Καλπάζει ἡ ψευδοένωσις

Share:

Ἂν πλέον Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι θεωροῦν ὅτι χειροκροτήματα παπικῶν «Ἐπισκόπων» καὶ ἐναγκαλισμοὶ εἶναι ἀπολύτως θεμιτά, τότε πλέον σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἐσωτερικὴ κενότης εἰς τοὺς Ἐπισκόπους μας, οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν διαφορὰν τῶν ἑαυτῶν των μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ κατασκανδαλίσαντας μὲ αἰ­σχρὰ σκάνδαλα παπικούς. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Τὰς θύρας» τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Ὁ ναὸς τῆς Santa Maria di Gesso (Zola Predosa) εἶναι ἕνας παπικὸς ναός, ὁ ὁποῖος ἔχει παραχωρηθεῖ στὸν Μολδαβὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο Ἀμβρόσιο [Ambrozie Munteanu], γιὰ νὰ διακονεῖ «τὶς Μολδαβικὲς ἐνορίες τῆς Ἰταλίας, ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας».

Φέτος τὸν Ἰούνιο, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τῆς Κριμαίας, ὁ παπικὸς Καρδινάλιος τῆς Μπολόνια Matteo Zuppi ἐπισκέφθηκε αὐτὸν τὸν Ναὸ (μὲ τὸν ἀέρα τοῦ ἰδιοκτήτη ποὺ ἦλθε νὰ πάρει τὸ νοίκι, ὅπως θὰ δεῖτε) ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα ἡ ἕδρα τοῦ Ἐπισκόπου Ἀμβροσίου καὶ ἀποτελεῖ κέντρο τῶν Ὀρθόδοξων κοινοτήτων τῆς Μολδαβίας στὴν Ἰταλία.

Ὁ Ἀμβρόσιος ὑποδέχθηκε ἐγκάρδια τὸν παπικὸ «ἰδιοκτήτη», παρουσίᾳ Ἱερέων ἀπὸ τὶς Μολδαβικὲς κοινότητες.

Οἱ κατενθουσιασμένοι «Ἐπίσκοπος» καὶ Ἱερεῖς (μόνο κατ’ ὄνομα Ὀρθόδοξοι, ὅπως φαίνεται) χειροκροτοῦν καὶ χαίρονται μὲ τὰ πονηρὰ τεχνάσματα τοῦ Καρδινάλιου (τὶς ἀγκαλίτσες καὶ τὰ γελάκια), ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος στὸ ποίμνιο μέσα στὸ ναό, εἶπε ὅτι ἡ ἀβεβαιότητα σήμερα μᾶς κάνει νὰ νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ἔλθουμε πιὸ κοντὰ μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, καὶ ὅτι «οἱ ἄνθρωποι μερικὲς φορὲς χωρίζουν μεταξύ τους, ἀλλὰ ἡ ἁγιότητα εἶναι ἀδιαίρετη, γιατί προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ εἶναι γιὰ ὅλους»!

Στὴν Ἰταλία τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ΨΕΥΔΕΝΩΣΗ προχωράει ΚΑΛΠΑΖΟΝΤΑΣ».

Previous Article

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἠσπάσθη τὸ ἐγκόλπιον τοῦ Πάπα!

Next Article

Με ταχείς ρυθμούς προς την ένωση