Κατεδικάσθη… ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα!

Share:

Φυλάκισις 10 μηνῶν καὶ πρόστιμον 5.000 εὐρὼ ἐπεβλήθη εἰς τὸν γνωστὸν παλαίμαχον ποδοσφαιριστὴν κ. Β. Τσιάρταν σύμφωνα μὲ τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον, ἐπειδὴ εἰς ἀνάρτησίν του προέβαλεν ὅτι ζεῦγος εἶναι μόνον αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔπλασεν ὁ Θεός. Παραθέτομεν τὴν ἀνάρτησιν, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἐπῆλθεν ἡ καταδίκη:

«Σχετικὰ μὲ κάποιους ποὺ μοῦ στέλνουν μηνύματα στὸ inbox μου χωρὶς νὰ εἶναι φίλοι μου καὶ μοῦ λένε τί πρόβλημα ἔχω μὲ τοὺς gay καὶ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἔχω νὰ τοὺς πῶ τὸ ἑξῆς: Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς προτιμήσεις του εἴτε ἄντρας εἴτε γυναίκα καὶ τὸ σέβομαι ἀπόλυτα. Γιὰ μένα ὅμως ζευγάρι εἶναι μόνο ἕνας ἄντρας καὶ μία γυναίκα, οἱ ὑπόλοιποι εἶναι ΑΠΛΑ ΜΑΖΙ. Ὅσους γάμους, ὅσες παρελάσεις καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο κάνουν δὲν πρόκειται νὰ τὸ δεχθῶ ὡς φυσιολογικό. Μὲ ξεπερνάει βέβαια τὸ ὅ,τι θέλουν νὰ ἔχουν καὶ παιδιά, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ νὰ βγαίνουν δημόσια νὰ τὸ ἐπιδεικνύουν. Στὸ σπίτι του ὁ καθένας μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Καὶ αὐτὰ τὰ ὅ,τι ὅποιος δὲ συμφωνεῖ εἶναι ρατσιστὴς καὶ διάφορες τέτοιες ἀηδίες νὰ πᾶνε νὰ τὰ ποῦνε ἀλλοῦ. Ὑπάρχει πέρα ἀπ’ τὴν αἰσθητικὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα. Τὰ ὑπόλοιπα κατασκευάστηκαν γιὰ κατανάλωση».

Previous Article

Ὁ «πλανήτης smartphones» σὲ κρίση! – 1ον

Next Article

Ἡ ἐπέλασις τοῦ σοδομισμοῦ εἶναι ἡ νέα «σταυροφορία» τῶν Δυτικῶν!