Καὶ ἑτέρα χειροτονία μὲ μάσκες!

Share:

Πρὸ μηνῶν ἐτελέσθη χειροτονία διακόνου ἀπὸ τὸν Σεβ. Σικάγου μὲ μάσκες. Προσφάτως, τὴν Κυριακὴν 20 Σεπτεμβρίου, καὶ ὁ Σεβ. Βελγίου ἐχειροτόνησε διάκονον ἕνα γηγενῆ Βέλγον μὲ τὸν ἴδιον τρόπον. Ἱστοσελίδες ποὺ ἀναρτοῦν ἐκκλησιαστικὰ νέα ἀνέρτησαν τὴν εἴδησιν, ἀλλὰ ἀπέκρυψαν τὰς σκανδαλώδεις φωτογραφίας. Καθιέρωσε τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως νέον τυπικὸν χειροτονίας; Τὸ μήνυμα ποὺ στέλνουν εἰς ὁλόκληρον τὸν πλανήτην εἶναι ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μεταδίδουν κορωνοϊόν;

Previous Article

Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αν. Αιγαίου

Next Article

Ὁ Κων/λεως ἀπαντᾶ εἰς τὸν «Ο.Τ.»

Διαβάστε ακόμα