται. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ φονικὸς ἰός.

π. Βασίλειος: Ναί. Μὰ αὐτὸ τὸ ξέρουμε καὶ ἐμεῖς ποὺ δὲν εἴμαστε γιατροί.

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί…Ὑπῆρχε ἕνα πείραμα σὲ νεαροὺς Ἄγγλους στὸ Imperial College. Ἔδωσαν σέ κάποιους τὸν ἰὸ δοκιμαστικὰ στὴν μύτη σὲ μεγάλη δόση, τεχνητά. Σὲ πολὺ ὑψηλὴ δόση. Στοὺς μισοὺς δὲν ἔγινε ἀπολύτως τίποτα. Δὲν μποροῦσε νὰ πολλαπλασιασθεῖ ὁ ἰός. Ἀπὸ τοὺς 36, 18 δὲν ἔπαθαν ἀπολύτως τίποτα, 18 κόλλησαν, εἶχαν δηλαδὴ θετικὸ τέστ. Ἀπὸ αὐτοὺς 2 δὲν εἶχαν κανένα σύμπτωμα. Εἶχαν τὸν ἰό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν σύμπτωμα. 16 λίγο βῆχα, λίγο συνάχι καὶ λίγο πυρετό. Καὶ αὐτὸ ἦταν ὅλο.

π. Βασίλειος: Λοιπόν;

Δρ. SucharitBhakdi: Ὅλοι αὐτοί οἱ 18 πού ἐπηρρεάσθηκαν κάπως ἀπό τόν ἰό, μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες ἀπέκτησαν ἀντισώματα. Καὶ αὐτὸ ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἦταν νέος ἰός, γιατί μποροῦσε ὁ ὀργανισμὸς νὰ ἀντιδράσει, τὸν εἶχε στὴ μνήμη του. Ἄρα…

π. Βασίλειος: Μὰ καί ἐμεῖς δὲν κολλήσαμε καθόλου. Μὲ τόσο κόσμο. Τὲτ-α-τέτ.

Δρ. SucharitBhakdi: Φυσικά, φυσικά. Ὅσοι πέθαναν ἦσαν ἄρρωστοι ἀπὸ ἄλλα νοσήματα καὶ σὲ πολὺ προχωρημένες ἡλικίες οἱ περισσότεροι.

π. Βασίλειος: Βέβαια.

Δρ. SucharitBhakdi: Ἡ μέση ἡλικία τῶν θανόντων ἀπὸ covid στὴν Γερμανία ἦταν 84 ἔτη. Δηλαδὴ 2 χρόνια παραπάνω ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, πού ἦταν 82. Ἄρα ὁ covid παρατείνει τὴν ζωή.

π. Βασίλειος: Εἶναι ἐλιξήριο.Ἐλιξήριο! Τὸ πῶς ὅμως ἔχει ἐπικρατήσει αὐτός ὁ φόβος τοῦ ἰοῦ , νομίζουμε ὅτι ὀφείλεται στὴν Ἐκκλησία, στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἀνθρώπους τὸ ὅτι στὴν Ἑλλάδα πῆρε αὐτὴ τὴν ἔκταση.

Δρ. SucharitBhakdi: Εἶναι συνυπεύθυνη ἡ Ἐκκλησία. Οἱ γιατροὶ φταῖνε.

π. Βασίλειος: Πέρα ἀπὸ τοὺς γιατροὺς εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἐκκλησία ἀκούγεται, πείθει.

Δρ. SucharitBhakdi: Ναὶ συμφωνῶ. Στὴν Ἑλλάδα ναί, ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη θέση ἡ Ἐκκλησία καὶ τήν ἀκοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλὰ οἱ γιατροὶ ὀφείλουν νὰ ξέρουν ὅτι σκοτώνουν ἀνθρώπους μὲ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο!

π. Βασίλειος: Ναί, ἀλλὰ δὲν τὸ ξέρουν τελικά. Δὲν θέλουν νὰ τὸ μάθουν.

Δρ. SucharitBhakdi: Πρέπει νὰ τὸ μάθουν. Δὲν ἐπιτρέπεται αὐτό, γιατί ἐσεῖς ἔχετε τὴν Ἁγία Γραφή, ἐμεῖς ἔχουμε τὰ ἐπιστημονικὰ βιβλία. Δὲν λέω τίποτα δικά μου. Ὅλα εἶναι γραμμένα στὰ βιβλία αὐτά.

π. Βασίλειος: Βλέπετε…

Δρ. SucharitBhakdi: Γι’ αὐτὸ ξεσηκωθήκαμε, γιατί τοὺς ρώτησα τί κάνετε ἐδῶ; Δὲν ἔχετε σπουδάσει;  Δὲν ξέρετε τὰ συγγράμματα; Τί κάνετε ;

π. Βασίλειος: Καὶ τί λένε; Τί λένε;

Δρ. SucharitBhakdi: Πολλοὶ τὸ ὁμολογοῦν, ἀλλὰ πολλοὶ ὄχι. Οἱ περισσότεροι ὄχι. Τώρα ὅμως ἄλλαξαν τὰ πράγματα, γιατί ἀπὸ τὰ καινούργια δεδομένα, ἰδιαίτερα τῆς παθολογίας φαίνεται ὅτι εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ σκοτώνει τὸ ἐμβόλιο.Καὶ ἀπὸ τὶς νεκροψίες ἐγκεφάλων τῶν νεκρῶν ὅτι πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ψιλὰ ἀγγεῖα ἔχουν λοιμώξεις καὶ δὲν μποροῦν νὰ λειτουργήσουν καὶ βρῆκαν τὴν πρωτεΐνη τοῦ ἰοῦ σὲ αὐτὰ τὰ ἀγγεῖα. Καὶ θὰ δημοσιευθῆ μελέτη σὲ ἕνα πολὺ γνωστὸ ἀναγνωρισμένο ἐπιστημονικὸ περιοδικό. Καὶ πρὶν ἀπὸ 2 ἡμέρες δέχτηκαν νὰ τὸ δημοσιεύσουν καὶ θὰ τυπωθεῖ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα. Ἡ μελέτη ἔγινε ἀπὸ τοὺς συναδέλφους μου παθολόγους στὴν Γερμανία

π. Βασίλειος: Νὰ τὸ μάθουμε αὐτό…

Δρ. SucharitBhakdi: Τὸ περιμένω καὶ θὰ σᾶς τὸ στείλω. Μέχρι τώρα δηλαδή, μέχρι τὴν δημοσίευση αὐτῆς τῆς ἐργασίας, ἴσως κάποιοι γιατροὶ μποροῦνε νὰ ποῦνε ὅτι ἄθελά τους τὸ κάνανε, δὲν γνωρίζανε ποὺ εἶναι βαρὺ ἀλλά….

π. Βασίλειος: Μὰ ἤδη μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς γρίππης ἀρρωσταίνουν περισσότερο οἱ ἄνθρωποι. Ἤδη…

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί… Σωστά. Ἀλλὰ τώρα θὰ πεθαίνουν! Μέχρι τώρα μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀκούσιος φόνος, ἀλλὰ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῆς ἔρευνας καὶ μετὰ, εἶναι φόνος.

π. Βασίλειος: Ἔχουν γίνει προσπάθειες νὰ σᾶς προσεγγίσουν ἐπίσκοποι εἴτε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα εἴτε στὸ ἐξωτερικό;

Δρ. SucharitBhakdi: Ὄχι. Ἄλλοι, ἐκ μέρους τους, ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Ἐμεῖς μελετᾶμε καὶ δίνουμε πληροφορίες. Δὲν ξεσηκώνουμε τόν λαό. Ἔχουμε οἰκογένεια, ἔχουμε καὶ μικρὸ παιδὶ, δὲν μποροῦμε εὔκολα νὰ ταξιδέψουμε.

π. Βασίλειος: Καὶ αὐτὰ ποὺ κάνετε εἶναι πάρα πολλά. Μᾶς εἶπε κάποιος βιολόγος ὅτι ἡ ἀκίδα αὐτοῦ τοῦ ἐμβολίου δὲν εἰσέρχεται στὸ DNA, ἀλλὰ ἀκυρώνει τὴν διαδικασία διορθώσεως τοῦ DNA.

Δρ. SucharitBhakdi: Δὲν ἔχει πολλὴ σημασία, οὔτε ἡ ἀκίδα ἔχει πολλὴ σημασία. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας προγραμματίζει τώρα ὅλα τὰ ἐμβόλια νὰ τὰ παράγει μὲ αὐτὴ τὴν τεχνολογία, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ φτηνό.

π. Βασίλειος: Τοῦ MRNA δηλαδή;

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί, ναί. Τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ βρεφικὴ ἡλικία καὶ εἶναι τέλειο. Ὅ,τι δὲν εἶναι δικό του, ἐπιτίθεται σὲ αὐτό. Ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο αὐτὴν τὴν ἱκανότητα. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι εἶναι θεός καὶ ἐμφυτεύει τώρα ἕνα ἰὸ ἢ ἕνα γονίδιο ἢ κάτι ἐκεῖ τότε ὅλος ὁ ὀργανισμὸς ἐπιτίθεται σὲ αὐτό, γιὰ νὰ τὸ ἀπομακρύνη. Καὶ τὰ βρέφη τὸ ἴδιο κάνουν. Εἶναι φοβερὸ ποὺ δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἰδιαίτερα οἱ γιατροὶ πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουν. Γιατί ἀποπροσανατολίζουν ἔτσι τούς ἀνθρώπους.

π. Βασίλειος: Εἶναι ἀπίστευτο αὐτὸ ποὺ γίνεται. Εἶπε κάποιος νεκροτόμος, ὅταν τὸν ρώτησαν « δὲν βλέπετε τί συμβαίνει μέσα στὰ πτώματα, τί ἔχει συμβεῖ;  Ἐχετε ρωτήσει πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς πού νεκροτομεῖτε ἔχουν κάνει τὸ ἐμβόλιο;» καὶ ἀπάντησε ὅτι δὲν ρωτάω, διότι δὲ θέλω νὰ στοχοποιηθῶ!  Ἄρα ὁ γιατρὸς ἔχει ὑποταχθεῖ σὲ μία ἀπολυταρχία πλέον.

Δρ. SucharitBhakdi: Τὸ βλέπουν ὅλοι ὅσοι κάνουν νεκροψία, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ τὸ δοῦν γιατί εἶναι καὶ λοιμώξεις στὰ ἀγγεῖα, καὶ εἶναι νεκρὰ τὰ ἀγγεῖα, εἶναι βουλωμένα ἐντελῶς μὲ θρομβώσεις καὶ μεγάλα καὶ μικρὰ καί  στενά. Σὲ ὅλο τὸν ὀργανισμό.

π. Βασίλειος: Ὁ ἰὸς αὐτός, μένει μετὰ τὸν θάνατο καὶ εἶναι ἐπικίνδυνος; Γιατί ἔκλειναν σὲ σακκοῦ­λες τοὺς νεκρούς;

Δρ. SucharitBhakdi:  Δὲν εἶναι μεταδοτικός, αὐτὸ εἶναι σίγουρο.  Οὔτε σέ ζῶντες , οὔτε σέ νεκρούς, καθόλου! Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἤθελα νὰ ἀπαντήσω συγκεκριμένα, γιατί δὲν παίζει ρόλο ἂν εἰσχωρῆ ὁ ἰός  στὸ DNA καὶ τὰ λοιπά, γιατί δὲν θὰ προλάβη. Σκοτώνουν αὐτὰ τὰ ἐμβόλια! Καὶ ἰδιαίτερα στὰ μελλοντικὰ νὰ φοβόμαστε.  Δύο ὄργανα δὲν μποροῦν νὰ θεραπευθοῦν, ὁ ἐγκέφαλος καὶ ἡ καρδιά.

π. Βασίλειος: Ἔχουμε πρόσφατο παράδειγμα γνωστοῦ κληρικοῦ. Ἔχει κάνει τέσσερα ἐμβόλια  καί τώρα εἶναι σὲ κρίσιμη κατάσταση.

Δρ. SucharitBhakdi: Καρδιά;

π. Βασίλειος: Καρδιά, νεφρά… Πηγαίνει ξαφνικὰ τὸ μικρόβιο παντοῦ καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιδράσουν. Μὲ τὸν γιατρό, τὸν ὑπεύθυνο τῆς Ἑλλάδος εἴχατε ἐπικοινωνία; Ποὺ ἀναστάτωσε ὅλα τά… .

Δρ. SucharitBhakdi:  Ὄχι, καμία ἐπικοινωνία.

π. Βασίλειος: Δὲν εἶναι γιατρός; Δὲν τὰ ξέρει; Καὶ εἶναι καὶ πιστὸς καὶ ἱεροψάλτης.

Δρ. SucharitBhakdi:  Ἀλλὰ δὲν διαβάζει. Τώρα θὰ καταλήξει στὸν Ἅδη.

π. Βασίλειος: Θὰ μπορούσαμε νὰ σᾶς ἔχουμε γιὰ πάντα μαζί μας, ἀλλὰ πρέπει νὰ φύγετε γιατί ἡ πτήση σᾶς περιμένει.Θέλω νὰ διατηρήσουμε μία ἐπικοινωνία, μὲ email ἢ τηλεφωνική.

Δρ. SucharitBhakdi: Ναί. Φυσικά. Ὁπωσδήποτε!

π. Βασίλειος: Εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ. Νὰ ’στε καλά. Νὰ ’στε καλά.

Previous Article

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη.

Next Article

Μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: Ο “εμβολιασμός” αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης κατά 44%