κ. Τσελλεγίδης: Ὁ Πατριάρχης νὰ μετανοήση

Share:

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς κ. Δ. Τσελεγγίδης πιστὸς εἰς τὸ καθῆκον του μὲ εὐθυκρισία ὄχι μόνον «λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους», ἀλλὰ καὶ προειδοποιεῖ διὰ τὴν μέλλουσαν πιθανὴν πολυδιάσπασιν εἰς συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησε. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα Sputnik.gr τῆς 16ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Μιλάω γιὰ ἐκκλησιαστικὸ μόρφωμα, γιατί ἔκαναν ἀντικανονικὲς ἐνέργειες, ὅπως χειροτονήσεις ἢ αὐτοχειροτονήσεις καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τοὺς καθαίρεσε. Μάλιστα τὸ 1999 ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος εἶχε στείλει ἐπιστολὴ στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας συμφωνώντας μὲ τὴν καθαίρεση. Τί ἄλλαξε ἀπὸ τότε καὶ τώρα ἀναγνωρίζεται ἡ ἴδια ἐκκλησία μὲ μητροπολίτη τὸν Ἐπιφάνιο; Γιατί ἀναγνωρίζει ἕνα μόρφωμα, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶχε καταδικάσει;» διερωτᾶται ὁ κ. Τσελεγγίδης.

Ἐπιπλέον, ὅπως ἐπισημαίνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἀναρμόδιο γιὰ νὰ δώσει αὐτοκεφαλία καθὼς ἡ Οὐκρανία ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.

«Σαφῶς ἡ Μόσχα θὰ ἔπρεπε νὰ κρίνει τὸ αἴτημα. Βέβαια δὲν θὰ συζητοῦσε ἕνα αἴτημα καθηρημένων. Ὁ νόμιμος Μητροπολίτης τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ὀνούφριος» τόνισε ὁ καθηγητὴς τοῦ ΑΠΘ ποὺ χαρακτηρίζει ἀδιανόητη τὴν νομιμοποίηση τῆς μὴ κανονικῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Προτείνει μάλιστα τὴ μετάνοια τόσο γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὅσο καὶ «ὅσους ἐδῶ σιγοντάρουν αὐτὴ τὴν κατάσταση. Νὰ μετανοήσουν ὅλοι ὅσοι λένε ὅτι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία».

Στὴν ἐρώτηση τοῦ Sputnik γιὰ τὸ τί θὰ κάνει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐὰν ζητήσει τὸν τόμο, δηλαδὴ τὴν αὐτοκεφαλία καὶ ἡ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» τῆς Β. Μακεδονίας (σ.σ. ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σχισματική, καθὼς δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας), ὁ κ. Τσελεγγίδης εἶπε ὅτι «μὲ τὴν ἴδια λογικὴ τῆς αὐθαιρεσίας μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸ προφίλ του».

«Σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ ἔχει εἰσπηδήσει σὲ ἄλλη Ἐκκλησία, αὐτὴ τῆς Σερβίας», τόνισε… «Ἡ Ἐκκλησία μας πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἀκοινωνησίας μὲ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες. Θὰ ἔχουμε μία φρικτὴ κατάσταση ἐνδεχόμενης πολυδιάσπασης μεταξὺ Ἐκκλησιῶν», κατέληξε ὁ κ. Τσελεγγίδης».

Previous Article

Ἔντονοι ἀποδοκιμασίαι κατὰ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου: «ΑΝΑΞΙΟΣ»! «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»!

Next Article

Τὸ Φανάρι θὰ ἀναγνωρίση «Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»;