Κύπρου: «Εἶναι αἱρετικὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης;»

Share:

Συνέντευξιν ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης παρεχώρησεν ὁ Μακ. Κύπρου. Ὁ κ. Χρυσόστομος ἐπιμένει εἰς μίαν θέσιν «οὐδετερότητος» διὰ τὸ «Οὐκρανικὸν», ἀλλὰ ἀναγνωρίζει ὡς Προκαθήμενον  τῆς Οὐκρανίας τὸν Κιέβου Ὀνούφριον. Καὶ ὀρθῶς καθὼς ὁ Ἐπιφάνιος συλλειτουργεῖ μὲ παπικούς. Ἡ ἔρις, κατὰ τὸν Μακαριώτατον, γίνεται διὰ τὴν θέσιν τοῦ «Πρώτου» ὡς αὐτὴ ἡ θέσις νὰ ἐξησφάλιζε κάποια προνόμια, ἐνῷ εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ 1895 ἀναφέρει ρητῶς ὅτι δὲν ὑπάρχει «Πρῶτος». Ὅσον διὰ τὸ ἂν εἶναι αἱρετικὸς ὁ Κων/λεως, ἂς μελετήση ὁ ἴδιος τὴν «Κατάγνωσιν Ἑτεροδιδασκαλιῶν», ποὺ ἔχει καταθέσει εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα politis.com.cy τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2019:

«Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα εἶναι πὼς ἡ Κύπρος ἔχει παραδοθεῖ στὴ Ρωσία. Θὰ πάρετε θέση στὸ Οὐκρανικό;

Ὄχι. Ἐγὼ μέσα στὴ Σύνοδο εἶπα δὲν θὰ πάρουμε θέση οὔτε ὑπὲρ τῆς Μόσχας οὔτε ὑπὲρ τῆς Κωνσταντινούπολης. Θέλω νὰ μείνουμε οὐδέτεροι, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βοηθήσουμε. Αὐτοὶ θέλουν βοήθεια καὶ οἱ δύο. Εἶναι ἐγωιστὲς καὶ ἀποκλείεται νὰ τὰ βροῦν. Καὶ ἂν κάνουμε λάθος πάνω στοὺς προκαθημένους, ἐπειδὴ ἐμεῖς εἴμαστε θνητοί, μαζὶ μὲ τὸν θάνατό μας πεθαίνει καὶ τὸ λάθος. Ἂν κάνουμε λάθος πρὸς τὴν Ἐκκλησία ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν πεθαίνει, ζεῖ αἰωνίως, καὶ δὲν πεθαίνει οὔτε τὸ λάθος. Γιὰ αὐτὸ εἶπα σὲ ὅλους τούς κληρικοὺς νὰ μὴ κάνουν δηλώσεις. Κάτσετε κάτω φρόνιμα, διότι δηλώσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ εἶναι ἀθάνατη, ἂν κάνουμε λάθος τὸ λάθος θὰ μείνει… Νὰ μὴ γίνει κανένα σχίσμα, γιατί εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ δυσ­τυχῶς ἐνῷ πήραμε ὡς Σύνοδος αὐτὴ τὴν ἀπόφαση σηκώνονται καὶ κάνουν δηλώσεις. Κακῶς, χείριστα πράττουν.

Τούς ἔχετε ἐπιπλήξει;

Δυστυχῶς δὲν ἀκοῦν. Κακῶς ἔκανε καὶ ὁ Κύκκου καὶ ὁ Ταμασοῦ καὶ ὁ Λεμεσοῦ. Κάτσετε βρὲ ἀδελφοὶ φρόνιμα. Ἀφοῦ ἡ Σύνοδος πῆρε μία ἀπόφαση, σεβαστεῖτε την. Βλέπεις τώρα ἔκαναν ἕνα συνέδριο μοναχικὸ μὲ Ρώσους, ἐνῷ συνεδρίασε ἡ Σύνοδος καὶ πῆρε τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ Οὐκρανικό, νὰ μείνουμε οὐδέτεροι. Καὶ σηκώνονται στὸ συνέδριο καὶ παίρνουν θέσεις ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Δὲν ἔχουν τὸν Θεό τους. Βρέ, ἡ Σύνοδος πῆρε μία ἀπόφαση! Σεβαστεῖτε τὴν ἀπόφαση ποὺ πήραμε ὅλοι μαζί. Δὲν ντρέπονται. Τὸ πιὸ εὔκολο εἶναι νὰ τοὺς ἐπιπλήξεις ἢ νὰ τοὺς τιμωρήσεις. Μὰ ἂν δὲν διορθωθοῦν στὸν ἴδιο παρονομαστὴ εἶσαι. Γιατί θὰ κατσιωθοῦν περισσότερο…

Ποιὰ μηνύματα στέλνει σὲ ἐσᾶς ὁ Πατριάρχης Μόσχας;

Μοῦ ἔχει στείλει ἀρκετοὺς καὶ θέλει νὰ μὲ κρατήσει δῆθεν κοντά του. Καὶ τοῦ ἀπαντῶ, «αὐτὸ ποὺ κάνεις δὲν μὲ ἐκφράζει». Κόβουμε τὸ μνημόνευμα σὲ ἕνα ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν πίστη καὶ σὲ ἐρωτῶ, εἶναι αἱρετικὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ποὺ σταμάτησες νὰ τοὺς μνημονεύεις; Δὲν γίνεται. Νὰ διαμαρτυρηθεῖς ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ κάνετε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δικαιοῦσαι. Νὰ διαφωνήσεις, νὰ πεῖς ὅτι δὲν πάτε σωστά, δικαιοῦσαι νὰ τὸ πεῖς. Νὰ κόψεις τὸ μνημόσυνο, νὰ μὴ συλλειτουργεῖς μὲ κάποιον; Μόνο μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δὲν λειτουργοῦμε. Εἶσαι ἀπαράδεκτος.

Πάει γιὰ σχίσμα ἡ κατάσταση;

Πάει γιὰ σχίσμα. Καὶ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία τὸ σχίσμα. Δὲν τὸ καταλαβαίνω. Θέλει νὰ γίνει πρῶτος. Καὶ τοῦ εἶπα. Πρῶτος δὲν θὰ γίνεις ποτέ. Οἱ 17 αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἔχουν τσιμεντώσει τὸν Κωνσταντινουπόλεως ὡς τὸν πρῶτο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τελεία καὶ παύλα. Μὴ ἐθελοτυφλεῖς. Κατάλαβέ το. Ἀλλὰ ὁ ἐγωισμὸς δὲν τὸν ἀφήνει».

Previous Article

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέα

Next Article

”Ναι” σε Πανορθόδοξη από την Εκκλησία της Τσεχίας

Διαβάστε ακόμα