Κοινὴ λύσις ἀπὸ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Βασιλειάδην

Share:

Ἂν ὅσα προτείνη ὁ οἰκουμενιστὴς κ. Βασιλειάδης εἶναι ἀντικανονικὰ κατὰ δήλωσίν του καὶ τὰ ἴδια προτείνη καὶ ὁ Σεβ. Ναυπάκτου, τί συμπεράσματα ἐξάγονται; Τὰς ὁμοιότητας ἐνετόπισεν ἡ κ. Μαρίνα Ζιώζου εἰς τὴν ἱστοσελίδα ethnos.gr τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 2019:

«Τὸ ποίμνιο θλίβεται βαθύτατα ἐξαιτίας τῆς διαμάχης καί, κακὰ τὰ ψέματα, ἐνδιαφέρεται ὄχι γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ τελικὴ λύση στὴν «οὐκρανικὴ κρίση», ἀλλὰ πῶς θὰ ἀποκατασταθεῖ σταδιακὰ ἡ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας, ἐννοώντας τὴν ἐπαναφορὰ τῆς κανονικότητας στὶς σχέσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Πατριαρχείου Μόσχας… Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόσ­φατο κείμενο τοῦ μητροπολίτη Ναυπάκτου, κινεῖται καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ κ. Πέτρου Βασιλειάδη, ὁμότιμου καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, προέδρου τοῦ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν (CEMES).

Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητή, μία τέτοια λύση εἶναι καὶ τὸ μοντέλο τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928, ποὺ ἐπικράτησε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἂν καὶ ὁ ἴδιος γνωρίζει ὅτι ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι μὴ κανονικὴ καὶ ἔχει ἐπιστημονικὰ ἐπικριθεῖ στὴν περίπτωση τῆς Ἐσθονίας –καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Διασπορὰ βρίσκεται στὸ στάδιο τῆς ὑπέρβασής της–, εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐφικτὴ λύση, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, προκειμένου νὰ μειωθεῖ ἡ συσσωρευθεῖσα ἔχθρα ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντιπαράθεση.

«Μὲ βάση καὶ τὴν ἐπιλεγεῖσα στρατηγικὴ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖο, ὅπως διαφαίνεται, ἀποδέχεται τὸ καθεστὼς τῆς διπλῆς δικαιοδοσίας (τῆς ταυτόχρονης, δηλαδή, ὕπαρξης τῶν δύο διαφορετικῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν στὴν Οὐκρανία), μία ρεαλιστικὴ λύση θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία συναπόφαση γιὰ τὴ δημιουργία Μόνιμης Ἱερᾶς Συνόδου. Αὐτὴ θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀνώτατο ἐκτελεστικὸ ὄργανο καὶ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕξι ἱεράρχες ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας (UOC-ΜΡ) καὶ ἕξι ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (OCU), σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο ποὺ λειτουργεῖ γιὰ περίπου ἕνα αἰῶνα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» ἀναφέρει ὁ καθηγητής».

Previous Article

«Αὐτογκόλ»!

Next Article

Η επιστροφή του σχολείου στην ορθόδοξη κανονικότητα είναι πλέον μονόδρομος

Διαβάστε ακόμα