Μακ. Πολωνίας: Ὁ Ἐπιφάνιος εἶναι λαϊκός, ὁδηγεῖ εἰς τὴν Οὐνίαν

Share:

Εἰς βαρυσήμαντον συνέντευξίν του ὁ Προκαθήμενος τῆς Πολωνίας Σάββας κατέδειξεν ὅτι ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς λαϊκοῦ ὡς δῆθεν Προκαθημένου τῆς Οὐκρανίας σκοπεύει εἰς τὴν ἀποδοχὴν τοῦ παπισμοῦ ὡς Ἐκκλησίας. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα δηλώσεων, ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «spzh.news» τῆς 16ης Αὐγούστου 2022:

«Ὁ Φιλάρετος καθαιρέθηκε καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ χαρίσει τὴ χειροτονία σὲ ἄλλους. Ἐννοοῦμε τὴν μὴ κανονικὴ χειροτονία τοῦ Ἐπιφάνιου… Ὁ Ἐπιφάνιος “χειροτονήθηκε” ἀπὸ τὸν πρώην Μητροπολίτη Φιλάρετο, ὁ ὁποῖος στερήθηκε τὴν ἐπισκοπική του ἱερωσύνη, δηλαδὴ τυπικὰ λαϊκό… Ἐπὶ 22 χρόνια, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖ­ος ἀναγνώριζε τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας νὰ τοῦ στερήσει τὴ χειροτονία καὶ νὰ καθαιρέσει τὸν Μητροπολίτη Φιλάρετο στὴν ἰδιότητα τοῦ λαϊκοῦ, ὡς σχισματικοῦ τῆς Ἐκκλησίας… Τώρα στὴν Οὐκρανία, λόγῳ τῆς πολιτικῆς καὶ θρησκευτικῆς κατάστασης, ὁ μὴ κανονικὸς Ἐπιφάνιος χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τοὺς Οὐνίτες, δηλ. Ἑλληνόρρυθμους Καθολικούς. Ἐδῶ, στὴν Πολωνία, οἱ Ἑλληνόρρυθμοι Καθολικοὶ ἔλαβαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ μία τέτοια ἕνωση».

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀνεγνώρισε «τὴ Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας ὡς αὐτοκέφαλη»!

Next Article

Στο νοσοκομείο ο Πατριάρχης Βουλγαρίας