«Καιρός»: Ἀντίθετος ἡ ἀπόφασις μὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῆς Ἱ. Συνόδου

Share:

Τὴν 23ην Σεπτεμβρίου ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» ἐξέδωσεν ἐκτενὲς ἀνακοινωθέν. Μεταξὺ ὅσων γράφονται γίνεται καὶ ἀπόπειρα νὰ ἐμφανισθῆ ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ ἀντίθετος μὲ τὴν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας. Συγκεκριμένα:

«Μᾶς ἀνησυχεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης διεξήγαγαν διάλογο μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν, οἱ Ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἔργο τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἐξέτασε τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν καὶ τῆς ὁποίας οἱ παρατηρήσεις ἐνσωματώθηκαν πλήρως σὲ αὐτό… Ἀρκετὰ κόμματα τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου ἤδη στηλίτευσαν τὶς Ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ…».

Τὴν ἑπομένην, ὁ πρόεδρος καὶ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» ἐπεσκέφθησαν τὸ πρωὶ τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον, μὲ τὸν ὁποῖ­ον συνεζήτησαν καὶ τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Προφανῶς διὰ νὰ τὸν ἐπηρεάσουν.

Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου ἡ ΔΙΣ συνετάχθη πλήρως μὲ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ. Ἐμμένει ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» ὅτι ὑπάρχει ἀντίθεσις μεταξὺ ΣτΕ καὶ Ἐκκλησίας; Ἂν ἐμμένη, σημαίνει ὅτι θεωρεῖ ὅτι ἡ ΔΙΣ εὑρίσκεται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου! Ἂν ὄχι, τότε τὸ ἐγχείρημά του νὰ ἐμφανίση εἰς ἀντίθεσιν τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὸ ΣτΕ ἀποκαλύπτει πολλὰ διὰ τὸν «ΚΑΙΡΟΝ». Φαίνεται πάντως ὅτι δίδει περισσότερον ἐνδιαφέρον εἰς τὴν θέσιν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐλαχίστων ἄλλων κομμάτων ποὺ κάθε τί ἐκκλησιαστικὸν σπιλώνουν ὡς σκοταδισμὸν καὶ ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὸν χωρισμὸν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας!

Previous Article

Μεγάλη εὐκαιρία ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ

Next Article

Ποῖον ὑπηρετεῖ ὁ Σεβ. Δημητριάδος καὶ ἡ Ἀκαδημία του;

Διαβάστε ακόμα