Καὶ ὁ τρίτος προσῆλθε

Share:

Ἀμέσως σχεδὸν μετὰ τὴν ἐκλογήν των εἰς Ἀρχιεπισκόπους Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας ἐπεσκέφθησαν τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἑλλάδος. Ἀφ’ ἑνὸς χρειάζονται τὴν συνδρομὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀφ’ ἑτέρου τοὺς ἐμήνυσεν ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὅτι ὅλα κρέμανται ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸν Ἀθηνῶν. Τώρα διέβη τὴν πύλην τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ὁ νέος Θυατείρων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν διαχειριστὴν τῆς «Ρομφαίας» κ. Αἰμ. Πολυγένην… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 2019:

«Ὁ Μακαριώτατος καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοῦ εὐχήθηκε καλὴ δύναμη στὸ ἔργο του καὶ «πολύκαρπη διακονία τὴν ὁποία χρειαζόμαστε, διότι εἶναι μεγάλος ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ καὶ αὐξάνεται διαρκῶς», ἐνῶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν τιμητικὴ ἐπίσκεψη καὶ ἐπεσήμανε ὅτι «κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις, ὥστε νὰ ἐνισχύουμε μὲ τὶς ἀποσπάσεις τῶν κληρικῶν τὸ ἔργο σας. Παρόλο, μάλιστα, ποὺ δὲν ἔχουμε ἀρκετοὺς ἱερεῖς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑποστήριξε ὅτι πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐνισχύουμε τὶς ἀποσπάσεις».

Previous Article

Θα την «πατήσει» η Ελληνική Κυβέρνηση με τον εμπαιγμό του Ράμα;

Next Article

Πόσο θαρραλέος εἶναι ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ;

Διαβάστε ακόμα