Καταρρίπτεται ὁ μύθος τῆς μετάδοσης κορωνοϊοῦ ἀπό άσυμπτωματικούς.

Share:

  Ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος καί ὑπεύθυνος τοῦ ἑρευνητικοῦ τμήματος ἀλλεργιών καί ἀναπνευστικοῦ τῆς Pfizer, Michael Yeadon, προσέφερε ἐξ ἀρχῆς τίς πολύτιμες γνώσεις καί τήν ἐμπειρία του στήν σωστή ἐκτίμηση τῆς ἰώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὑποστήριξε μέ σθένος ὅτι δέν πρόκειται γιά πανδημία κορωνοϊοῦ, ἀλλά γιά πανδημία τῆς μεθόδου PCR, κατηγορῶντας εὐθέως τόν γερμανό κυβερνητικό λοιμωξιολόγο Christian Drosten γιά τήν ἐπιβολή αὐτῆς τῆς ἀκατάλληλης μεθόδου γιά τήν ἀνίχνευση τοῦ κορωνοϊοῦ. Δίνοντας πολύ συχνά ψευδῆ θετικά ἀποτελέσματα, διογκώθηκε τεχνητά ὁ ἀριθμός τῶν κρουσμάτων, μέ ἀποτέλεσμα νά ληφθοῦν παράλογα περιοριστικά μέτρα, σέ ὑπερβολικά μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ . Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ μελέτη τοῦ C. Drosten ἐγκρίθηκε καί δημοσιεύθηκε μέσα σέ μόλις δύο ἡμέρες  ἐνῶ ἡ διαδικασία αὐτή χρειάζεται συνήθως ἀρκετούς μῆνες καί στήν καλύτερη περίπτωση κάποιες ἑβδομᾶδες.

Former Pfizer VP: 'Clear evidence of fraud' in Pfizer study claiming 95%  jab efficacy - LifeSite

Dr. Michael Yeadon

  Αὐτήν τή φορά ὁ Δρ. Yeadon μέ πρόσφατη ἀνάρτησή του στόν λογαριασμό του στό Telegram, καταρρίπτει καί τόν ἄλλο μύθο πού δικαιολόγησε τήν τρομοκρατία τῶν ἀπανταχοῦ πολιτικῶν καί τῶν πολυάριθμων συνεργατῶν τους. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ μελέτη πάνω στήν ὁποία βασίστηκε ὁ  ἰσχυρισμός ὅτι οἱ ἀσυμπτωματικοί μεταδίδουν τήν ἴωση εἶναι διάτρητη. Συγκεκριμμένα ἡ ἐπιστημονική δημοσίευση στήν ὁποία ἀναφέρονται οἱ περισσότεροι, βασίζεται σέ μία ἀσθενή, ἡ ὁποία ὑποτέθηκε ὅτι δέν ἦταν ἄρρωστη καί μάλιστα αἰσθανόταν πολύ καλά, ἀλλά παρ’ὅλα αὐτά μετέδωσε τήν νόσο. Στήν πράξη οὐδέποτε ἀποδείχθηκε κάτι τέτοιο, ἀφοῦ εἶχε ἀσθενήσει καί μάλιστα χρησιμοποίησε ὅ,τι φαρμακευτικό σκεύασμα μποροῦσε νά προμηθευθεῖ, προκειμένου νά ἀνταπεξέλθει στό ἀπαιτητικό ταξείδι της στήν Κίνα. Κατά τήν ἐπιστροφή της ἦταν ἤδη ἄρρωστη. Ὅλως περιέργως, στό τέλος τῆς μελέτης φιγουράρει καί πάλι τό ὄνομα τοῦ λοιμωξιολόγου C. Drosten ἀνάμεσα στούς καθηγητές τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζεται ἡ συμβολή.

  Βλέπουμε λοιπόν ὅτι πίσω ἀπό τά δύο μεγάλα ψέμματα πάνω στά ὁποία βασίστηκε ἡ πανδημία βρίσκεται ὁ ἴδιος ἄνθρωπος. Μέ τό πρόσχημα τῆς ἀσυμπτωματικῆς μετάδοσης ἐπεβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα σέ ὑγιεῖς ἀνθρώπους, πραγματοποιήθηκαν μαζικά τέστ, ἐπιβλήθηκε ἡ μασκοφορία καί ἐξασκεῖται ἔως καί σήμερα ψυχολογικός ἐκβιασμός γιά ἐμβολιασμό μέ κακῆς ποιότητας γενετικές θεραπεῖες.

Πηγή : https://t.me/robinmg/15026

Previous Article

Δέκα λόγοι για τον υψηλό αριθμό θανάτων στη χώρας από κορωνοϊό.

Next Article

«Η πανδημία τελειώνει, πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή», λέει Έλληνας καθηγητής του Χάρβαρντ