κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Share:

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Οἰκονομολόγος – Νομικός, τ. Ἐπιθ/τὴς Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν

Πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως
Ὁδὸς Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι Ἀττικῆς
Κυρία Ὑπουργός,
Πέρασαν ἑπτὰ καὶ πλέον μῆνες ἀπὸ τότε ποὺ ἀναλάβατε τὸ τιμόνι τοῦ σπουδαιοτέρου Ὑπουργείου τῆς χώρας μας, τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ συνεχίζετε μὲ τὴν ἀνεξήγητη συμπεριφορά σας νὰ δημιουργεῖτε μεγάλο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ μὴ ἐφαρμόζοντας τὶς τέσσερις (4) ἀποφάσεις τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ ποὺ προβλέπουν τὴν ἀκύρωση τῶν φακέλων (βιβλίων) τῶν Θρησκευτικῶν τῶν νέων προγραμμάτων, παρὰ καὶ τὶς διαμαρτυρίες τόσων πολλῶν φορέων, θεσμῶν, ἀλλὰ καὶ συλλόγων καὶ πλειάδος Ἑλλήνων Πολιτῶν. Καὶ ἂν καταγόσασταν ἀπὸ οἰκογένεια ἀμόρφωτων, θὰ ἔλεγα ὅτι δὲν τὸ ξέρατε. Ἐσεῖς ὅμως «Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ», οὔτε καὶ ἀπὸ τὸν νομομαθῆ πατέρα σας δὲν διδαχθήκατε ὅτι οἱ ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ ἐφαρμόζονται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεώς τους; Δὲν θυμᾶστε ἀπὸ τὴν εἰδικὴ νομοθεσία περὶ ΣτΕ καὶ ἀπὸ ρητὴ διάταξη τοῦ Συντά­γματος ὅτι ἡ μὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεών του, εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα; Δὲν ἔχετε καταλάβει ὅτι μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν δικαστικῶν Ἀρχῶν καὶ τὶς πλάτες τῆς Βουλῆς σήμερα δὲν εἶστε ὑπόδικος;
Καὶ τὰ βιβλία αὐτά, ὅπως γνωρίζετε πολὺ καλά, δὲν ἔχουν καμία σχεδὸν σχέση μὲ τὸν ὀρθόδοξο προσανατολισμό, ἀλλὰ περιέχουν πανθρησκεία, συγκρητισμὸ καὶ τελικὰ προσηλυτισμὸ καὶ ποὺ σᾶς τὰ παρέδωσαν οἱ προηγούμενοι «προοδευτικοὶ» φωστῆρες καὶ σεῖς ἀκόμη τὰ διατηρεῖτε; Ἀκόμη, ποῦ εἶναι ἡ εὐαισθησία σας στὰ πιστεύματα τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
Ἡ ἀπαράδεκτη καὶ δυσεξήγητη αὐτὴ συμπεριφορά σας, μοῦ θυμίζει αὐτὰ ποὺ ἔπραξε πρὸ δεκαετίας περίπου, ἡ προκάτοχος συνάδελφός σας κ. Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου, ποὺ στὴ δική της θητεία εἶχε εἰσαχθεῖ στὰ Σχολεῖα ἡ ἐπαίσχυντη καὶ παραμορφωμένη Ἱστορία τῆς γνωστῆς κ. Ρεπούση, μὲ τοὺς συνωστισμοὺς καὶ τὰ ἄλλα παράξενα… Ποὺ παρόλη τὴν κατακραυγὴ ἐναντίον της ἀπὸ τοὺς πάντες, γιὰ τὴν ἀπόσυρση αὐτῶν τῶν «βιβλίων» αὐτὴ ἐπέμεινε ἀνεξήγητα στὸ νὰ διδάσκεται. Φαίνεται πὼς «ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει».
Καὶ τὸ τέλος της μήπως ἐνθυμεῖσθε ποιὸ ἦταν; Σᾶς τὸ θυμίζω μήπως καὶ τὸ «ξεχάσατε». Δὲν μπόρεσε νὰ βγεῖ οὔτε κἄν βουλευτὴς στὶς ἐπικείμενες τότε βουλευτικὲς ἐκλογές!! Ποιά; Αὐτὴ ποὺ ἡ κάθοδός της στὶς ἐκλογὲς ἦταν ἁπλὸς περίπατος… Τουλάχιστον δὲν πήρατε μαθήματα ἀπὸ τὰ παθήματα τῶν ἄλλων συναδέλφων σας, ποὺ βρίσκονται ἀκόμα μέσα στὸ ἴδιο σας τὸ κόμμα; Μία αὐτοκριτικὴ δὲν θὰ ἔβλαπτε. Ὅλοι περίμεναν μία κάποια ἀλλαγὴ ἀπὸ σᾶς καὶ τὸ κόμμα σας, στὰ θέματα αὐτά, ἀλλὰ δυστυχῶς βαδίζετε καὶ σεῖς στὰ ἴδια χνάρια καὶ τὴν νοοτροπία τῶν προηγουμένων. Μὴ νομίζετε ὅτι αὐτὰ περνοῦν ἀπαρατήρητα ἀπὸ τὸν νοήμονα Ἑλληνικὸ Λαό…
Καὶ νὰ ’ταν μόνο αὐτὸ τὸ παρατράγουδο στὸ χῶρο τῆς Παιδείας καὶ τῆς Κοινωνίας μας, θὰ ’ταν καλά! Ὑπάρχουν δυστυχῶς ἀκόμη πολλὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ διορθώσετε, ὄχι μόνο ἐσεῖς ἀλλὰ καὶ ὡς κόμμα, ὅμως δὲν κάνατε τίποτε! Σᾶς ὑπενθυμίζω μερικά:
Μήπως κάτι προγράμματα «ἔμφυλης ταυτότητας» καὶ ἀρρωστημένης σεξουαλικῆς ἀγωγῆς μπαίνουν σιγὰ-σιγὰ στὰ Σχολεῖα μας, δὲν τὰ γνωρίζετε;
Μήπως ἡ ἀλλαγὴ φύλου στοὺς 15χρόνους ἐφήβους, ποὺ διαφωνούσατε «στεντορείᾳ τῇ φωνῇ» στὴν Βουλή, ὅταν τὰ εἰσήγαγε ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση τὰ καταργήσατε; Ἀσφαλῶς ὄχι!
Μήπως ἡ υἱοθεσία-ἀναδοχὴ παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, ποὺ διαφωνούσατε ἐπίσης στὴν Βουλή, τὴν καταργήσατε; Ἀσφαλῶς κι ἐδῶ ὄχι!
Μήπως ἡ κακόβουλη βλασφημία ποὺ ὑπῆρχε στὸν Ποινικὸ Κώδικα καὶ τὴν ὁποία ἀφαίρεσαν οἱ προηγούμενοι, τὴν ἐπαναφέρατε ὅπως λέγατε; Ἀσφαλῶς κι ἐδῶ ὄχι. Φοβηθήκατε κι ἐδῶ μήπως σᾶς ποῦν «καθυστερημένους».
Μήπως ἡ ἰθαγένεια ποὺ καταργήσατε ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θρήσκευμα, ἐπίσης δὲν εἶναι ἔργο δικό σας;
Μήπως τὴν ἀφαίρεση τῶν ἀφισῶν ἀπὸ τὶς στάσεις τοῦ μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ποὺ πρόβαλαν τὸ σύνθημα «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω» (κατὰ τῶν ἐκτρώσεων) δὲν εἶναι κι αὐτὸ ἔργο δικό σας (ἄλλου συναδέλφου σας); Ἔτσι θὰ ἐνισχύσετε τὸ δημογραφικὸ ποὺ νομίζετε ὅτι μόνο μὲ ἕνα διχίλιαρο τὸ πρόβλημα θὰ λυθεῖ; Γιατί δὲν προβάλλετε καθόλου τὴν ἀγάπη στὸ θεσμὸ τῆς ὑγιοῦς οἰκογένειας ποὺ τόσο μεγάλη ἀνάγκη ἔχει ὁ τόπος; Τί κρῖμα!
Κι ἔτσι, μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτά, τὰ Σχολεῖα μας ἔχουν μετατραπεῖ ἰδίως τώρα τελευταῖα – ἐκτὸς ὁρισμένων ἐξαιρέσεων – σὲ κέντρα παράνομων ἐνεργειῶν (βίας, βιασμῶν, βωμολοχιῶν, βλασφημίας, ξυλοδαρμῶν, προπηλακισμῶν, κλοπῶν, μπούλιγκ καὶ ποικίλων ἄλλων παραβατικῶν συμπεριφορῶν). Ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι οἱ καρποὶ τῶν ὅσων διδάσκονται καὶ βλέπουν στὸ περίγυρό τους τὰ παιδιά μας στὰ Σχολεῖα καὶ ποὺ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὶς αἰώνιες διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ μας. Γυρίστε λίγο πίσω καὶ δεῖτε πῶς ἦταν τὰ Σχολεῖα μας τότε καὶ πῶς εἶναι τώρα, μὲ τὶς «σύγχρονες», «μοντέρνες» καὶ «προοδευτικὲς» παρεμβάσεις σας καὶ βγάλετε μόνη σας τὰ συμπεράσματα… καὶ μὴ ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Νέμεσις ἔρχεται…
Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ συμμορφωθεῖτε ἐπὶ τέλους μὲ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καὶ τῶν Νόμων, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τοὺς ὑπηρετεῖτε, σᾶς χαιρετῶ.

Previous Article

Εγκύκλιος της Ιερά Συνόδου για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωναϊούυ

Next Article

«Ἀδὰμ ἐξωστράκισται, Παραδείσου καὶ τρυφῆς ἐκβέβληται»

Διαβάστε ακόμα