Κομισιόν: Ἐπιτρέψατε τὴν υἱοθεσίαν παιδιῶν ἀπὸ σοδομιστάς!

Share:

Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ καλπάζει καὶ καταλαμβάνει ἔδαφος σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἔχοντας τὴν ὑποστήριξη καὶ τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Κομισιὸν παρουσίασε ἕνα “στρατηγικὸ πλάνο” γιὰ τὴν προστασία τῆς “Κοινότητος ΛΟΑΤΚΙ”, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει “νομοθετικὴ πρωτοβουλία” γιὰ τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ τὰ κράτη μέλη τοῦ δικαιώματος στὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ταυτόχρονα ἡ “ὁμοφοβικὴ ρητορικὴ” θὰ γίνει “ἔγκλημα μίσους”. Κατὰ συνέπεια, τὰ κράτη μέλη τῆς ΕΕ θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν περισσότερο ὑπ’ ὄψιν τους τὰ συμφέροντα τῶν λεσβιῶν, τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν ἀμφιφυλοφίλων, τῶν τρανσέξουαλ καὶ τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν πιστεύουν ὅτι ἀνήκουν σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ φυσικὰ φῦλα στὶς πολιτικές τους. Οἱ Βρυξέλλες, θὰ “προωθήσουν” νέα νομοθεσία στὰ κράτη-μέλη γιὰ τὴν ἀμοιβαία ἀναγνώριση διαφορετικῶν οἰκογενειακῶν μοντέλων, ὅπως ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου μὲ παιδιά. Συγκεκριμένα τὸ “πλάνο” τῆς ΕΕ ἀναφέρει: “Προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν οἰκογενειῶν “οὐράνιου τόξου” (σ.σ. ὁμόφυλων ζευγαριῶν): Λόγῳ διαφορῶν στὶς ἐθνικὲς νομοθεσίες μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν, οἱ οἰκογενειακοὶ δεσμοὶ ἐνδέχεται νὰ μὴ ἀναγνωρίζονται πάντα, ὅταν οἱ οἰκογένειες “οὐράνιου τόξου” διασχίζουν τὰ ἐσωτερικὰ σύνορα τῆς ΕΕ» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Τὸ μέλλον τοῦ κόσμου φαντάζει φρικῶδες!

Previous Article

Εἰς τὰς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας

Next Article

Ἔγγραφα «φωτιὰ» κατὰ τῶν ἐμβολίων