Μήπως ἡ καρδία τους εἶναι πορωμένη;

Share:

Βεβαίως, οὐδεμίαν ἔλλειψη ἔχουν πλέον οἱ ἐν χειρὶ Θεοῦ Ζῶντος διωχθέντες ἅγιοι Μητροπολίτες, ὅπως καὶ οἱ Ἀγωνιζόμενοι Θεολόγοι τῆς Λαρίσης καὶ οἱ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα Χριστιανοί. Δὲν τοὺς λείπει ἡ “Συγγνώμη”, καθότι, σεμνύνονται γιὰ τὸν αἱματηρὸ Διωγμὸ τους ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως εἶναι ὑποχρέωση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀδικίας. Πρέπει νὰ τὸ ἐνεργοποιήσουν μόνον γιὰ τὴ δική τους τυπτομένη συνείδηση. Διότι, διαφορετικὰ οἱ τύψεις δὲν θὰ παύσουν νὰ τοὺς μαστιγώνουν, ἐκτὸς καὶ ἐάν …οἱ Ὑπαίτιοι, οἱ Συνεργοὶ καὶ οἱ Συνοδοιπόροι τους … ἔχουν πορωθεῖ καὶ παγιωθεῖ στὸ κακὸ καὶ στὴν ἀναλγησία.Ὁ Λαρίσης Θεολόγος καὶ ἡ Δωδεκάδα τῶν παρανόμως καὶ ἀντικανονικῶς ἐκθρονισθέντων ἁγίων Ἐπισκόπων παραμένει φωτεινὸ “Σύνθρονο” παρὰ τῶν Ἁγίων πατέρων ποὺ κοσμεῖ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας.Οἱ νήφοντες εὐσεβεῖς Χριστιανοί, Λαρισαῖοι καὶ μή, δὲν ἐξαπατῶνται, ἀπὸ δημόσιες ἀπατηλὲς ἐπιδαψιλεύσεις πρὸς τὸ θεαθῆναι. Κατέχουν πλέον στὰ χέρια τους ἁπτὰ καὶ ἔμπρακτα πειστήρια τῶν πραγματικῶν ἀπόψεων γιὰ τοῦ ἁγίους Δώδεκα Ἐπισκόπους.

π. Ἀχίλλιος

Previous Article

Ὑπέγραψαν “Διαγνώμην” καὶ ὄχι Συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτάριον

Next Article

«ΜΗ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΤΥΦΛΟΙ ΕΣΜΕΝ;»

Διαβάστε ακόμα