Κανεὶς κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος εἰς τὸ Φανάρι

Share:

Κατὰ τὴν ἐπίσημον ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου εἰς τὸ Φανάρι δὲν ὑπῆρξε ἐκπροσώπησις ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Πολιτείαν. Προφανῶς ὁ κ. Πρωθυπουργὸς τοὺς ἔχει «ὑποτάξει» ὅλους καὶ δὲν ἔχει κανένα ἀνάγκη οὔτε διὰ τὸ θεαθῆναι. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2020:

«Ἀπὸ τὴν προχτεσινὴ Θρονικὴ Γιορτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔλαμψε μὲ τὴν ἀπουσία της ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ ὄφειλε νὰ εἶναι ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς πρώτους γιὰ οὐσιαστικοὺς καὶ συμβολικοὺς λόγους. Οὔτε ἡ κυβέρνηση τοῦ ἄθεου καὶ ἀνεκκλησίαστου Τσίπρα εἶχε ἀπουσιάσει ἀπὸ αὐτὴ τὴ Γιορτή, ἀλλὰ κρατοῦ­σε τουλάχιστον τὰ προσχήματα.

Βέβαια δὲν θὰ μποροῦσε νὰ περιμένει κανεὶς περισσότερα ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΞ. Φοβήθηκε προφανῶς κι αὐτὸς τὸν ἰό, ἀλλὰ ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε στὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, ὑπάρχουν χειρότεροι ἰοὶ καὶ ἰοβόλοι…

Βέβαια οὔτε ἡ ἐπίσημη ἀντιπροσωπία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου φοβήθηκε τὸν ἰὸ ἀλλὰ πῆγε, οὔτε κι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Οὐκρανίας».

Previous Article

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο δημιουργός του νέου Ουκρανικού Σχίσματος

Next Article

Το Φανάρι δεν έχει το έκκλητο αλλά διατηρεί τα πρεσβεία τιμής