Κρίσις εἰς τὴν ΔΣΟ

Share:

Κρίσις φαίνεται νὰ ὑπάρχη εἰς τὴν Διακοινοβουλευτικὴν Συνέλευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τὴν ὁποίαν συμμετέχουν 25 κράτη. Ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐναντιώνεται εἰς τὰ ὅσα πράττει ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ ὁ Ἕλλην ὑπεύθυνος βουλευτὴς κ. Μ. Χαρακόπουλος τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπέφυγε νὰ λάβη θέσιν. Συμφώνως πρός τὸ δημοσίευμα τῆς ἱστοσελίδος «Πενταπόσταγμα» τῆς 17ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας φοβᾶται ὅτι ἡ διαδικασία ποὺ ξεκίνησε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ ὁδηγήσει σὲ τεράστιο διαχωρισμὸ στὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ὁ Γαβριλὸφ τὸν κατηγόρησε εὐθέως:

“Πιστεύω ὅτι αὐτὸς (ὁ Βαρθολομαῖος) ἔχει παπικὲς φιλοδοξίες, εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν εἶναι δογματικό, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ὁ κίνδυνος εἶναι νὰ ξεκινήσει ἡ ἀρχὴ τοῦ ντόμινο, νὰ ξεκινήσει ἕνας τεράστιος διαχωρισμὸς ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν, σὲ κάθε χώρα θὰ ὑπάρχουν δύο, τρεῖς, τέσσερις καὶ οὕτω καθεξῆς”, δήλωσε στοὺς Ρώσους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, αὐτὸ ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὴ “Βόρεια Μακεδονία” καὶ τὸ Μαυροβούνιο. «Ὑπάρχουν πολλοὶ ὑποψήφιοι: ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξάνδρειας πρέπει νὰ καταλάβει πολὺ καλὰ ὅτι ἐὰν ἐκκλησίες ἀρχίσουν νὰ γεννιοῦνται σὲ ἀφρικανικὲς χῶρες καὶ μποῦν στὸν πειρασμὸ θὰ εἶναι τρομακτικὸ καὶ λάθος. Γιὰ νὰ μὴ καταστρέψουμε τὴν ἴδια τὴν ἀκεραιότητα τοῦ κόσμου, πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν κανονικὸ διάλογο τῶν ἴσων δικαιωμάτων», λέει:

«Ἔχω πεῖ ἐπανειλημμένα σὲ συνεντεύξεις – εἶναι σαφὲς ὅτι ξένοι Ἀμερικανοὶ συνάδελφοι συμμετεῖχαν ἐνεργὰ σὲ γεγονότα στὴν Οὐκρανία, ὑπῆρχαν τεράστιες ἀποδείξεις γι’ αὐτό. Καὶ ὅσοι ξεκίνησαν αὐτὴ τὴ διάσπαση, εἶχαν κατὰ νοῦ ὄχι μόνο τὴ δημιουργία κάποιας ἐκκλησίας στὸ Φανάρι, γιὰ νὰ καταργήσουμε τὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς, ἡ ἀποστολὴ μας εἶναι νὰ ἀποτρέψουμε αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὶς συνέπειες», σημείωσε ὁ Γαβρίλοφ.

Θεωρεῖ ὅτι σημαντικὸ καθῆ­κον τῆς ρωσικῆς ἀντιπροσωπίας εἶναι νὰ διευκρινίσει τὴ θέση τῆς Ρωσίας καὶ νὰ καθιερώσει ἀμοιβαία κατανόηση».

Previous Article

«Ὁ ὑπὸ κάτω πάντων ὢν ποῦ πεσεῖται!»*

Next Article

Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν

Διαβάστε ακόμα