«Καρφώνει» εὐθέως τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς ὁ Σεβ. Σικάγου!

Share:

Ἀπὸ τὴν ἐκλογήν, τὴν ἕως τώρα πορείαν του, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἄλλα ἀποκαλύπτονται σχετικῶς μὲ τὸν Σεβ. Ἐλπιδοφόρον δικαιώνεται ὁ «Ο.Τ.», ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπισημάνει ὅτι ὁ συγκεκριμένος Ἱεράρχης εἶναι ἀκατάλληλος διὰ τὴν θέσιν. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν παρεχώρησεν ὁ Σεβ. Σικάγου εἰς τὸν κ. Θ. Καλμοῦκον, ὡς αὐτὴ ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas.com» τῆς 1ης Ἀπριλίου 2022:

«Ε.Κ.»: Ποιὰ ἡ γνώμη σας γιὰ τὸ ἐρωτηματολόγιο γιὰ τὴ θέσπιση νέου συντάγματος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς;

Μητρ.: …θεωρῶ ὅτι ἡ διαδικασία εἶναι περιορισμένη ὡς πρὸς τὴν συμπεριληπτικότητά της, διότι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ περιόρισε τὴν πηγὴ πιθανῶν ἐρωτήσεων ἔρευνας στὰ μέλη τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὸ Καταστατικό… Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐρωτήσεις τῆς ἔρευνας, οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀνήσυχοι γιὰ ἐρωτήσεις ποὺ σχετίζονται μὲ κανονικὰ ζητήματα. Ἡ ἔρευνα τοὺς δίνει τὴν ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι τὰ κανονικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ ζητήματα εἶναι ἀνοιχτὰ γιὰ συζήτηση. Γιὰ παράδειγμα, τὸ ποιὸς Ἱεράρχης μνημονεύεται στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ ἡλικία συνταξιοδότησης εἶναι κανονικὰ ζητήματα, ὄχι θέματα προτίμησης. Ὁ λαὸς μας ἐξέφρασε σοβαρὴ ἀνησυχία καὶ γιὰ τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀφορᾶ στὸν τίτλο τῆς ἐνοριακῆς περιουσίας. Τέλος, ὁ κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ προβληματίστηκαν ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ ὑπαινίσσονταν μία συγκεκριμένη ἀτζέντα, αὐτὴ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ἐπαναφέρει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς σὲ ἐκείνη τῆς περασμένης ἐποχῆς, ὅπου μόνο ἕνας Ἱεράρχης (ὁ Ἀρχιεπίσκοπος) εἶχε ἐκκλησιολογικὴ ἐξουσία καὶ ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε ἐντολὲς σὲ Βοηθοὺς Ἐπισκόπους σὲ ὅλη τὴ χώρα. Πιστεύουν ὅτι ἕνα τέτοιο δημιούργημα ὁδηγεῖ σὲ ὀπισθοδρόμηση καὶ σὲ συρρίκνωση, ὄχι στὴν πρόοδο καὶ στὴν ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία θὰ φέρει πίσω τὸν κόσμο στὴν Ἐκκλησία.

«Ε.Κ.»: Εἴχατε δεῖ ἐκ τῶν προτέρων αὐτὸ τὸ ἐρωτηματολόγιο;

Μητρ.: Ὅπως καὶ τὸ ὑπόλοιπο κοινό, ἔτσι καὶ ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος δὲν εἶχε προηγούμενη πρόσβαση στὴν ἔρευνα. Δὲν μᾶς ζητήθηκε ποτὲ νὰ ὑποβάλουμε ἐρωτήσεις πρὸς ἐξέταση· ποτὲ δὲν μᾶς ζητήθηκε νὰ ἐξετάσουμε ἐρωτήσεις καὶ δὲν κληθήκαμε νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἔρευνα.

«Ε.Κ.»: Χρειαζόταν καινούργιο σύνταγμα ἡ Ἀρχιεπισκοπή;

Μητρ.: Αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἀνακοίνωσε στὶς 8 Ὀκτωβρίου 2020 ὅτι τὸ Καταστατικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας τέθηκε σὲ ἀναστολή, μετὰ ἀπὸ ἐκθέσεις ποὺ ὑπέβαλε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος. Τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου δὲν εἶδαν τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν ἐκθέσεων, οὔτε τὰ ἔχουμε ζητήσει ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, ἀφοῦ σεβόμαστε τὸ δικαίωμά του καὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου Ἱεράρχη νὰ ἀλληλογραφεῖ ἐμπιστευτικὰ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ Πατέρα μας…

«Ε.Κ.»: Εἶχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, προτοῦ εἰσηγηθεῖ στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τὴν ἀναστολὴ τοῦ συντάγματος;

Μητρ.: Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύν­οδος δὲν γνώριζε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος ὑπέβαλε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐκθέσεις σχετικὰ μὲ τὸ Καταστατικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Δὲν συζητήσαμε ποτὲ τὴν ἰδέα ἢ τὴν πιθανὴ ἀνάγκη νὰ ζητήσουμε νέο Καταστατικὸ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. Στὶς 9-10 Σεπτεμβρίου, μόλις ἕνα μήνα πρὶν τὴν ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ μας πραγματοποίησε τὴν 45η Διετῆ Κληρικολαϊκὴ Συνέλευσή της, μὲ τὴ συμμετοχὴ περισσότερων ἀπὸ 1.200 ἀντιπροσώπων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Εὐάγγελο, ὁ ὁποῖ­ος ἐξέφρασε ἀνησυχίες γιὰ φῆμες ποὺ εἶχαν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας περὶ ὁμάδας, στὴν ὁποίαν ἀνατέθηκε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ νὰ μελετήσει τὶς ἀλλαγὲς στὸ καταστατικό, κανένας δὲν ἔθεσε ὁποιοδήποτε ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὸ Καταστατικό. Ἡ Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση συνέχισε τὶς ἐργασίες ὑποθέτοντας ὅτι ὅλα προχωροῦ­σαν κανονικά. Κανεὶς δὲν ἤξερε ὅτι θὰ βρεθοῦμε στὴν τωρινὴ δύσκολη θέση μόλις ἕνα μήνα ἀργότερα.

«Ε.Κ.»: Πῶς αἰσθάνεσθε γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Εὐαγγέλου ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Νέας Ἱερσέης καὶ θὰ εἴχατε δυσκολία νὰ συμφωνήσετε μὲ τὴν ἀποκατάστασή του σ’ αὐτή;

Μητρ.: …Γνωρίζω ὅτι ὁ ἀδελφός μου Μητροπολίτης Εὐάγγελος αὐτὴ τὴ στιγμὴ παλεύει καὶ βιώνει βαθὺ πόνο. Δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ πῶς πρέπει νὰ νιώθεις, ὅταν ξυπνᾶς μία μέρα χωρὶς νὰ εἶσαι πιὰ δεμένος μὲ τὴν οἰκογένεια ποὺ νοιάζεσαι τόσο πολύ. Ὡς γιὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μητροπολίτης Εὐάγγελος παραμένει ὑπάκουος στὴν Ἐκκλησία μας καὶ αὐτὸ πραγματικὰ μὲ ἐμπνέει. Εἶμαι ὅμως προβληματισμένος, γιατί σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ἐμπερίστατη θέση τοῦ Μητροπολίτη Εὐάγγελου συνδέεται ἄμεσα μὲ τὶς ἴδιες ἐκθέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἐλπιδοφόρου ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀναστολὴ τοῦ Συντάγματός μας…».

Previous Article

Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ἐκπροσωπεῖ αἱρετικὴν «Ἐκκλησίαν»!

Next Article

Η Ουκρανία κήρυξε τον πόλεμο στην Ορθοδοξία!