Μία ἀκόμη δολία παγίς τοῦ παπισμοῦ

Share:

Μετὰ τὴν «μυστηριακὴ ἕνωση» τοῦ Παπισμοῦ καὶ Λουθηρανῶν, ἔρχεται τὸ Βατικανὸ νὰ ἐκτείνει τὴν «μυστηριακὴ ἕνωση» καὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Βόμβα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους: Ἐπετράπη σὲ καθολικοὺς ἱερεῖς νὰ κοινωνοῦν Ὀρθόδοξους – Ἰσχύει καὶ στὴν Κύπρο. […] Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀναφέρονται, οἱ Ρ/Καθολικοὶ κληρικοὶ τῶν Ἁγίων Τόπων μποροῦν νὰ κοινωνοῦν Χριστιανοὺς τῆς Ὀρθόδοξης καὶ ἄλλων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν! Αὐτὴ ἡ διάταξη περιέχεται στὸ ἔγγραφο “Οἰκουμενικὲς Ποιμαντικὲς Ὁδηγίες” ποὺ ἐκδόθηκε στὰ ἀραβικὰ ἀπὸ τὴ Συνέλευση τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων τῶν Ἁγίων Τόπων. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγγραφο, οἱ ρ/καθολικοὶ ἱερεῖς μποροῦν ἐπίσης νὰ διδάξουν στοὺς πιστοὺς τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τὰ μυστήρια τῆς Ἐξομολόγησης καὶ τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου. Ὁ κανόνας ἰσχύει στὴν ἐπικράτεια τῶν Ἁγίων Τόπων (Ἰσραήλ, Παλαιστίνη, Ἰορδανία καὶ Κύπρος) σὲ καθολικὲς ἐκκλησίες λατινικῶν, μαρωνιτικῶν, μελκιτικῶν, χαλδαϊκῶν, συριακῶν, ἀρμενικῶν καὶ κοπτικῶν τελετῶν, ἐξηγεῖ τὸ πρακτορεῖο Fides. […] Τὸ ἔγγραφο καλεῖ ἐπίσης τοὺς πιστοὺς νὰ συμμετάσχουν στὴ λατρεία τῶν δικῶν τους κοινοτήτων καὶ παραδόσεων, ἡ ἐπιλογὴ τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα κάθε Χριστιανοῦ» (Ἱστ. pentapostagma.gr)! Μία ἀκόμα δόλια παγίδα τοῦ Βατικανοῦ σὲ ἐξέλιξη, γιὰ νὰ «καταπιεῖ» τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας!

Previous Article

Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ… θα πληρώσουν την σύγκρουση με την Ρωσία με βαριά πολιτική ήττα…

Next Article

Η ατυχέστατη απάντηση Μητσοτάκη για το πρόβλημα ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα