Καταβιβάζουν τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας!

Share:

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ βρίσκεται σὲ διωγμὸ ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς «χριστιανούς». Ὁ διωγμὸς αὐτὸς ἐκτείνεται καὶ ἀνατολικότερα, στὴν Μολδαβία, ὅπου, μὲ πρόσφατη κυβερνητικὴ ἀπόφαση «ξηλώνεται» ὁ σταυρὸς ἀπὸ ὅλες τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ «τῆς ἐξάλειψης διακρίσεων καὶ τῆς ἰσότητας». Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Πρόληψη καὶ τὴν Ἐξάλειψη τῶν Διακρίσεων καὶ τὴν Ἐξασφάλιση τῆς Ἰσότητας στὴν Μολδαβία νὰ ἀπομακρύνει τὸ Σύμβολο τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Μητρόπολη Βεσσαραβίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, τονίζει ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀντιστοιχεῖ σὲ “ἐπίθεση κατὰ τῆς ταυτότητας καὶ τῆς πίστης καὶ τοῦ ἔθνους” καὶ διατυπώνει ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς διατήρησης τοῦ σταυροῦ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν δημοσίων κτιρίων. Ὑπενθυμίζει μάλιστα ὅτι τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ εἶναι στὸ οἰκόσημο τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας καὶ ὅτι μόνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κομμουνιστικῆς περιόδου “τὰ θρησκευτικὰ σήματα ἀπαγορεύτηκαν καὶ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς δημόσιους θεσμούς”. “Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ σταυρὸς εἶναι σὲ δημόσιο θεσμό, σὲ ἕνα τοῖχο, δὲν σημαίνει ὅτι οἱ θρησκευτικὲς ὑπηρεσίες ἐκτελοῦνται μπροστά του ἢ ὅτι πρέπει οἱ ὑπάλληλοι αὐτοῦ του θεσμοῦ νὰ τὸν προσκυνοῦν” ἀναφέρεται καὶ προστίθεται ὅτι “δείχνει τὴν θρησκευτικὴ ταυτότητα τῆς χώρας αὐτῆς, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἡμισέληνος εἶναι παροῦσα παντοῦ στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες”» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ἀμφιβάλλετε ὅτι ὅπου νά ’ναι, θὰ ἔρθει καὶ ἡ σειρά μας;

Previous Article

5 ἔτη σιωπώσης ἐντροπῆς

Next Article

Ἀμερικῆς: Θεία Κοινωνία καὶ «τοῖς κυσὶ»

Διαβάστε ακόμα