Μαυροβουνίου: ἡ ἄθεος κυβέρνησις θὰ μετανοήση!

Share:

Τὴν διάλυσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἐπιδιώκουν τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκόψουν τὴν περιοχὴν τοῦ Μαυροβουνίου ἀπ’ αὐτήν. Κατακερματίζονται τὰ Βαλκάνια καὶ ἔρχεται καὶ ἡ σειρὰ τῆς Ἑλλάδος. Τουλάχιστον ἐκεῖ ὁ Μητροπολίτης ζητεῖ τὴν μετάνοιαν τῆς Κυβερνήσεως. Ἐδῶ ποῖος; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodoxias.gr τῆς 22ας Μαΐου 2020:

«Τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου τίμησαν, στὸ Μαυροβούνιο, μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀμφιλόχιο νὰ ἱερουργεῖ στὸν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ναὸ στὸ Πόπρντε.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὰ γεγονότα ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸ Μαυροβούνιο τὸ τελευταῖο διάστημα, χαρακτηρίζοντας ὡς μεγάλη ἀστοχία τὶς ἐνέργειες τῆς κυβέρνησης τοῦ Μαυροβουνίου νὰ δημιουργήσει μία κρατικὴ ἐκκλησία.

«Ἡ κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου ἀπαιτεῖ ἕνα δρόμο ποὺ εἶναι ἀπελπιστικός, καθὼς ἀπομακρύνεται μὲ τὶς ἐνέργειες ποὺ ἐπιδιώκει ἀπὸ τὴν πραγματικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀληθινὴ πίστη καταστρέφεται μέσῳ τῆς προσπάθειάς τους νὰ δημιουργήσουν τὴ δική τους αὐτοκέφαλη ἐκκλησία. Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ δώσει αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται στὴν ἐξουσία τοῦ Μαυροβουνίου, νὰ μὴ ὁδηγήσουν τὸ Μαυροβούνιο στὸν φόβο καὶ τὴν καταστροφὴ» τόνισε.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα πὼς «ἡ κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου θὰ συνέλθει ἀπὸ τὸν χειρότερο ἰὸ ποὺ μαστίζει τὴ χώρα, αὐτὸν τοῦ ἀθεϊσμοῦ».

Previous Article

Μεταφράσεις εἰς τὴν λατρείαν εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας;

Next Article

Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Τσεχίας και Σλοβακίας για την Αγία Σοφία