Κορωνοϊὸς καὶ ἀντιχριστιανικὸν μένος

Share:

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν ἐξάπλωση καὶ τὶς συν­έπειες τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεράσουν τὸ ἀντιχριστιανικό τους μένος, νὰ συκοφαντήσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν πολεμήσουν. Στόχος τους ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ κύρια ἡ Θεία Κοινωνία, τὴν ὁποία χαρακτήρισαν ὡς μέσον… μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ! Πρώην ὑπουργὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποφάνθηκε πὼς τὸν κορωνοϊὸ τόν… κατασκεύασαν οἱ χριστιανοὶ καὶ πὼς ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι «χριστιανοταλιμπανισμός»! Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ κλείσει τοὺς ναοὺς καὶ νὰ πάψει νὰ κοινωνεῖ τοὺς πιστούς! Πρώην ὑπουργὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας καταφέρθηκε προσβλητικὰ κατὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ ζήτησε νὰ ἀκούσουμε τὴν ἐπιστήμη καὶ ὄχι τὴν Ἐκκλησία! Ἄλλοι περιπλανώμενοι στὰ ΜΜΕ «ἐπιστήμονες», προσπάθησαν νὰ καταρρίψουν τὸ «μῦθο» ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία ἀπὸ τὸ ἴδιο κουτάλι, θὰ «σπείρει τὴν πανδημία»! Εὐτυχῶς ποὺ ἀκούστηκαν καὶ οἱ νηφάλιες φωνὲς πιστῶν ἐπιστημόνων, ὅπως τῆς Καθηγήτριας κ. Ἑ. Γιαμαρέλλου, οἱ ὁποῖοι, ὁμολόγησαν εὐθαρσῶς τὴν πίστη τους, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ μεταδώσει καμιὰ ἀσθένεια. Πρόβαλαν δὲ καὶ τὴν ἐπιστήμη τῆς στατιστικῆς, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει πανηγυρικά, ὅτι οὐδέποτε μεταδόθηκε ἀσ­θένεια διὰ τῆς Θείας Μεταλήψεως!

Previous Article

Λόγος περὶ μετανοίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»

Next Article

Ὁ ἀληθὴς λόγος διώξεως τοῦ Κυθήρων

Διαβάστε ακόμα