Καὶ μὲ κανονικοὺς καὶ μὲ σχισματικοὺς

Share:

Οἱ Ψευδοαυτοκέφαλοι τῆς Οὐκρανίας συλλειτουργοῦν παραλλήλως καὶ μὲ κάποιους ἰδικούς μας Ἱεράρχας (Λαγκαδᾶ, Βεροίας, Ἀρκαλοχωρίου κ.ἄ.) καὶ μὲ «Ἐπισκόπους» ἀπὸ ἄλλα σχίσματα. Κατανοοῦν τώρα οἱ Σεβασμιώτατοι τὸ κρῖμα των; Ἀντιλαμβάνονται ποῦ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησίαν; Συμφώνως πρὸς τὸ ἱστολόγιον tasthyras.wordpress.com τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 2019:

«οἱ ἀμετανόητοι σχισματικοὶ τῆς Οὐκρανίας συλλειτούργησαν μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων δύο σχισματικῶν ὁμάδων, ἐνῶ τουλάχιστον τρεῖς σχισματικὲς ὁμάδες (ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας», ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου» καὶ ἡ «Λευκορωσική Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία») ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ λάβουν αὐτοκεφαλία μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἔλαβαν καὶ οἱ σχισματικοὶ τῆς Οὐκρανίας. Οἱ σχισματικοὶ τοῦ Ἐπιφάνιου συμμετεῖχαν καὶ σὲ συνέδριο μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Λευκορωσίας, γιὰ νὰ συζητήσουν πῶς θὰ πάρουν καὶ ἐκεῖνοι αὐτοκεφαλία. Ὁ Ναυπάκτου αὐτὲς τὶς σχισματικὲς ὁμάδες ἤδη τὶς ἀποκαλεῖ «Τοπικὲς Ἐκκλησίες»! Δὲν θὰ πρέπει ὅμως νὰ μᾶς ἐκπλήσσει αὐτὸ τὸ γεγονός, διότι ἔκανε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας σὲ ἐκείνη τὴν παλαιότερη παρέμβασή του, ὅταν τοὺς ἐξίσωσε μὲ τὶς Τοπικὲς Ἐκκλησίες, γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχτοῦμε τὴν ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου».

Previous Article

«Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι»;

Next Article

«Ἀρετὴν οἶδεν καὶ πολέμιος θαυμάζειν»

Διαβάστε ακόμα