Κατάργησις τῆς ἀγαμίας εἰς τὸν παπισμόν;

Share:

Δὲν θὰ ἐκφύγη ἐκ τῶν σκανδάλων ὁ παπισμὸς εἰς ὅσας ἀναθεωρήσεις καὶ ἂν προβῆ, αἱ ὁποῖαι εὐκταῖον νὰ γίνουν, ὥστε νὰ ὁδηγηθῆ εἰς περαιτέρω ἀνατροπήν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 12ης Μαρτίου 2023:

«Αἴσθηση προκάλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ πάπα Φραγκίσκου κατὰ τὴ διάρκεια συνομιλίας του μὲ Ἀργεντινοὺς δημοσιογράφους σχετικὰ μὲ τὸν κανόνα τῆς ἀγαμίας τῶν καθολικῶν κληρικῶν.

“Δὲν πρόκειται γιὰ δόγμα, εἶναι ἕνας προσωρινὸς κανόνας καὶ ὄχι αἰώνια, ὅπως ἡ χειροτονία ἑνὸς τῶν ἱερέων. Θὰ μποροῦσε καὶ νὰ ἀναθεωρηθεῖ”, ὑπογράμμισε ὁ πάπας γιὰ νὰ προσθέσει ὅτι “δὲν πιστεύει ὅτι μία τέτοια ἀλλαγὴ θὰ αὐξήσει τὸν ἀριθμὸ τῶν χειροτονιῶν, ἀλλὰ εἶναι τῆς ἄποψης ὅτι ὁρισμένες φορὲς ὁ κανόνας τῆς ἀγαμίας μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀνδροκρατία, διότι ἂν ἕνας ἱερέας δὲν ξέρει νὰ συν­εργάζεται μὲ τὶς γυναῖκες, δὲν εἶναι ὥριμος καὶ κάτι τοῦ λείπει”.

Ὅπως τόνισε μάλιστα, “τὸ Βατικανὸ ἦταν ἀνδροκρατούμενο, ἀλλὰ εἶναι μέρος τῆς κουλτούρας του καὶ δὲν ὑπάρχει ἕνας συγκεκριμένος ὑπαίτιος”, ἐνῶ κατέληξε λέγοντας ὅτι, “στὸ μέλλον ἡ ὁδὸς γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀγαμίας τῶν κληρικῶν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ υἱοθέτηση ἑνὸς “διπλοῦ κανόνα”, ὅπως συμβαίνει στὶς Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες” μὲ ἀναφορὰ στὴν ἀγαμία τῶν ἐπισκόπων καὶ στὸν ἔγγαμο βίο τῶν ἁπλῶν ἱερέων».

Previous Article

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, οἱ «ὀρθόδοξες» ἱέρειες καί ὁ κορυφαῖος Μητροπολίτης

Next Article

Οι ΗΠΑ με 30 πολέμους και 35 πραξικοπήματα στο ιστορικό τους, χαρακτηρίζουν τη Ρωσία απολυταρχική χώρα