Καὶ ὁ Φιλίππων μὲ τοὺς Ρόταρυ

Share:

Ἄν καὶ εἶναι σαφὴς ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 1958 διὰ τοὺς Ρόταρυ, ὁ Σεβ. Φιλίππων φαίνεται ὅτι ἐδέχθη χρήματα διὰ ἱ. ναοὺς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀφοῦ εἶχαν ἐπισκεφθῆ καὶ τὸ Φανάρι δὲν ἠδύνατο νὰ ἀρνηθῆ! Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα proininews.gr τῆς 14ης Ὀκτωβρίου 2019:
«Τὴν Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου ὁ Ροταριανὸς Ὅμιλος Δυτικῆς Καβάλας σὲ μία καλόγουστη σεμνὰ διακοσμημένη μὲ Ροταριανὰ σήματα καὶ λαβαράκια ἄλλων Ὁμίλων αἴθουσα…
Στὴ συνέχεια ὁ ὁμιλητής τῆς Γενέθλιας βραδιᾶς Βοηθὸς Διοικητῆ τῆς 2484 Ροταριανῆς Περιφέρειας καὶ Μέλος τοῦ Ὁμίλου Θεόδωρος Χατζηχρῆστος, ξεδίπλωσε τὰ σημαντικότερα ἔργα καὶ δράσεις τοῦ Ὁμίλου ποὺ πραγματοποιήθηκαν μέσα στὸ διάστημα τῶν 29 χρόνων καὶ τὰ ὁποῖα περιλάμβαναν ἄπειρες δράσεις καὶ ἔργα στὸν Διεθνῆ χῶρο μὲ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες σὲ τριτοκοσμικὲς χῶρες μὲ ροῦχα ,τρόφιμα, βιβλία, φιλοξενίες, ἐξοπλισμούς, δωρεές, ἐπισκέψεις στὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλβανίας καὶ ὑλοποιήσεις προγραμμάτων τοῦ Ροταριανοῦ Ἱδρύματος γιὰ συνδυασμένες χορηγίες.
Ἐπίσης ἀναφέρθηκε σὲ ἀτελείωτες δράσεις καὶ ἔργα ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν τοπικὴ κοινωνία ὅπως… ἀνακαινίσεις Ἱερῶν Ναῶν… Οἱ ἐποχὲς ἄλλαξαν καὶ ἀλλάζουν, ἡ Ροταριανὴ ὅμως φιλοσοφία, οἱ βασικὲς Ροταριανὲς ἀρχὲς καὶ ὁ Ροταριανὸς τρόπος ζωῆς παραμένει ἴδιος ἀκριβῶς ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ 29 χρόνια».

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Τα Πατριαρχικά Δίπτυχα σε σύγχυση για την εκκλησιαστική τάξη και θέση του Φιλαρέτου Ντενισένκο

Διαβάστε ακόμα