Κανείς Αγιορείτης στον ψευδοκιέβου

Share:

Δια του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επεραιώθη αίτημα του ψευδοκιέβου κ. Επιφανίου προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, δια να αποσταλή αντιπροσωπία εις την Ουκρανίαν.

Η Ιερά Κοινότης συνεδρίασε και ορθώς απέρριψε το αίτημα, το οποίον όχι μόνον θα έδιδε εγκυρότητα εις τας αντικανονικάς πράξεις, αλλά θα εξέφραζε και την συγκατάθεσιν του Άθω προς τας διώξεις, που δέχεται η Κανονική Εκκλησία.

Προσέτι θα επεβεβαίωνε τους γραπτούς ισχυρισμούς του κ. Επιφανίου περί του Πατριάρχου ως «Κανονικού Επισκόπου» του Όρους, που ομοφώνως η Κοινότης απέρριψεν ως «καινοφανείς» προ 20ετιας και πλέον.

Previous Article

Σε επέμβαση στεντ υπεβλήθη ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου

Next Article

Σε νοσοκομείο του Κιέβου ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός