«Καμπανάκι» πρὸς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν

Share:

Παρακαλοῦμεν τὴν Ἱεραρχίαν νὰ παύσουν οἱ διωγμοὶ καὶ νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὴν κατήχησιν τῆς νεολαίας, ποὺ ἀνέστειλε λόγῳ τῆς ἐπιδημίας, διότι ἡ κατάστασις εἶναι τραγική. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «insider.gr» τῆς 15ης Μαΐου 2021:

«Ἡ ἔρευνα τῆς Κάπα Research, «Ἡ Ταυτότητα τῆς Νέας Γενιᾶς»…ἡ σχέση τῶν νέων μὲ τὴν Ἐκκλησία φαίνεται νὰ περνᾶ κρίση ἀμφισβήτησης. Τὸ 83% δηλώνει λίγο καὶ καθόλου ἱκανοποιημένο ἀπὸ τὴ δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ­λάδος τὰ τελευταῖα χρόνια. Δηλώνει, ἐπίσης, ξένο πρὸς τὰ Θεῖα καὶ τὸ τελετουργικό τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἐξαίρεση τὶς μεγάλες γιορτὲς (Χριστούγεννα, Πάσχα) καὶ τὰ μυστήρια ἐκεῖνα (γάμοι, βαπτίσεις) ποὺ ἔχουν καὶ κοινωνικὴ διάσταση. Οἱ γενιὲς ἀπὸ 17-39 ἐτῶν τοποθετοῦνται ξεκάθαρα ὑπὲρ τοῦ διαχωρισμοῦ Κράτους-Ἐκκλησίας σὲ ποσοστὸ 77%… οἱ νέες γυναῖκες φαίνεται νὰ ἔχουν ἀκόμη πιὸ δύσκολη σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία».

Previous Article

Ἐπιβράβευσις ἐκπαιδευτικῶν, ποὺ θὰ διδάσκουν σεξουαλισμὸν εἰς τὰ παιδιά μας!

Next Article

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ!

Διαβάστε ακόμα