Μέγας ἐμπαιγμὸς τὸ ὅριον τῶν πιστῶν

Share:

Ἀκόμη καὶ τώρα οἱ Ἀρχιερεῖς μας ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὸ ποὺ ἐξ ἀρχῆς ὅλος ὁ κόσμος λέγει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐν διωγμῷ. Μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωσις: Αἱ ἀεροπορικαὶ πτήσεις εἶναι ἀσφυκτικὰ γεμᾶται μὲ 200 κατὰ μέσον ὅρον ἄτομα στοιβαγμένα καὶ εἰς λειτουργίαν ὁ κλιματισμός, ἀλλὰ εἰς τοὺς εὐμεγέθεις ἱεροὺς ναοὺς ἐπιτρέπονται μόνον ἕως 50 ἄτομα! Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα megatv.com τῆς 19ης Μαΐου 2020:

«Γεμᾶτα ἦταν τὰ ἀεροσκάφη στὶς πρῶτες πτήσεις ποὺ ἔφθασαν στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος»… Εἶναι ἡ πρώτη πτήση τῆς Lufthansa μὲ προορισμὸ τὴν Ἀθήνα. To ἀεροπλάνο ὅπως φαίνεται στὰ πλάνα ποὺ ἐξασφάλισε τὸ mega εἶναι γεμᾶτο. Ὅλοι μὲ μάσκες, ὅμως χωρὶς κενὲς θέσεις, ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε καὶ πρὶν τὴν πανδημία. Γεμᾶτο καὶ τὸ ἀεροσκάφος τῆς Aegean στὴν πτήση Θεσσαλονίκη γιὰ Ἀθήνα».

Previous Article

ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Next Article

Ἡ Ν.Δ. κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

Διαβάστε ακόμα