Μήπως θά μειοδοτήσουν καί εἰς τόν Ἕβρον;

Share:

Κύριε Διευθυντά,

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὸ ἄρθρο τῆς 5-3-2021, μὲ τίτλο ΘΑ ΑΠΟΠΕΜΦΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ κ. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ; Στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο σας, ἐπιβεβαιώνεται αὐτό, ποὺ ὅλοι οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ νοιώθουμε, ὅτι ΔΥΣΤΥΧΩΣ ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἄλλα μᾶς ἔλεγε πρὶν τὶς ἐκλογὲς Λόγια (ὅτι θὰ ἀκυρώσει τὴν προδοτικὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, (ἴσως γιὰ νὰ τὸν ψηφίσουμε) καὶ ἄλλα πράττει τώρα, ἐκτελώντας ἡ Κυβέρνησή του διατεταγμένη ὑπηρεσία, «τοῖς ’κείνων ρήμασι πειθόμενοι» (Ζητῶ συγγνώμη, γιὰ τὴν ἀσύμμετρη σύγκριση τῶν λόγων τοῦ Λεωνίδα πρὸς τοὺς Σπαρτιᾶτες καὶ τῶν πράξεων στὶς Θερμοπύλες μὲ τοὺς λόγους τοῦ Πρωθυπουργοῦ, καὶ μὲ τὶς πράξεις αὐτοῦ καὶ τῶν Ὑπουργῶν του). Μπροστὰ ὅμως στὴν καθολικὴ ἀντίδραση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΙΤΩΝ προσποιεῖται, ὅτι «τώρα ἔμαθε περὶ ΚΥΤ» καί… ἀμέσως τὴν ἀκύρωσε (1-3-2021).

Ἂς μὴ αὐταπατώμεθα, ὁ κ. Μηταράκης ἁπλῶς ἐκτελεῖ ἐντολές, εἶναι σὲ «διατεταγμένη ὑπηρεσία» γιαυτὸ καὶ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΠΟΠΕΜΠΕΙ ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ἀντιστοίχως ἐκτελεῖ ἐντολὲς τῆς «φίλης» Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως -Ε.Ε., ἡ ὁποία «φίλη» Ε.Ε. (πλούσια οὖσα) μᾶς ἐξαγοράζει μὲ «τριάκοντα ἀργύρια» (συγγνώμη… ἑκατομύρια εὐρώ, γιὰ νὰ κάνουμε ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ.

Αὐτὰ τὰ «ὀλίγα», σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀντοχή σας καὶ ἀνοχή σας.

Ἕνας φίλος καὶ διαχρονικὸς  συνδρομητὴς τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

Previous Article

Ὁ νᾶνος καὶ ὁ γίγας

Next Article

Κλειδωμένοι έξω…

Διαβάστε ακόμα