Καταργοῦνται αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι;

Share:

Τὸ Φανάρι σχεδιάζει ἀνοίκειον σύναξιν μόνον τῶν Πατριαρχείων Κων/λεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Ἱ. Ἀ. Κύπρου, προκειμένου νὰ πλειοψηφήσουν οἱ ἀναγνωρίσαντες τὸν αὐτοχειροτόνητον καθηρημένον καὶ ἀναθεματισμένον ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιον. Ἑπομένως, ὄχι μόνον θέτουν εἰς τὴν ἄκρην τοὺς ὑπολοίπους Προκαθημένους, ἀλλὰ καὶ τὴν μαρτυρίαν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς αἱ 9 Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι ἀποτελοῦν τὴν συντριπτικὴν πλειονότητα τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτὸ εἶναι σαφὴς ὑπονόμευσις τῆς ἐκκλησιολογίας! Παραθέτομεν ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2022:

«Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, 12 Φεβρουαρίου 2022, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ ἐπισκέφθηκε, ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τὸν Μακ. Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη στὸν Πατριαρχικὸ Οἶκο τοῦ Μπαλαμὰντ Λιβάνου. Στὴ συνάντηση, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σὲ ἐγκάρδιο κλῖμα, συζητήθηκαν, μεταξὺ ἄλλων, ἡ τρέχουσα κατάσταση τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ οἱ διορθόδοξες σχέσεις γενικότερα.

Τὰ δύο παλαίφατα Πατριαρχεῖα, τὰ ὁποῖα διατηροῦν ἀπὸ αἰώνων ἀδελφικὲς σχέσεις, ἐξέφρασαν ἐκ νέου τὴ βούλησή τους νὰ συμβάλουν ἀπὸ κοινοῦ στὴν ἑδραίωση τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος καὶ μέσῳ μίας ἀκόμη Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων στὸ προσεχὲς μέλλον».

Previous Article

Οὐ συγχρῶνται ὀρθόδοξοι αἱρετικοῖς

Next Article

Η πρόσκληση του Φαναρίου για Σύνοδο Πενταρχίας έγινε Τετραρχίας και με μειωμένες προσδοκίες.