Μακαριώτατε, «μέμνησο» Χριστοδούλου

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συνηντήθη μὲ τὸν Καρδινάλιον Leonardo Sandri τὴν 13ην Νοεμβρίου 2019, ὁ ὁποῖος εἶχε συν­άντησιν καὶ μὲ τὸν Οὐνίτην Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν. Τὸν γνωρίζει καλῶς ὁ Μακαριώτατος; Διότι ἡ χειραψία ἦτο θερμὴ καὶ ἀσυνήθης. Μακαριώτατε, ἀπηυθύνατε προσ­ευχὴν μὲ τὸν Πάπαν καὶ τώρα δέχεσθε παπικοὺς ὡς ὁμοτίμους, γνωρίζετε τί ἀκολουθεῖ. Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:

«Ἡ Ἑλλάδα σήμερα βρίσκεται κάτω ἀπὸ ἕνα ἐκβιασμὸ τῆς Τουρκίας ποὺ ὅταν θέλει ἀνοίγει τὴν στρόφιγγα καὶ στέλνει τοὺς πρόσφυγες» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ἁρμόδιο γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες, Καρδινάλιο Leonardo Sandri…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὸ προσφυγικὸ ζήτημα τονίζοντας πὼς «ἡ Ἑλλάδα σήμερα βρίσκεται κάτω ἀπὸ ἕνα ἐκβιασμὸ τῆς Τουρκίας ποὺ ὅταν θέλει ἀνοίγει τὴν στρόφιγγα καὶ στέλνει πρόσφυγες καὶ μετανάστες», ἐνῶ ὑπογράμμισε ὅτι «ὡς Ἐκκλησία δὲ μποροῦ­­με» νὰ μὴ βοηθήσουμε τὸν ἀνήμπορο ἄνθρωπο, ἔχουμε, ὅμως, τὴν ἀπαίτηση νὰ μᾶς ποῦν ποῦ ἀκριβῶς εἶναι τὰ σύν­­ορά μας καὶ ἂν εἶναι ὑποχρεωμένα ὅλα τὰ κράτη νὰ φυλᾶνε τὰ σύνορα». Ἀναρωτήθηκε, ἐπίσης, γιὰ ποιὸ λόγο οἱ πρόσφυγες βρίσκουν φραγμοὺς καὶ δὲ μποροῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἂν ἡ Εὐρώπη εἶναι αὐτὴ ποὺ ἤθελαν οἱ δημιουργοί της.

Σὲ ἄλλο σημεῖο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε πὼς εἶναι λυπηρὸ ἡ Ἐκκλησία νὰ χρησιμοποιεῖται στὰ χέρια τῶν πολιτικῶν ὡς ἐργαλεῖο, ὅταν τὴν χρειάζονται, ἐνῶ ὁλοκληρώνοντας τὸν χαιρετισμό του μὲ ἀφορμὴ τὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς καὶ τὶς δυσκολίες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχήθηκε «νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς δύναμη καὶ νὰ μᾶς βγάλει τὸν ἐγωισμό».

Previous Article

Ναυάγια εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Next Article

O Αμερικανός πρέσβης σε ρόλο Αρχιεπισκόπου!