«ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ»

Share:

Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους τοῦ Δ/Σ τῆς Π.Ε.Γ.

Ποιός δέν θά ἤθελε ἕνα τέτοιον κόσμο; Ποιός δέν θά ἑλκόταν καί θά γοητευόταν ἀπό ἕνα τέτοιο κόσμο ἤ ἀπό ἕνα «κίνημα», πού φέρει ἕνα τέτοιο τίτλο;

Καί εἶναι σίγουρο, ὅτι τό ἴδιο εἶχαν κατά νοῦν αὐτοί, πού ἔδωσαν στό «κίνημα» αὐτόν τόν τίτλο.

Ἀγῶνες καί δράσεις

Ἐρευνώντας στό διαδίκτυο ὁ ἀνυποψίαστος εὔκολα γοητεύεται ἀπό τήν ἱστοσελίδα[1] μέ αὐτό τό ὄνομα καί ἐντυπωσιάζεται ἀπό τίς πολλές καί ποικίλες δράσεις τοῦ φορέα, πού φαίνεται νά «ἀγωνίζεται» γιά κάθε κοινωνικό καί πολιτικό πρόβλημα.

Κυριαρχοῦν ἐντυπωσιακοὶ τίτλοι ὅπως: «Προσβολὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή καὶ ἀξιοπρέπεια ἡ ἐφαρμογὴ τῆς κοινῆς δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας», «Προσφυγικό: ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ “ὠφελούμενοι”;», «Δελτίο Τύπου γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Ζὰκ Κωστόπουλου», «Νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀμέσως ἡ φυλακισμένη καθαρίστρια», «Παρουσίαση: “Τὸ Διεθνὲς Ἀνθρωπιστικὸ Παιδαγωγικὸ Ρεῦμα”», «Βραδιὰ Διασκέδασης & Ἀκτιβισμοῦ διοργανώνει ὁ Κόσμος χωρὶς Πολέμους καὶ Βία»…

Κι ἄλλοι τίτλοι: «11 κοινωνικοὶ καὶ περιβαλλοντικοὶ φορεῖς: “Νὰ σταματήσουμε τοὺς πολέμους τώρα πρὶν οἱ πόλεμοι καταστρέψουν τὴν ἀνθρωπότητα”», «Γιὰ τὴν κατάργηση τῶν πυρηνικῶν ὅπλων παγκοσμίως “Κῦμα Εἰρήνης”», «Ἀντιπολεμικὸ κλῖμα χτὲς στὴν πλατεῖα Συντάγματος»…

Ἀκτιβισμός, λοιπόν; Προτάσεις γιά ὅλα τά «κακά», πού μαστίζουν τήν χώρα μας καί τόν κόσμο;

Καί ἡ «ἀνθρωπιστική θέση» τῆς κίνησης:

«Ὅλες οἱ μορφὲς φυσικῆς, οἰκονομικῆς, φυλετικῆς, θρησκευτικῆς, σεξουαλικῆς καὶ ἰδεολογικῆς βίας, χάρη στὶς ὁποῖες ἐμποδίστηκε ἡ ἀνθρώπινη πρόοδος, προκαλοῦν ἀγανάκτηση στοὺς ἀνθρωπιστές. Κάθε μορφὴ διάκρισης, ποὺ ἐκδηλώνεται ἢ ἐκκολάπτεται, εἶναι μία αἰτία καταγγελίας γιὰ τοὺς ἀνθρωπιστές».

Ὑπογραφή: «Γράμματα στοὺς φίλους μου, 6ο γράμμα, Silo».

Εἶναι σίγουρο ὅτι μετά τόν καταιγισμό τῶν θεμάτων, πού ἡ ἱστοσελίδα προβάλλει καί ἀναλαμβάνει νά θεραπεύσει, ὁ ἀνυποψίαστος ἀναγνώστης, εἰδικά ὁ νέος, ἐνθουσιασμένος πιθανῶς θά θελήσει νά μάθει περισσότερα καί θά προσπαθήσει νά ἔλθει σέ ἄμεση ἐπαφή μ’ αὐτούς, πού τόσο γενναιόδωρα προτίθενται νά ἀλλάξουν τόν κόσμο.

Φυσικά, ἡ ἱστοσελίδα τό ἔχει προβλέψει κι αὐτό ἀφοῦ διαθέτει καί «κουμπί» ἐπικοινωνίας[2].

Στό ἄνοιγμα τῆς σελίδας «ἐπικοινωνία», ἄλλος ἐντυπωσιασμός…

Ὑποκαταστήματα στήν Ἑλλάδα: ΑΘΗΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ. Καί στήν Ἀθήνα, δύο ὑπεύθυνες κυρίες: Μαριλένα Λιβανοῦ καί Ὄλγα Πατεράκη, μέ τά κινητά τους τηλέφωνα καί μιά δήλωση γιά «Συν­άντηση: κάθε Τρίτη στὶς 20:00΄».

Ἐγχώριοι ἐκδηλώσεις

καί διεθνεῖς διασυνδέσεις

Ὅμως, καί νέες διασυνδέσεις, μέ ἄλλους φορεῖς: «Διεθνής διαγωνισμός Φωτογραφίας – Εἰρήνη εἶναι…», «Δίκτυο Σχολείων γιὰ τὴ Μή-βία», «Διεθνής ἱστοσελίδα: World without Wars and Violence», «Διεθνές Πρακτορεῖο Εἰδήσεων – Pressenza», «Athens checkpoint: “Κέντρα Πρόληψης γιὰ τὸν HIV”»[3], «Powered by philanthropy.gr»…

Μετά ὅλα αὐτά, ἄς ἀποφασίσουμε ἕνα «περίπατο» στά ὅσα δελεαστικά, δείχνει νά ὑπόσχεται ἡ σελίδα…

Ἀπό τά ἀνωτέρω, οἱ δύο πρῶτες συνδέσεις βγάζουν σέ κενές ἱστοσελίδες, πού ὅμως δείχνουν ὅτι κάποτε ἐπιχειρήθηκε ἕνας «Διεθνής διαγωνισμός Φωτογραφίας γιὰ τὴν Εἰρήνη» καί μιά προσπάθεια δημιουργίας ἑνός «Δικτύου Σχολείων γιὰ τὴ Μή-βία»; Τί ἄραγε ἀνταπόκριση νά εἶχαν αὐτές οἱ ἐνέργειες; ἴσως νά μή μάθουμε ποτέ. Πάντως, ἡ «Διεθνής ἱστοσελίδα: World without Wars and Violence» καί τό «Διεθνές Πρακτορεῖο Εἰδήσεων – Pressenza» εἶναι σαφῶς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μέ τόν «Κόσμο χωρίς Πολέμους καί Βία».

Βασικά κοινά θέματα: ἀκτιβισμός, φεμινισμός, δικαιώματα μειονοτικῶν ὁμάδων… ἄρα ἡ πρωτοβουλία ξεκινᾶ ἀπό τό ἐξωτερικό καί φθάνει καί στή χώρα μας…;

Μήπως ὅμως τά πρόσωπα, πού ἐκπροσωποῦν τήν κίνηση ἐδῶ εἶναι σέ θέση νά μᾶς φωτίσουν;

Ἀπὸ τὶς δύο ἀναφερόμενες κυρίες, στὸ ἀθηναϊκὸ τμῆμα τῆς ὀργάνωσης, ἡ πρώτη ἀναφέρεται ὡς «Καθηγήτρια φυσικῆς ἀγωγῆς – Κινησιοθεραπεύτρια. Πρόεδρος τοῦ ἑλληνικοῦ τμήματος τοῦ Διεθνοῦς ὀργανισμοῦ “Κόσμος χωρὶς πολέμους” καὶ μέλος τοῦ “Δικτύου σχολείων γιὰ τὴ μὴ-βία στὴν Ἀττικὴ”»[4], σὲ Ἡμερίδα μὲ τίτλο «Καινοτόμες δράσεις στὸ σχολεῖο καὶ βιωματικὴ γνώση: προάγοντας τὴν μὴ-βίαιη ἐπικοινωνία», ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν Ἀπρίλιο 2015, στὸ 1ο Γυμνάσιο Ἀρτέμιδος, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν: «Πρόγραμμα καὶ ὑλοποίηση δράσεων μὲ τίτλο: “Ἀγῶνες καὶ Προσωπικότητες τῆς Μὴ – Βίας” & “Πῶς θὰ γίνει ὁ κόσμος μας ἄν…”.

Ἄλλος χῶρος στόν ὁποῖο ἡ ἐν λόγῳ Πρόεδρος φαίνεται νά κινεῖται εἶναι ὁ φορέας «συνΑθηνᾶ» καί εἰδικά τό θέμα «Ἐκστρατεία “Ποίηση ἀντί γιὰ πόλεμο” (Διεθνής πρωτοβουλία)»[5] ὅπου ἐπιχειρεῖται ὁ περιορισμός τῶν ἐξοπλισμῶν διεθνῶς… διά τῆς ποίησης.

Τέλος, ἕνας ἀκόμη χῶρος δράσης τῆς ἐν λόγῳ Προέδρου τοῦ «Κόσμος χωρὶς Πολέμους καὶ Βία», εἶναι ὁ εὐαίσθητος χῶρος τῶν ΛΟΑΤ[6] καὶ εἰδικὰ ἡ θέση της στὸ Τμῆμα Πωλήσεων καὶ ἡ ἀρθρογραφία της στὴν δεκαπενθήμερη ἐφημερίδα «γιὰ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό», «Ἀνοχύρωτη Πόλη», ἕνα ἔντυπο «ἔκφρασης» τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ ἀκραῖο καὶ προκλητικὸ περιεχόμενο.

Ὅμως, ἂς μὴ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ δραστηριότητα τῆς κίνησης περιορίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν πρωτεύουσα· εἴδαμε ἐξ ἄλλου ὅτι ὁ φορέας διαθέτει ὑποκαταστήματα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις καὶ περιοχὲς τῆς χώρας. Ἂς δοῦμε λοιπὸν κάποια ἀπὸ τὶς πρὸ ἐτῶν δράσεις του στὴ ΒΟΙΩΤΙΑ[7]: «Ἡ Ἀντιφασιστικὴ – Ἀντιρατσιστικὴ Κίνηση Πολιτῶν Λιβαδειᾶς σὲ συνεργασία μὲ τὴν ὀργάνωση “Κόσμος Χωρὶς Πολέμους καὶ Βία” σᾶς καλοῦν τὸ Σάββατο 19 Ἰανουαρίου 2013 καὶ ὥρα 18:30 στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Κρύας στὴν ἐκδήλωση – ἀνοικτὴ συζήτηση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ θέμα: “Αὔξηση τῶν περιστατικῶν βίας σὲ εὐάλωτες κοινωνικὲς ὁμάδες καὶ τρόποι ἀντιμετώπισης”». Καὶ συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση: «Κύριοι ὁμιλητὲς τῆς ἀνοικτῆς συζήτησης θὰ εἶναι οἱ κ.κ. Μαριανέλλα Κλώκα καὶ Νίκος Στεργίου ἀπὸ τὴν ὀργάνωση “Κόσμος Χωρὶς Πολέμους καὶ Βία”[8], ἡ κὰ Δάφνη Καπετανάκη ἀπὸ τὴν Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς Πρόσφυγες, ὁ κ. Πέτρος Σαπουντζάκης ἀπὸ τὴν ὁμάδα “Ἐκπαιδευτικοὶ ἐνάντια στὴν Ὁμοφοβία” καὶ ἡ κὰ Κατερίνα Μάτσα, Διευθύντρια τοῦ 18 ΑΝΩ (Τμῆμα μονάδας ἀπεξάρτησης τοῦ Ψ.Ν.Α.-Δαφνὶ[9])».

Ἐδῶ βλέπουμε τήν συμμετοχή διαφόρων ὁμάδων καί μεταξύ αὐτῶν καί τόν «Κόσμο Χωρίς Πολέμους καί Βία», μέ ἐκπροσώπους τόν κ. Νίκος Στεργίου -ἀντιπρόσωπο τοῦ φορέα στή Βοιωτία- ἀλλά καί τήν κ. Μαριανέλλα Κλώκα.

Γιά τήν κ. Κλώκα τά στοιχεῖα εἶναι περίπου τά ἀκόλουθα:

Ἀπὸ τὸ «Διεθνὲς Πρακτορεῖο Εἰδήσεων – Pressenza»[10], πληροφορούμεθα ὅτι «Ἡ Μαριανέλλα Κλώκα εἶναι μία γυναίκα 46 ἐτῶν, κάτοικος Ἀθηνῶν. Εἶναι μέλος τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Κινήματος ἀπὸ τὸ 1990 καὶ ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Ὀργανισμοῦ Κόσμος χωρὶς πολέμους καὶ βία στὴν Ἑλλάδα[11]. Αὐτὴ τὴν περίοδο ἐργάζεται στὸ τμῆμα διεκδίκησης δικαιωμάτων τῆς ΜΚΟ, Praksis».

Ἀπό ἄλλη πηγή πληροφορούμεθα γιά τή συμμετοχή τῆς κ. Κλώκα -ὅπως καί τῆς κ. Μαριλένας Λιβανοῦ, πού εἴδαμε προηγουμένως- στήν δεκαπενθήμερη ἐφημερίδα «γιὰ τὸν σεξουαλικό προσανατολισμό», «Ἀνοχύρωτη Πόλη[12]», ἔντυπο «ἔκφρασης» τῶν ὁμοφυλοφίλων· μόνο πού στήν παροῦσα περίπτωση ἡ ἐν λόγῳ κατέχει ὄχι τήν θέση μιᾶς ἁπλῆς ἀρθρογράφου, ἀλλά εἶναι ἡ ἀρχισυντάκτης τῆς ἐφημερίδος[13], ὅπως φαίνεται κι ἀπό τό «Editorial», τό ὁποῖο ὑπογράφει.

Ἡ «ρίζα» τῆς ὅλης δραστηριότητας

Ὅμως, νομίζω, εἶναι καιρός νά διεισδύσουμε κάτω ἀπό τόν μανδύα τοῦ ἰδεαλισμοῦ, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ ἀκτιβισμοῦ γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν εὐαίσθητων ὁμάδων -εἴτε μετανάστες εἶναι αὐτοί, εἴτε κακοποιημένες γυναῖκες/παιδιά, εἴτε πρόσφυγες, εἴτε ὁμοφυλόφιλοι- καί νά δοῦμε τό πρόβλημα στή βάση του κι ὄχι στίς ἐπιφανειακά συνδεδεμένες κι ἀλληλοστηριζόμενες ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες -πολλές ἐξαρτώμενες ἀπό ξένα Κέντρα ἐξουσίας-, ἔχουν κατακλείσει τή χώρα κι ἐπαγγέλλονται λύσεις γιά ὅλα τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐνδελεχής ἔρευνα μᾶς ὁδήγησε στήν κοινή βάση μιᾶς «προσπάθειας», πού χρονολογεῖται ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ΄90, μέ ἀδιάλειπτη συνέχεια τά τελευταῖα 30 χρόνια.

Καί τό κλειδί τῆς ἀποκρυπτογράφησης τῆς «προσπάθειας» αὐτῆς εἶναι ὁ ὅρος «Ἀνθρωπιστικό» καί τό ὄνομα «Σίλο». Ἀκόμη καί τό ὄνομα «Μαριανέλλα», κάτι μᾶς θυμίζει ἀπό τό 1990 στά Πατήσια, ὅταν διαβάζαμε ἀφίσες μέ διακηρύξεις γιά «συνασπισμό» καί «δράση», πρός τούς ἀνθρώπους τῆς ἐκεῖ γειτονιᾶς -ἄν καί ἀμφιβάλλουμε γιά τήν τότε ἡλικία της, τῶν μόλις 16 χρονῶν, κατά τό σημερινό βιογραφικό της!

Ἀλλά, ἄς δοῦμε καί μιά πρόσφατη προσέγγιση τῆς «προσπάθειας» αὐτῆς, πού σχολιάστηκε σέ παλαιότερο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Διάλογος» μέ τίτλο:

«Πάρκο Μελέτης καί Περισυλλογῆς»

Ὅπως λέγει λοιπόν τό τότε σχόλιό μας:

Ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους καί πάλι στή χώρα μας, αὐτή τή φορά μέ τό ὄνομα «Ἀνθρωπιστικό κίνημα» καί μέ τήν ἔκκληση:

«Γιὰ τὸ ἑλληνικὸ Πάρκο μελέτης καὶ περισυλλογῆς… Εἴμαστε στὴν ἀναζήτηση οἰκοπέδου περίπου 6 στρεμμάτων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἀπόστασης μιᾶς ὥρας ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Νὰ εἶναι προσβάσιμο μὲ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς (τρένο ἢ λεωφορεῖο). Νὰ μὴ εἶναι σὲ ἐρημιά. Νὰ περιλαμβάνει στὴν πιὸ καλὴ περίπτωση καὶ ἕνα κτίσμα μέσα (καὶ σκέτο βέβαια μᾶς κάνει). Νὰ εἶναι σὲ καλὴ τιμὴ ἢ δωρεάν. Ἂν γνωρίζετε ἢ ἀκούσετε κάτι, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας!».

Πρόκειται γιά τήν γνωστή μας ἀπό τό παρελθόν ὀργάνωση τοῦ Ἀργεντινοῦ Μάριο Λουΐς Ροντρίγκες Κόμπο (Mario Luis Rodriguez Cobos), περισσότερο γνωστοῦ μέ τό ψευδώνυμο Σίλο (Silo), πού ἐγκαταστάθηκε στή χώρα μας τήν δεκαετία τοῦ ‘90 μέ τά ὀνόματα: «Ἀνθρωπιστικό Κέντρο Ἄμεσης Ἐπικοινωνίας», «Ἀνθρωπιστικό Κίνημα», «Στέκι τῆς Γειτονιᾶς» καί «Τό Κίνημα».

Ἡ κίνηση ἔφθασε στήν Ἑλλάδα στή δεκαετία τοῦ 1990 καί βρίσκεται καταγεγραμμένη στόν κατάλογο τῶν ὁμάδων τῶν ἀσυμβίβαστων μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, πού κατάρτισε ἡ Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη, τό 1995 στήν Ἁλίαρτο[14].

Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της[15], πληροφορούμαστε ὅτι ἡ ὀργάνωση συνεχίζει τὴ δραστηριότητά της στὴ χώρα μας προσκαλώντας ἀνύποπτους ἀνθρώπους νὰ συμμετάσχουν στὶς δραστηριότητές της μὲ «ἀνθρωπιστικὰ μηνύματα» τοῦ τύπου: «Τὰ Πάρκα Μελέτης καὶ Περισυλλογῆς εἶναι μέρη ἀφιερωμένα στὴ μελέτη καὶ στὸ διαλογισμὸ[16] μὲ θέμα τὸ Ἀνθρώπινο Ὂν καὶ τὶς δυνατότητες ἐξέλιξής του… Οἱ ἐργασίες μελέτης καὶ διαλογισμοῦ ποὺ γίνονται στὰ Πάρκα…».

Ἀκολουθεῖ ἀπαρίθμηση τῶν ἀποκρυφιστικῶν ἀντικειμένων πού καθίστανται ἀντικείμενα διαλογισμοῦ καί οἱ χῶροι προσηλυτισμοῦ στίς διδασκαλίες καί πρακτικές τῆς ὀργάνωσης:

«Μονόλιθος. Κατασκευασμένος ἀπὸ ἀνοξείδωτο ἀτσάλι γιὰ νὰ ἀντανακλᾶ τὴν ἐποχή μας…, ὁ μονόλιθος ὁρίζει τὶς συντεταγμένες τοῦ Πάρκου στὸ χωροχρόνο». «Στήλη. Ὅπως οἱ ἀρχαῖες πέτρινες στῆλες τῆς Μεσοποταμίας, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Σουμέριων καὶ τῶν Μάγιας μαρτυροῦν τὰ γεγονότα…, ὁ τοῖχος τῶν δωρητῶν δηλώνει τὰ ὀνόματα ὅσων συνεισέφεραν στὴν κατασκευὴ τοῦ Πάρκου». «Πηγή. Ἀναπαριστᾶ ἀλληγορικὰ τὴν ἕνωση τοῦ θηλυκοῦ καὶ τοῦ ἀρσενικοῦ[17] στοιχείου ὡς πηγὴ κάθε ἐνέργειας». «Πύλη. Ὅταν κανεὶς περάσει τὴν Πύλη, εἰσέρχεται σὲ ἕνα χωροχρόνο διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν τῆς καθημερινῆς ζωῆς…, ἡ Πύλη εἶναι σχεδιασμένη νὰ ἐπιφέρει μία ἀλλαγὴ στὴν ἐσωτερικὴ κατάσταση ὅποιου εἰσέρχεται στὸ Πάρκο». «Σάλα. Τὸ ἐσωτερικό της συμβολίζει τὴ βαθιὰ ἐσωτερικὴ ἐμπειρία μέσῳ ἑνὸς ἡμισφαιρικοῦ χώρου… Ἐξωτερικά, οἱ τοῖχοι σχηματίζουν μία σφαῖρα, ποὺ στὸ ἀνώτερο σημεῖο της σημαδεύει τὸν οὐρανό». «Κέντρο ἐργασίας. Μέρος γιὰ ἀπομόνωση καὶ προσωπικὴ ἐργασία, ἀτομικὴ ἢ σὲ ὁμάδες». «Κέντρο μελέτης. Τὸ μέρος ὅπου ἀναπτύσσονται οἱ ἐργασίες τῆς Σχολῆς. Ἐδῶ οἱ Δάσκαλοι καὶ οἱ Μαθητευόμενοι[18] κάνουν τὶς πρακτικὲς καὶ τὶς μελέτες τους».

Στή χώρα μας ἡ κίνηση ἐδραστηριοποιεῖτο κυρίως στό ἐπίπεδο τῆς γειτονιᾶς. Καλοῦσε ἀνύποπτους πολίτες σέ συνεργασία μέ δραστηριότητες πού ὑποτίθεται ὅτι προωθοῦν τά τοπικά προβλήματα καί φέρουν σέ ἐπικοινωνία τούς ἀνθρώπους. «Ὅταν ὅλα γύρω καταρρέουν, οἱ γείτονες παραμένουν γείτονες» (ἀφίσα) «Φίλε γείτονα, ἡ πληροφόρηση πού μᾶς δίνουν τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως ἐλέγχεται καί κατευθύνεται. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό θέλουμε νά φτιάξουμε μιά «Ἐφημερίδα μέ ὅλους ἐσᾶς», κατοίκους καί μαγαζάτορες αὐτῆς τῆς συνοικίας. Μιά ἐφημερίδα ἀνοικτή σέ ὅλες τίς ἀπόψεις πού θέλουν νά ἐκφράσουν τό δικό τους σημεῖο ὀπτικῆς γι’ αὐτό ζητᾶμε ἐθελοντές» (ἀφίσα)…

Ἡ κίνηση αὐτή εἶχε παγιδεύσει δημόσιους καί ἰδιωτικούς φορεῖς (Δήμους, Φροντιστήρια γιά μαθητές σχολείων, ἐπιχειρήσεις) καί πέτυχε νά ὀργανώσει ἐκδηλώσεις, ἰδιαίτερα γιά παιδιά καί γονεῖς. Σήμερα κινεῖται καί στό ἐπίπεδο τῶν ΜΚΟ καί μέσῳ διαδικτύου.

Ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος εἶχε γράψει ὅτι τό Σιλοϊστικό (ἀπό τόν Silo) Κίνημα εἶχε ἱδρύσει καί τό «Ἀνθρωπιστικό Κόμμα»[19]:

«Στά πλαίσια τῆς δραστηριότητας τῆς Σιλοΐστικῆς αὐτῆς ὀργάνωσης δημιουργήθηκε τό 1984 τό «Ἀνθρωπιστικό Κόμμα» καί τό 1989 ἡ «Ἀνθρωπιστική Διεθνής». Ἡ ἱδρυτική φιέστα, πού πραγματοποιήθηκε στή Φλωρεντία μέ συμμετοχή 4.000 ἀτόμων χαρακτηρίσθηκε ἀπό συμμετέχοντες σ’ αὐτήν, ὡς «Γιορτή οὐρλιαχτῶν», πού θύμιζε τά συνέδρια τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος στό τρίτο Ράιχ. Αὐτό ἀναφέρεται σέ εἰδική ἔρευνα, πού δημοσιεύθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 1990 στό Βερολίνο. Ἡ ἔρευνα πραγματοποιήθηκε μέ τή φροντίδα τῆς «AG αἱρέσεις» τῆς «Γενικῆς Ἐπιτροπῆς Φοιτητῶν τοῦ Ἐλεύθερου Πανεπιστημίου τοῦ Βερολίνου». Δημοσιεύθηκε μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο: «Λατρεία τοῦ Ἡγέτη (Fuhrer) ὡς κομματικό πρόγραμμα τοῦ Πράσινου Μέλλοντος καί τοῦ Ἀνθρωπιστικοῦ Κόμματος, Δολώματα τοῦ Σιλοϊστικοῦ Ἀποκρυφισμοῦ».

Ἐπίσης ὁ π. Ἀντώνιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, σέ ἔρευνα ποὺ ἔγινε στό Βερολίνο, διαπιστώθηκε ὅτι «στήν κίνηση κυριαρχεῖ ἡ “ἀρχή τοῦ Φύρερ”. Γιά νά γίνει κανείς μέλος καί νά ἀνέλθει τά διάφορα ἐπίπεδα ἱεραρχίας, πρέπει κατ’ ἀρχήν νά προωθηθεῖ ἀπό τούς λεγόμενους «προσανατολιστές». Σταδιακά ὑφίσταται, τραυματική πλύση ἐγκεφάλου μέ τή μέθοδο τῆς “καθοδηγούμενης ἐμπειρίας”. Πρέπει ἀκόμη νά ὑποδεικνύει κάθε φορὰ ἱκανότητα στό ἔργο τοῦ προσηλυτισμοῦ νέων ὀπαδῶν καί τῆς ἀποδοτικῆς προσφορᾶς στά διάφορα ἐπίπεδα ἱεραρχίας…

Μέσω ψυχο-γυμνασίων, τά μέλη μεταφέρονται σέ διαλογιστική ἡμιϋπνωτική κατάσταση, πού λειτουργεῖ σάν «ἐσωτερικός ὁδηγός»[20].

Στήν ἴδια ἔρευνα διαπιστώθηκε ὅτι «“Προσανατολιστής” γίνεται ὅποιος προσηλυτίσει δέκα νέους ὀπαδούς (Οἱ γυναῖκες χρειάζονται νά προσηλυτίσουν μόνον ἑπτά!). Ὅλες οἱ “προωθήσεις” συνδέονται μέ ἀποκρυφιστικά τελετουργικά (Schönberger Stichel 44/1988, Führerkult, σ. 6)»[21].

Ὁ F. W. Haack, ἀναφερόμενος στό «Κίνημα» Bewegun, (ἄλλο ὄνομα τῆς ὀργάνωσης τῶν Silo), ὑπογραμμίζει ὅτι πρόκειται γιά «ἀκραία πολιτική ὀργάνωση».

Ἐν κατακλεῖδι

Ὁλοκληρώνοντας τήν σύντομη αὐτή ἀναφορά στόν ἀκτιβισμό καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῆς ὀργάνωσης «Κόσμος χωρίς Πολέμους καί Βία», μιᾶς ἀπό τίς πολλές ΜΚΟ, πού δραστηριοποιοῦνται στή χώρα μας, μέ πολλά πρόσωπα κι ἄλλα τόσα προσωπεῖα, θά θέλαμε νά ὑπογραμμίσουμε μέ ἔμφαση ὅτι δέν στοχεύουμε στήν προσβολή ἤ στήν ἀπομείωση τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως τῶν προσώπων, πού ἐμπλέκονται στίς δραστηριότητες αὐτές, πολλά ἀπό τά ὁποῖα -εἴμεθα βέβαιοι- ὅτι ἀγωνίζονται γιά ὅ,τι πιστεύουν πώς βοηθᾶ τήν ἀνθρωπότητα καί τόν συνάνθρωπο.

Ἔχοντας ὅμως ἐμεῖς τήν ἐμπειρία καί τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Κόσμος καί ὁ συνάνθρωπος δέν σώζονται μέ πορεῖες, ψηφίσματα κι ἄλλες φολκλορικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά μόνον ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ -καί Αὐτόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα- συμπάσχουμε μέν μαζί τους, ὡς πρός τούς προβληματισμούς τους, θέλουμε ὅμως νά τούς βεβαιώσουμε ὅτι εἰδικά, προκειμένου γιά ὑπαρξιακῆς φύσεως προβληματισμούς, μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία -τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ- θά βροῦν ἀνάπαυση καί θά ἐπιλύσουν τόσον τά προσωπικά τους, ὅσον καί τά συλλογικά προβλήματα τῆς Ἀνθρωπότητας.

Σημειώσεις:

[1] archive.is/Bagd3. [2] kosmosxorispolemous.gr /contact-us/. [3] Ὁ HIV (Human Immunodefiency Virus) εἶναι ὁ ἰός τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας καί προκαλεῖ τό σύνδρομο τῆς ἐπίκτητης ἀνοσολογικῆς ἀνεπάρκειας AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). [4] kede.org/userfiles/file/2015-04-19/Programma-Imeridas-20150424.pdf. [5] archive.is/Z46l8. [6] ΛΟΑΤ (ἀγγλικά: LGBT): Ἀρκτικόλεξο, πού προέρχεται ἀπό τίς λέξεις Λεσβία, Ὁμοφυλόφιλος, Ἀμφιφυλόφιλος καί Τράνς. Τό διεθνές ἀρκτικόλεξο εἶναι LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual και Transgender). [7] viotianet.gr/archives/3098. [8] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας. [9] Ψυχιατρικό Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς. [10] pressenza.com/el/author/marianella-kloka/# [11] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας. [12] Τό ἴδιο. [13] gayworld.gr/lgbtpress/cityuncovered/CU04.pdf. [14] Τά ὀνόματα καταχωροῦνται στόν κατάλογο μέ αὔξ. ἀριθμούς: 26, 27, 348 καί 394. [15] parkoellada.wordpress.com/. [16] Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας. [17] Τό ἴδιο. [18] Τό ἴδιο. [19] π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, «Νεοφανεῖς Αἱρέσεις, Καταστροφικές Λατρεῖ­ες. Στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Ἔκδ. Διάλογος, 1995, σσ. 164-167. [20] Στό ἴδιο, σ. 166. [21] Στό ἴδιο σ. 167.

Previous Article

Ἀπώλεσαν τὴν ψυχραιμίαν των

Next Article

Αἱ θλίψεις εἶναι εὐλογίαι τοῦ Θεοῦ

Διαβάστε ακόμα