Κυβερνητικόν «ἀλαλούμ» μὲ τὴν θείαν Εὐχαριστίαν!

Share:

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΕΣ σκηνὲς ἐξελίχτηκαν πρὶν λίγες ἡμέρες στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο. Προηγήθηκε ἡ πρόταση τοῦ γενετιστῆ Μ. Δερμιτζάκη, ὁ ὁποῖος εἰσηγήθηκε τὴν παύση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἢ τὴν μετάληψη μὲ κουτάλια μιᾶς χρήσης, γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τῆς «ἐπιδημίας», προκαλώντας ξανὰ ἀναστάτωση στὸν πιστὸ λαό. Ἀκολούθως δημοσιεύτηκε φωτογραφία τοῦ ὑπουργοῦ Γ. Κουμουτσάκου νὰ κοινωνεῖ. Ὅμως αὐτὸ προκάλεσε σάλο στοὺς «ἐπιστημονικοὺς» καὶ κυβερνητικοὺς κύκλους, ὥστε νὰ βγεῖ ὁ ὑφυπουργὸς Ν. Χαρδαλιᾶς νὰ «καρφώσει» τὸν συνάδελφό του, κατηγορώντας τον ὡς «ἐπιδειξία πίστης»! Κατόπιν ἔρχεται ὁ κ. Κουμουτσάκος νὰ δηλώσει: «Λυπᾶμαι ποὺ μία αὐθόρμητη, εἰλικρινὴς ἐπιθυμία καὶ ἀνάγκη τὴν ἡμέρα τῶν γενεθλίων μου, ποὺ δημοσιοποιήθηκε ἐρήμην μου, δημιούργησε θέμα. Προφανῶς δὲν ἐνθαρρύνω ὁποιονδήποτε σὲ αὐτὴν τὴ στάση. Ἀντίθετα, προτρέπω ὅλους νὰ τηρήσουν πλήρως τὰ κυβερνητικὰ μέτρα ὑπὲρ τῆς δημόσιας ὑγείας»! Πῶς ἑρμηνεύονται ὅλα αὐτά; Μόνο ὡς ἐσκεμμένο κυβερνητικὸ «κόλπο» νὰ δηλωθεῖ «ἐκ τοῦ πλαγίου» ἡ προτροπὴ τῆς κυβέρνησης νὰ μὴ κοινωνοῦν οἱ πιστοί! Νὰ «στιγματιστεῖ» ἡ «ἄφρονα» ἐνέργεια τοῦ κ. Κουμουτσάκου νὰ κοινωνήσει, πηγαίνοντας κόντρα στὶς συστάσεις τῶν «εἰδικῶν» καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ προτρέψει τὸν κόσμο νὰ τηροῦν «πλήρως τὰ κυβερνητικὰ μέτρα ὑπὲρ τῆς δημόσιας ὑγείας», ἀποθαρρύνοντας τοὺς πιστοὺς νὰ κοινωνοῦν, «ἂν θέλουν νὰ μείνουν ὑγιεῖς»! Ἀλλὰ αὐτὸ δὲ σημαίνει σιωπηρὴ ἀπαγόρευση τῆς Θείας Κοινωνίας; Νομίζουν ὅτι ἀπευθύνονται σὲ «κάφρους» καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τὶς κουτοπονηριές τους; Γιὰ πόσο ἀκόμα νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ κρύβουν τὰ ἐχθρικὰ αἰσθήματά τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας; Τοὺς μάθαμε πιὰ καὶ θὰ τοὺς «ἀνταμείψουμε» στὶς ἑπόμενες ἐκλογές!

Τὸ κυβερνητικὸν «καλόν παράδειγμα» διὰ τὴν ἀποφυγὴν τῆς θείας Κοινωνίας!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμένου σχολίου μας, παραθέτουμε ἕνα πολὺ εὔστοχο καὶ διαφωτιστικὸ σχόλιο τῆς ἐφημερίδος Sportime, γιὰ τὴ νέα δόλια κυβερνητικὴ πρόκληση κατὰ τῆς Θείας Κοινωνίας: «Αὐτὴ εἶναι η κατάντια τοῦ πολιτικοῦ μας σκηνικοῦ λοιπόν. Ἡ εἰκόνα ἑνὸς Βουλευτῆ ποὺ κοινωνάει νὰ ξεσηκώνει θύελλα ἀντιδράσεων καὶ μάλιστα νὰ δέχεται πυρὰ ἀκόμα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο του τὸ κόμμα! Ὁ κύριος Χαρδαλιᾶς δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: “Ὅλοι Χριστιανοὶ εἴμαστε, ἁπλὰ δὲν ἔχουμε ἐπιλέξει νὰ κάνουμε ἐπίδειξη τῆς πίστης μας… ὅλα τὰ μέλη τῆς κυβέρνησης πρέπει νὰ δίνουμε τὸ καλὸ παράδειγμα καὶ κυρίως νὰ τηροῦμε χωρὶς ἐκπτώσεις τοὺς κανόνες ποὺ ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ τηρήσουν”. Ὁ κ. Χαρδαλιᾶς φαίνεται πὼς ξέχασε τὶς ταπεινώσεις, τὶς φασίζουσες συμπεριφορὲς καὶ τὶς διώξεις ποὺ ἐπιστράτευσε τὸ κόμμα του πρὸς τὴν Ἐκκλησία πρὶν λίγους μόνο μῆνες καὶ θυμήθηκε ξαφνικὰ πὼς εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας Χριστιανὸς ποὺ ἀποστρέφεται τὶς ἐπιδείξεις πίστης. Πότε ἀκριβῶς γίνατε Χριστιανός, κύριε Χαρδαλιᾶ; Πρὶν ἢ μετὰ ξεκινήσουν οἱ διμοιρίες τῶν ἀστυνομικῶν σὲ δίκυκλα νὰ κυνηγοῦν ἱερεῖς γύρω ἀπὸ ἐκκλησίες; Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ κ. Χαρδαλιᾶς, ὅταν λέει πὼς εἶναι Χριστιανὸς, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπιδεικνύει; Δηλαδὴ κατηγορεῖ ἔμμεσα τὸν κ. Κουμουτσάκο πὼς κοινώνησε ὑποκριτικά, μόνο καὶ μόνο γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς λόγους; Μήπως θεωρεῖ πὼς κάλεσε σκόπιμα καὶ φωτογράφο, γιὰ νὰ ἀπαθανατίσει τὴν σκηνή;» (ἱστ.sportime)! Δὲν ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν γελοία συμπαιγνία τῶν κυβερνητικῶν προσώπων, προκειμένου νὰ δώσουν «τὸ καλὸ παράδει-γμα» γιὰ τὴν ἀποχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία! Αὐτοὶ δυστυχῶς κρατοῦν τὶς «τύχες» μας στὰ χέρια τους! Εὖγε γιὰ μία ἀκόμη φορά στὸν σχολιαστὴ τῆς SPORTIME!

Previous Article

Τὸν ΥΠΕΞ ΗΠΑ εἰς τὴν οἰκίαν! Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ρωσίας;

Next Article

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Διαβάστε ακόμα