«Μαχαιρώματα» εἰς τὸ Φανάρι

Share:

  Ὁ κ. Σ. Τζούμας εἶχεν ἀποκαλύψει ὅτι ὁ Ἀμερικῆς διέρρεε πληροφορίας ἀπὸ συνοδικὰς συνεδριάσεις μὲ ἰδιοτελῆ σκοπόν. Μὲ ὅσα βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος δὲν γνωρίζει κανεὶς τί εἶναι χειρότερον: ἡ διαρροὴ ἢ τὸ ἦθος τῶν Ἐπισκόπων; Ὡς ἀπεκάλυψεν ἡ ἱστοσελὶς «Ἐθνικὸς Κήρυκας» τῆς 23ης Μαΐου 2024:

  «Ἀδιέξοδα ἔχουν ἀνακύψει γιὰ τὴ Μονὴ Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου Ἀστόριας Νέας Ὑόρκης, ἀναφορικὰ μὲ τὸν διορισμὸ νέου ἡγουμένου …τὴν περασμένη ἑβδομάδα κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Συνόδου στὸ Φανάρι ἐτέθη θέμα γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο Εὐδοκιάδος Ἀμβρόσιο, βοηθὸ Ἐπίσκοπο τοῦ Μητροπολίτη Πισιδίας Ἰώβ. Ὁ Ἰὼβ ἔστειλε μία πολυσέλιδη καταγγελτικὴ ἐπιστολὴ ἐναντίον τοῦ βοηθοῦ του Ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, αἰτιάζοντας πολλὰ καὶ διάφορα μὲ κυριότερο ὑπονοούμενο τὴ φίλια τακτικὴ καὶ συνάφεια τοῦ Ἀμβροσίου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο… Ἐλέχθησαν πολλὰ καὶ διάφορα περὶ Ἀμβροσίου ἐν Συνόδῳ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀποσταλεῖ σὲ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς μετάνοια… Ὅταν ἀκούσθηκε τὸ ὄνομα τοῦ (πρ. Σάρδεων) Εὐαγγέλου γιὰ τὴν ἡγουμενία τῆς Χρυσοβαλάντου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, καθὼς καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας φρόντισαν νὰ τὸν κακολογήσουν στὸν Βαρθολομαῖο, ὁ καθένας γιὰ τοὺς δικούς του λόγους».

Previous Article

Ουκρανία: Ορθόδοξοι χωρικοί υπερασπίζονται Ι. Μονή από τους σχισματικούς

Next Article

«Νὰ προχωρήσουμε σὲ χειροτονίες μοναζουσῶν»