Μαθήματα ἀριθμητικῆς ἀπὸ τὸν Σεβ. Πειραιῶς

Share:

Εἰς τὴν ἐγκύκλιον διὰ τὰ Χριστούγεννα ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὴν Θείαν Κοινωνίαν γράφων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Τοὺς τελευταίους 10 μῆνες, συνεχίζεται κανονικὰ ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακὴ στοὺς περίπου 100.000 ναοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Μιλᾶμε περίπου γιὰ 25 Κυριακές. Ἄρα 25 x 100.000 = 250.000 Θεῖες Λειτουργίες ἔχουν τελεστεῖ μόνο κατὰ τὶς Κυριακὲς τὸ τελευταῖο 10μηνο, μὴ συνυπολογίζοντας τὶς ἐνδιάμεσες μεγάλες ἑορτὲς ποὺ ἔπεφταν τὶς καθημερινές. Ἔστω ὅτι κάθε Κυριακὴ κοινωνοῦσαν μόλις 10 πιστοὶ σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ἄρα 250.000 Λειτουργίες x 10 πιστοὺς = 2.500.000 φορὲς συνολικὰ ἔχουν κοινωνήσει πιστοί τούς τελευταίους 10 μῆνες. Καὶ δὲν ἰσχυρίζομαι ὅτι καὶ οἱ 2.500.000 πιστοὶ εἶναι μοναδικοί!

Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ 130.000 καταγεγραμμένα κρούσματα στὴν Ἑλλάδα ἕως τὶς 2.500.000 φορὲς ποὺ κοινώνησαν πιστοὶ στὶς ἐκκλησίες, ὑπάρχει τεράστια ἀπόκλιση… μὲ δεδομένο ὅτι κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι αὐτὸς ὁ τόσο μεταδοτικὸς ἰός, μεταδίδεται καὶ μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας! Αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα τῶν ἡμερῶν μας, στὸ ὁποῖο ἔχουμε τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλογία νὰ συμμετέχουμε ἐνεργὰ ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας».

Διὰ τὴν θέσιν του αὐτὴν ἐπεκρίθη ἀπὸ ἀντεκκλησιαστικὰ ἱστολόγια ὅτι τὸ ἴδιον συμβαίνει μὲ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς κ.ἄ. Ὁ συλλογισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅμως εἶναι σωστὸς, διότι μόνον εἰς τὴν Θείαν Κοινωνίαν ἔχομεν κοινὸν ποτήριον δι’ ὅλους.

Previous Article

Θρησκευτικοί συναισθηματισμοί ἤ θεολογικαί ἀστοχίαι εἰς τήν πρόσφατον Ἐγκύκλιον τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου;

Next Article

Να παραχωρηθούν οι ναοί για σχολικά μαθήματα και εμβολιαστικά κέντρα…