Κύπρος: Μπλόκο στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Share:

Δέσποινα Ψύλλου   

  Εμπόδιο στην πολύκροτη πρόταση νόμου για Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, θέτει μέσω επιστολής προς την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου. Επικαλούμενος γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που μιλάει για αντισυνταγματικότητα και ασυμβατότητα της εν λόγω πρότασης με την Αρχή της διάκρισης των εξουσιών, σημειώνει ότι χρειάζεται προετοιμασία και μελέτη για την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα. Εισήγηση του υπουργείου είναι να συνεχιστεί ο σχεδιασμός που εφαρμόζεται σήμερα. Εξάλλου, η έγκριση της νομοθετικής πρότασης σε αυτή τη φάση «θα περιέπλεκε την κατάσταση και δεν θα είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου θα παρακαλούσαμε να αποφευχθεί η εσπευσμένη νομοθετική πράξη που θα είχε ως συνέπεια την υποχρέωση της Εκτελεστικής Εξουσίας να προχωρήσει σε αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι η εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων και βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως διευκρινίζεται, όμως, «τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής πρότασης του υπουργού Παιδείας». Ως εκ τούτου η εν λόγω πρόταση νόμου «καταστρατηγεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία απορρέει από το Σύνταγμα, καθότι η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στην άσκηση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας».

Σημειώνεται ακόμη ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων όταν νομοθετεί επί εκπαιδευτικών, μορφωτικών και διδακτικών θεμάτων οφείλει να τηρεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, περιοριζόμενη στη νομοθετική ρύθμιση τίνος θέματος χωρίς να καταλήγει να ασκεί ανεπίτρεπτα εκτελεστική εξουσία». Η Βουλή κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου δεν μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εξουσία, η οποία έχει τεθεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ο καθορισμός των μαθημάτων διδασκαλίας στα σχολεία και η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος αποτελεί διοικητικής φύσεως εξουσία», η οποία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

Περαιτέρω, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, η εν λόγω πρόταση νόμου δεν συνάδει ούτε με το Άρθρο 80 του Συντάγματος. «Η εισαγωγή νέου μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης συνεπάγεται την απασχόληση πρόσθετων εκπαιδευτικών, γεγονός που αυξάνει τις δαπάνες του υπουργείου Παιδείας και που δεν έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο».

Επομένως, αναφέρεται, η ψήφιση της πρότασης νόμου, συνεπάγεται επιβάρυνση του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και αύξηση των εξόδων του Προϋπολογισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος. Σημαίνει, δηλαδή, ότι λόγω πρότασης νόμου αυξάνονται τα έξοδα του Προϋπολογισμού, το οποίο αντιτίθεται στο Σύνταγμα.

«Οι πρόνοιες της πρότασης Νόμου, επιφέρουν αύξηση των κατά τα άλλα προβλεπόμενων δαπανών κατά τον τρόπο που έχει επεξηγηθεί πιο πάνω, προσκρούουν στις διατάξεις του Άρθρου 80.2 του Συντάγματος και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές καθώς και ασύμβατες με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, εφόσον, η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στη διαμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κράτους, κάτι για το οποίο αποκλειστική ευθύνη έχει η εκτελεστική εξουσία».

philenews.com

Previous Article

Γιατί ο Πάπας και το Βατικανό αρνούνται να ασκήσουν κριτική στο Μπακού;

Next Article

Βρετανική τραγωδία… 25% μη Ευρωπαίοι, κάτω από 50% χριστιανοί