Κοινωνεῖ παρὰ τὸν ἰὸν ὁ Σεβ. Μπάτσκας

Share:

Ὁ Ἐπίσκοπος Μπάτσκας Εἰρηναῖος διεγνώσθη μὲ κορωνοϊὸν καὶ ὄχι μόνον δὲν φοβεῖται νὰ μεταλάβη, ἀλλὰ καταφεύγει εἰς τὴν Θείαν Κοινωνίαν ὡς φάρμακον ψυχῆς τε καὶ σώματος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxtimes.gr» τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2021:

«Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖος εἶχε διαγνωστεῖ θετικὸς στὸν κορωνοϊὸ πρὶν ἀπὸ κάποιες ἡμέρες καὶ μάλιστα γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν παρέστη στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Πατριάρχη Πορφυρίου. Μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστης, φανερὰ καταπονημένος, ὁ κ. Εἰρηναῖος εἶναι ἕτοιμος νὰ κοινωνήσει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο ξεπερνώντας τὴν ἀσθένειά του.

Ὁ Ἐπίσκοπος βρίσκεται στὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο καὶ ἀναρρώνει, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν ἰατρῶν, λαμβάνοντας τὴν κατάλληλη θεραπεία καὶ φέρεται ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας του νὰ βελτιώνεται μέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

Θετικὸς στὸν κορωνοϊὸ βρέθηκε καὶ ὁ Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πρίζρεν Θεοδόσιος… Παρότι ἔχει ἤπια συμπτώματα, θεωρήθηκε ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς προτιμότερο νὰ σταλεῖ γιὰ παρακολούθηση στὸ νοσοκομεῖο Dragisa Misovic στὸ Βελιγράδι».

Previous Article

27 Ἀπριλίου

Next Article

Ἐπιχειροῦν τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα!

Διαβάστε ακόμα