Κριτική πρός τόν «Ο.Τ.»

Share:

Ἀγαπητοί,

Εἴμασθε Ἀγρινιῶτες καὶ εἴδαμε στὸ τελευταῖο φύλλο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου τὴν ἀναδημοσίευση ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος «Μεσολογγιτικά Χρονικὰ» μὲ τίτλο «Τὰ ρεκὸρ τοῦ Σεβ. Αἰτωλοακαρνανίας».

Καὶ καλὰ οἱ Μεσολογγίτες νὰ λένε τὰ δικά τους, ἐσεῖς ὅμως μία πνευματικὴ ἐφημερίδα ἐνσπείρετε ζιζάνια στὸ πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως; Ἐκκλησιαστικὸ κουστομπολιό;

Καὶ τὸ ἄλλο πάλι μὲ τὸ προεκλογικὸ ἄρθρο τοῦ π. Θεοκλήτου Τσίρκα! Τί πρᾶγμα εἶναι αὐτό; Εἶναι αὐτὴ ἡ ἐφημερίδα τοῦ Μακαριστοῦ π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου;

Καὶ ἐνῷ ἀπὸ τὴν μία δημοσιεύετε αὐτὸ τὸ προεκλογικὸ ἄρθρο, ἀπὸ τὴν ἄλλη σὲ ἑπόμενη σελίδα ἐπικρίνετε ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Γεραπετρίτη στὸ Ἅγιο Ὄρος μὲ ἄρθρο μὲ  τί­τλο: «Προεκλογικὸν πεδίον τὸ Ἅγιον Ὄρος»!!! Ἔλεος.

Μὲ ἐκτίμηση

Μερικοὶ Ἀγρινιῶτες τῶν Ἀθηνῶν

 

Ἀπάντησις «Ο.Τ.»:

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

δὲν ἐγράφη τίποτε πέραν ἀπὸ γεγονότα, ὁπότε οἱ χαρακτηρισμοὶ σας μᾶλλον καταδεικνύουν ἄγνοιαν. Ἀκριβῶς διὰ νὰ στηρίξωμεν τὴν ἑνότητα τοῦ ποιμνίου τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, προβάλλομεν τὸ ζήτημα τώρα ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀρχήν, ὥστε νὰ μὴ κωφεύσουν οἱ ἰθύνοντες. Ὅσοι τάσσονται κατὰ τῆς δημοσιότητος συμβάλλουν εἰς «ἐγκλήματα». Τὸ τραγικὸν δυσ­τύχημα εἰς Τέμπη νὰ μᾶς διδάξη ὅλους ὅτι ἡ σιωπὴ καταλήγει εἰς καταστροφήν. Ὑπερβαίνει ὅμως τὰ ὅρια τῆς εὐπρεπείας ἡ ἐπίθεσίς σας κατὰ τοῦ σεβαστοῦ π. Θεοκλήτου. Πῶς χαρακτηρίζετε ἕνα ἄρθρον προεκλογικὸν, ἐπειδὴ κάνει κριτικὴν εἰς ὅλα τὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν τὴν πατρίδα εἰς τὸν ἀποχριστιανισμόν; Ἢ μήπως ἐπειδὴ εἰς τὸ τέλος ὑποστηρίζει τὴν «Κοινωνία», ἡ ὁποία ὅμως δὲν κατέρχεται εἰς τὰς ἐκλογάς; Μήπως καὶ πάλιν ἀγνοεῖτε τὴν ὀξεῖαν κριτικήν, τὴν ὁποίαν ὁ μακαριστὸς π. Χαράλαμπος ἤσκει ὀνομαστικῶς εἰς «ἐθνοπατέρας»;

Ὅσον διὰ τὸν κ. Γεραπετρίτην, ἀφ’ ἑνὸς τὸ ἄρθρον ἐπικρίνει καὶ ἄλλους πολιτικούς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποκρύπτετε, ἀφ’ ἑτέρου ὁ ἐν λόγῳ ὑπουργὸς θριαμβεύει διὰ τῶν πρωτοβουλιῶν του, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ προώθησις τῶν αἰτημάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Καθὼς ἡ Ἱεραρχία δὲν παρέχει δικαίωμα ψήφου, ὥστε νὰ ἐκλέξετε τὸν Ἐπίσκοπόν σας, τουλάχιστον ἐμβαθύνετε εἰς τὰ γεγονότα τῶν «ποιμένων» τῆς πολιτικῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποθηκεύσει τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας, καὶ ἴσως τελικὰ συμφωνήσετε μὲ τὸν σοφὸν κατὰ Θεὸν π. Θεόκλητον.

Previous Article

Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς Ἱ. Μ. Περιστερίου – Α΄ Μέρος

Next Article

«Περί τῶν Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων»