Μέτοχος ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ἡ ΕΚΥΟ;

Share:

Τὴν ἐπιχειρουμένην «ἐκ­ποίησιν», ὡς ἔχει χαρακτηρισθῆ, τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀκολουθοῦν ἐπενδύσεις εἰς τόν… ἀθλητισμόν; Αὐτὴ εἶναι ἡ σοβαρὴ στρατηγική τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «newsbomb.gr» τῆς 19ης Μαΐου 2021:

«Στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου ἡ στήλη σᾶς εἶχε ἐνημερώσει πὼς πίσω ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση τῆς τρίτης μεγαλύτερης ἀσφαλιστικῆς ἑταιρείας τῆς Ρουμανίας, τῆς City Insurance, ἀπὸ τὴν I3CP Holdings μὲ ἕδρα τὴν Ὁλλανδία, βρίσκονται καὶ «ἑλ­ληνικὰ ράσα». Οἱ πληροφορίες ἐπιβεβαιώθηκαν πλήρως ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Χρηματοπιστωτικῆς Ἐποπτείας (ASF) τῆς Ρουμανίας, ἡ ὁποία πρὸ ἡμερῶν ἐπιβεβαίωσε πὼς στοὺς μετόχους τῆς I3CP Holdings περιλαμβάνεται καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Πάντως, ὡς βασικὸς μέτοχος καὶ πραγματικὸς δικαιοῦ­χος τῆς I3CP Holdings ἐμφανίζεται ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς Πίτερ Ἄν­τρι­ους, ὁμογενὴς ἐπιχειρηματίας μὲ μεγάλη οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια.

Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ μετοχικὴ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν City Insurance τροφοδότησε σειρὰ δημοσιευμάτων στὴ Ρουμανία, μὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ φωτίζουν τὴν εἰδικὴ σχέση ποὺ πλέον θὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία μὲ τὴν ποδοσφαιρικὴ ὁμάδα FCSB, τὴ γνωστὴ Στεάουα Βουκουρεστίου. Βλέπετε ἡ City Insurance εἶναι ὁ χορηγός τῆς φανέλας τῆς FCSB καὶ ἐτησίως δίνει 1,5 ἑκατ. εὐρὼ στὸ ποδοσφαιρικὸ club. Ἂν καὶ τὸ συμβόλαιο τῆς City Insurance μὲ τὴν Στεάουα Βουκουρεστίου ἔληγε κανονικὰ τὸ 2022, μετὰ τὴν ἔλευση τῆς I3CP Holdings παρατάθηκε ἕως καὶ τὸ 2025. Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὰ ἑπόμενα τέσσερα ἔτη οἱ μέτοχοι τῆς I3CP Holdings, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θὰ δώσουν στὴ Στεάουα Βουκουρεστίου συνολικὰ 6 ἑκατ. εὐρώ! Γιὰ τὴν πληρότητα τοῦ ρεπορτὰζ νὰ σᾶς ἀναφέρουμε πὼς ἡ Στεάουα Βουκουρεστίου εἶναι δεύτερη σήμερα στὸ ρουμανικὸ πρωτάθλημα, τρεῖς βαθμοὺς πίσω ἀπὸ τὴν Κλούζ».

Previous Article

Μέσω του κορωνοϊού στη Νέα Τάξη Πραγμάτων

Next Article

Ἀποκοιμισμένοι εἰς τὴν βίγλαν

Διαβάστε ακόμα