Μήπως κρύπτει ἀλλοτρίαν σκοπιμότητα ἡ χρῆσις πλαστικῶν κουταλιῶν εἰς τὴν θείαν Κοινωνίαν;

Share:

Η ΑΠΙΣΤΙΑ καὶ ἡ ἀσέβεια συνεχίζονται, ὅσο συνεχίζεται ἡ (τεχνητή;;;) «ἐπιδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ, μὲ τὴν κύρια εὐθύνη τῶν πολιτικῶν ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶν ἡγητόρων. Στὴν πατρίδα μας μᾶς ἐπέβαλλαν τὰ δύσμορφα καὶ ἐπιβλαβῆ γιὰ τὴν ὑγεία μας φίμωτρα μασκῶν (καθώς λέγουν πολλοί εἰδικοί). Στὸ ἐξωτερικὸ ὑπάρχουν καὶ χειρότερα, συνεχίζουν νὰ βεβηλώνουν τὴ Θεία Κοινωνία, χρησιμοποιώντας, εἴτε ἀτομικὰ κουταλάκια (τὰ ὁποῖα φέρνουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὸ σπίτι τους), εἴτε πλαστικὰ μιᾶς χρήσεως. Αὐτὸ ἔγινε «καθεστὼς» στὴ Ρουμανία, μὲ πατριαρχικὴ ἀπόφαση. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Προσφάτως εἴδαμε σὲ βίντεο μασκοφορεμένο ἱερέα ἀπὸ τὸν ναὸ  τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Βουκουρέστι τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου νὰ κοινωνάει τοὺς πιστοὺς μὲ κουταλάκια μιᾶς χρήσης ἀντὶ τῆς ἁγίας λαβίδας καὶ  μὲ χαρτοπετσέτες ἀντὶ τοῦ ἁγίου μάκτρου. Τὸ θέαμα λυπηρό, καταθλιπτικὸ καὶ βλάσφημο. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ὅπως λέει καὶ ἡ ἀγαπητὴ λαϊκὴ ἀοιδός, “ὅταν παίρνω φόρα, φόρα κατηφόρα, καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος δὲν μὲ σταματᾶ…”» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ὄντως τὸ θέμα εἶναι οἰκτρὸ καὶ βλάσφημο, διότι, ἀναβίωσε στὰ «μουλωχτὰ» ἡ αἵρεση τοῦ «βαρλααμισμοῦ», μία φοβερὴ πλάνη τοῦ Παπισμοῦ, ἡ ὁποία ἀρνούμενη τὴν ἄκτιστη φύση τῆς Θείας Χάριτος, διδάσκει τὴν κακοδοξία τῆς κτιστῆς χάριτος καὶ ἡ ὁποία ἔχει φυσικὲς ἰδιότητες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ σῴζει καί, ἐν προκειμένῳ, νὰ  μὴ προστατεύει ἀπὸ τὶς μεταδοτικὲς ἀσθένειες! Ρω­τᾶμε: μήπως ἔχει βαθύτερη, κρυφὴ καὶ δόλια σκοπιμότητα, ἡ χρήση πλαστικῶν κουταλιῶν στὴ Θεία Εὐχαριστία, γιὰ νὰ μᾶς «ἐμπεδώσουν» τὴν παπικὴ πλάνη; Τίποτε δὲν ἀποκλείουμε!

Previous Article

Διεκόπη η δίκη του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου

Next Article

Το Facebook απαγορεύει διαφημίσεις που στρέφουν κατά του εμβολιασμού

Διαβάστε ακόμα