Μακάβριον: Κομποστοποιοῦν τὰ σώματα τῶν νεκρῶν!

Share:

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ πὼς ὁ θάνατος γιὰ τοὺς ἀπίστους εἶναι μία φοβερὴ κατάσταση καὶ γι’ αὐτὸ θέλουν νὰ τὸν ἀπωθήσουν καὶ νὰ τὸν ξεχάσουν, γιὰ νὰ μὴ τοὺς δημιουργεῖ θυμηδία, κατάθλιψη καὶ ἀπόγνωση. Προσπαθοῦν ἰδιαιτέρως νὰ ἀποφεύγουν τὴ θέα τῶν νεκρῶν καὶ τὰ νεκροταφεῖα, προωθώντας «ἐπαναστατικὲς» λύσης ἐξαφάνισής των, ὅπως ἡ καύση καὶ ὁ διασκορπισμὸς τῆς τέφρας στὸ περιβάλλον. Τελευταῖα «ἀνακάλυψαν» ἄλλο τρόπο ἐξαφάνισης: τὴν «κομποστοποίηση» τῶν νεκρῶν! Δεῖτε τὴν μακάβρια εἴδηση: «Ἡ πρώτη πολιτεία τῶν ΗΠΑ, ποὺ νομιμοποιεῖ τὴν ἀνθρώπινη κομποστοποίηση γίνεται ἡ Οὐάσιγκτον. Διὰ νόμου πλέον, οἱ πολίτες θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέξουν -ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ταφὴ ἢ τὴν ἀποτέφρωση– καὶ τὴν ἀνασύνθεση τῆς σοροῦ τους. Ἐκτὸς ἀπὸ ἐναλλακτικὴ λύση ὡστόσο, ἡ ἀνθρώπινη κομποστοποίηση, ἤτοι ἡ μετατροπὴ τῆς σοροῦ σὲ χῶμα (σὲ κομπόστ), ἀποτελεῖ μία πρακτικὴ λύση στὶς πόλεις, ὅπου οἱ θέσεις στὰ νεκροταφεῖα εἶναι λιγοστές. Μετὰ τὸ τέλος τῆς διαδικασίας, οἱ συγγενεῖς θὰ παραλαμβάνουν τὸ χῶμα, τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν, γιὰ νὰ φυτέψουν φυτὰ ἢ λαχανικά. Ὁ νόμος ψηφίστηκε χθὲς ἀπὸ τὸν κυβερνήτη τῆς Οὐάσιγκτον Τζέι Ἴνσλι. Τὴ διαδικασία θὰ ἀναλαμβάνει ἡ ἑταιρεία Recompose, ἡ πρώτη τοῦ εἴδους στὴν πολιτεία» (Ἱστ. tribune.gr)! Μάλιστα, καλὰ διαβάσατε, τὸ θεοδημιούργητο ἀνθρώπινο σῶμα, θὰ καταλήγει νὰ γίνεται κοπριά, γιὰ τὴν λίπανση τῶν φυτῶν καὶ τῶν λαχανικῶν! Ἐδῶ νὰ σημειώσουμε πὼς ἡ ἀπαξία γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι μία καθαρὰ νεοεποχίτικη ἀντίληψη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα, ὅπου τὸ σῶμα εἶναι σὰν τὸ πουκάμισο, τὸ ὁποῖο «ἀλλάζουμε» μὲ τὴν μετενσάρκωση! Σύντομα θὰ ἔρθει καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸ «ἔθιμο», νὰ εἶστε σίγουροι!

Previous Article

Σεβ. Φωκίδος, προδίδεσθε

Next Article

Μία ἄλλη ἄποψις διὰ τὴν ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης

Διαβάστε ακόμα