Καρπενησίου: «Ἡ κοινωνία σήμερα πασχίζει νὰ ἀπαξιώσει τὴ Θεία Εὐχαριστία»

Share:

Ὁ Σεβ. Καρπενησίου προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀσπάζωνται τὰ ἅγια λείψανα καὶ τὰς ἱερὰς εἰκόνας. Αἱ ὁδηγίαι ὅμως τῆς Ἱ. Συνόδου ἔλεγον ἁπλῶς νὰ ὑποκλινώμεθα. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 17ης Ὀκτωβρίου 2020:

«Ἡ κοινωνία σήμερα ἀγωνιᾶ νὰ ἀπαξιώσει ἀκόμη καὶ τὴ θεία εὐχαριστία”, ἀνέφερε ὁ κ. Γεώργιος ποὺ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ. Κύριλλο καὶ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεὼν συμμετεῖχαν στὸν πανηγυρικὸ ἑσπερινὸ γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς πόλης εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ καὶ πρόσθεσε πὼς “ὁ ἄνθρωπος σήμερα δὲν προτιμᾶ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ θέλει εὐκολότερα τὸ ψέμα γιὰ αὐτὸ βρισκόμαστε σὲ μία κοινωνία συγχύσεως καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ”.

Ἐπιδιώκοντας νὰ κατανοήσουν οἱ πιστοὶ πῶς μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς προκλήσεις, ὁ Μητροπολίτης Καρπενησίου ὑπογράμμισε πὼς “ἐμεῖς οἱ λίγοι πιστοὶ ποὺ μείναμε σὲ αὐτὸν τὸν ἀγώνα, καλούμαστε νὰ ἀποδείξουμε μὲ τὴ ζωή μας πὼς ὑπάρχει ὁ Χριστός, ὑπάρχει ἡ Παναγία καὶ οἱ ἅγιοί μας καὶ βρίσκονται ἀνάμεσά μας. Εἶναι οἱ προστάτες μας καὶ δὲν μᾶς ἔχουν ἐγκαταλείψει” καὶ συμπλήρωσε πὼς “ἂν καὶ ἐμεῖς ἀπογοητευθοῦμε καὶ ἀπελπιστοῦμε ἀπὸ τὰ ὅποια προβλήματα, αὐτὸ τότε δείχνει ὅτι μέσα μας δὲν ὑπάρχει ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα”…

Προσπαθώντας νὰ σκιαγραφήσει τί ἀκριβῶς βιώνουν οἱ χριστιανοὶ μέσα τους, ὅταν προσκυνοῦν τὰ λείψανα καὶ τὶς εἰκόνες τῶν ἁγίων, ὁ κ. Γεώργιος σημείωσε πὼς “αἰσθάνονται τὶς δωρεὲς καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὴν εὐλογία αὐτὴ ποὺ μόνο τὰ λείψανα τῶν ἁγίων μας ἔχουν”.

Previous Article

Χρήματα ζητεῖ καὶ πάλιν ἡ Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς

Next Article

Η προκλητική κήρυξη του πολέμου του 1940

Διαβάστε ακόμα