Λαῦρος ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κατά τοῦ… Ψευδοκιέβου!

Share:

Εἰς τὸ γραπτὸν κήρυγμα τῆς 15ης Δεκεμβρίου ποὺ ἐξέδωσεν ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἀντὶ νὰ παραδεχτοῦν ὅτι λάθεψαν καὶ νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδὴ ἔσχισαν τὸν ἄρραφο χιτῶνα Του… Γιὰ νὰ νιώσουν δικαιωμένοι στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων (καὶ ὄχι στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπέλεξαν τὴν πλανεμένη αὐτὴ πορεία), ἁπλώνονται σὰν λοιμικὴ ἀρρώστια… ξεγελοῦν… ἀδελφούς μας ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Γεωργία καὶ «στρατολογοῦν» κάποιους, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ «ποιὸν» τοῦ πρώην κληρικοῦ…

Πονᾶμε γι’αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν μέρος στὸ σχίσμα καὶ συνεχίζουν νὰ ζοῦν στὴ χαμερπῆ κατάντια του. Προσευχόμαστε νὰ συνέλθουν, νὰ σηκωθοῦν, νὰ βροῦν τὴν τόλμη νὰ ἐπιστρέψουν…

… Ὅταν ἡ Ἐκκλησία καθαιρεῖ καὶ καθιστᾶ ἀνενεργὴ τὴν χάρη τῆς ἱερωσύνης ποὺ ἔδωσε, τότε δὲν ὑπάρχει ἐγκυρότητα στὰ Μυστήρια καὶ στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ἡ γυναίκα ποὺ ἐτάφη στὴν Ἀνθεία, πρὸ ἡμερῶν, ἐτάφη «ἀδιάβαστη», χωρὶς τὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ὁ­ποία εἶχε κάποτε βαπτισθεῖ».

Πράγματι, κανεὶς ἀπὸ τοὺς αὐτοκεφάλους τῆς Οὐκρανίας δὲν ἐζήτησε συγγνώμην.  Πρά­γματι, ὁ Φιλάρετος καθηρέθη, διότι εἶχε σύζυγον καὶ τέκνα. Πράγματι, δὲν ἐπέστρεψαν εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριον, ἀλλὰ ἐδημιούργησαν ἰδικὴν τους Ἐκκλησίαν. Πράγματι, ὅλα τὰ μυστήρια ποὺ ἐτέλεσαν ἦταν ἄκυρα καὶ ἑπομένως ὁ Ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος δὲν ἔχει ἱερωσύνην καὶ κανεὶς ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν του. Πράγματι, ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως τὰ δέχεται ὅλα αὐτά… ὅποτε τὸν συμφέρουν, καθὼς δὲν ἀφορᾶ τὸ κήρυγμα τοὺς Οὐκρανοὺς, ἀλλὰ ἕνα κομπογιαννίτην εἰς τὴν Ἀλεξανδρούπολιν.

Previous Article

Ἡ ἀξιοπιστία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Next Article

Περὶ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Διαβάστε ακόμα