«Μεγάλα βλάπτουσι τοὺς ἀξυνέτους οἱ ἐπαινέοντες»

Share:

Ἀνταπάντησις περὶ τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν ἱ. εἰκόνων
«Μεγάλα βλάπτουσι
τοὺς ἀξυνέτους οἱ ἐπαινέοντες»

 

Χαίρετε κ. Τραμπούλη,

Σᾶς στέλνω τὴν ἀπάντησή μου, ἀποκλειστικά στόν «Ὀρθοδόξο Τύπο», στὸ γράμμα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδη, ὁ ὁποῖος μπῆκε στὸν κόπο νὰ ὑπερασπίσει τὸν Δεσπότη του. Δὲν ἔκανε καὶ τίποτα σπουδαῖο.Ἦταν ὑποχρέωσή του.Ὑπασπιστὴς του εἶναι καὶ ἐν δυνάμει ἐπίσκοπος, ποὺ ἔχει ἀνάγκη συστατικῆς ἐπιστολῆς γιὰ τὴν περαιτέρω σταδιοδρομία καὶ ἐξέλιξή του. Λοιπόν.

Πάτερ Βαρθολομαῖε, ἔλαβα γνώση τῆς ἀπάντησής σας καὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ σᾶς ἀπαντήσω. Διακονεῖτε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020. Δηλ. ἤδη ὁ Σεβ. Κλεόπας εἶχε μία παρουσία στὴν Μητρόπολη ἕξι χρόνων, ἱκανὸς χρόνος γιὰ νὰ γίνουν ἀρκετὰ πράγματα.

Ἐγώ βρέθηκα στὸ πλευρὸ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ πάτησε τὸ πόδι του στὴν Σουηδία. Ἰούνιος τοῦ 2014. Ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο. Μοῦ ζητήθηκε νὰ βοηθήσω μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ Μητροπολίτου ,τῆς συνοδείας του καὶ  τῶν ἀποσκευῶν τους, στὴν Μητρόπολη. Ἔτσι ἄρχισε μία συνεργασία, ποὺ κράτησε περίπου δύο χρόνια. Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ρωτῆστε τὸν Σεβασμιώτατο.

 Ἤμουν ὁ κύριος συντελεστὴς  τῆς μεταβίβασης τοῦ Ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου, τοῦ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στὸ Ρέτβικ στὴν δικαιοδοσία τῆς Μητρόπολης. Τὸ ἡσυχαστήριο ἀνῆκε στὴν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικόλαου, τῆς ὁποίας ἤμουν ἐνεργὸ μέλος.

Τὴν 1/09/2014 διορίζομαι ἀναπληρωματικὸ μέλος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὴν 1/09/2015 τακτικὸ μέχρι τῆς 31/08/2017. Ἤδη ἀπὸ τῆς 9/04/2016  ὑποβάλλω προφορικὰ τὴν παραίτησή μου, γιατί, ὅπως τοῦ ἐξήγησα δὲν ἀναπαυόμουν μὲ αὐτὰ ποὺ γίνονταν στὴν Μητρόπολη καὶ κατὰ συνέπεια δὲν μποροῦσα νὰ ἀνταποκριθῶ στὰ καθήκοντά μου, ὅπως ἤθελε ὁ Μητροπολίτης.

Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἔχω γράψει γιὰ πολλὰ πράγματα στὸν Σεβ. Κλεόπα, ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μου ἦταν ξένα πρὸς τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ἀλλὰ ποτέ δὲν πῆρα ἀπάντηση.

Ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν μακρηγορία, ἀλλὰ θέλω νὰ δώσω ἕνα στίγμα τῆς ἐμπειρίας μου, ἀπὸ τὴν περίοδο σὰν ἐνοριακὸς ἐπίτροπος, ἀλλὰ καὶ γενικὰ ἀπὸ τὴν συν­αναστροφή μου μὲ τὸν Σεβ. Κλεόπα.  Καὶ τώρα ἐρχόμαστε στὸ προκείμενο.

Π. Βαρθολομαῖε, ἔγραψα γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκαθήλωσης τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ καὶ σεῖς ἀπαντᾶτε, μὲ τὸ νὰ στολίζετε τὸν Μητροπολίτη Κλεόπα, μὲ ἕνα σωρὸ κοσμητικὰ ἐπίθετα, ἀναφερόμενος στὸ ἦθος, τὴν ἐργατικότητά του κτλ. Τί ἄλλο ἆραγε θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε, ἐσεῖς, ἕνας ἐν δυνάμει ἐπίσκοπος, ἀπὸ τὸ νὰ παινεύετε τὸν προϊστάμενό σας;

Λέτε ὅτι πήρατε τὴν γνώμη πολλῶν ἐπισκόπων, γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Σεβ. Κλεόπα, πρὶν ἀναλάβετε τὴν θέση αὐτή. Πολὺ καλὰ κάνατε. Μόνο ποὺ ξεχάσατε νὰ ρωτήσετε τὸν προκάτοχό σας, π. Παναγιώτη Κωστούλα, τὸ πῶς εἰσέπραξε τὴν Ἐπισκοπική, ἱεραποστολικὴ ἀγάπη.

Ὁ π. Παναγιώτης ἐμφανίστηκε ξαφνικὰ  στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Αὔγουστο τοῦ 2018 μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ δύο χρόνια καὶ ἐξαφανίστηκε τὸ ἴδιο ξαφνικὰ τὸν Μάϊο τοῦ 2020. Καμία ἀνακοίνωση γιὰ τὸν ἐρχομό του καὶ καμία ἀνακοίνωση γιὰ τὴν «ἐξαφάνισή του». Ἐσὺ τουλάχιστον θὰ πρέπει νὰ αἰσθάνεσαι πολὺ εὐνοημένος ,γιατί ἀνακοίνωσε τὴν πρόσληψή σου, στοὺς Ἕλληνες τῆς Στοκχόλμης. Ἡ ταλαιπωρία τοῦ πατρὸς Παναγιώτη μέχρι νὰ φύγει γιὰ  Ἑλλάδα, λόγῳ κορωνοϊοῦ κράτησε πάνω ἀπὸ τρεῖς μῆνες.

Ὁ π. Ἀθανάσιος Μελλᾶς, ἐφημέριος τοῦ Γκέτεμποργκ, ὅταν ἦρθε ὁ κ. Κλεόπας τὸ 2014. Συνταξιοῦχος ἱερέας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρῶτο μέλημα τοῦ Σεβ. Κλεόπα ἦταν νὰ τὸν μεταθέσει στὴν Οὐψάλα. Ἐξυπηρετοῦσε κατὰ διαστήματα καὶ τὴν Στοκχόλμη, ὅταν χρειαζόταν. Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια  ὑπηρεσίας, στὴν αἴθουσα τοῦ καφέ, μετὰ ἀπὸ μία Θ.Λ. τοῦ ἀνακοινώνει ὁ Σεβ. Κλεοπας, νὰ τὰ μαζέψει καὶ νὰ φύγει κ αὐτὸς ἀμέσως. Πῶς δὲν λιποθύμησε  ὁ ἄνθρωπος. Ὁ αἰφνιδιασμός ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ προσόντα τοῦ Σεβ. Κλεόπα.

Τελευταῖα εἴχαμε τὴν παύση τοῦ π. Πέτρου τῆς ἐνορίας τοῦ Γκετεμποργκ. Ἱερέας μὲ ἀπόσπαση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς γιὰ δύο χρόνια. Ἀνέλαβε τὸ Γκέτεμποργκ μετὰ τὸν π. Ἀθανάσιο. Ἔμεινε τέσσερα χρόνια μέχρι τὶς 7/03/2021. Οἰκογένεια μὲ δύο μικρὰ παιδιὰ ὁ π.Πέτρος, ποὺ ἤδη ἔχουν ἀρχίσει στὸ σουηδικὸ σχολεῖο, νὰ προσφέρεται νὰ μείνει στὴν Μητρόπολη ὡς ἄμισθος ἱερέας, ἀλλὰ δυστυχῶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη.

Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς  ποὺ πλήρωσε τὴν «νύμφη» ἦταν ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος Κάρτσωνας, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετοῦσε περιοδικὰ τὴν Μητρόπολη, ὡς πνευματικός, ἐπὶ Μητροπολίτου Παύλου, ἐπὶ μία σχεδὸν εἰκοσαετία. Ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Κλεόπα, σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα ἀπὸ τὴν ἄφιξή του.

Ὅσοι ἐκδιώκοντο, ἔπαιρναν μία ἐντολή. Νὰ μὴ ξαναπατήσουν στὴν Σουηδία. Τί ἆραγε νὰ συνέβαινε; Ἦταν ὅλοι τους τόσο ἐπικίνδυνοι;

Ὅπως καὶ νἄχει τὸ θέμα, οἱ ἱερεῖς αὐτοί,στὸν  χρόνο ποὺ ἔμεναν στὴν ἐνορία τους , συνδεόντουσαν πνευματικὰ μὲ τὸ ποίμνιό τους. Καὶ ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔβρισκαν μία σειρὰ στὴ σχέση τους μὲ τὸν πνευματικό τους, ἐρχόταν ὁ Σεβ. Κλεόπας καὶ τὴν διέλυε. Καὶ φτοὺ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ καινούργιο ἐφημέριο.

Νομίζω ὅτι καὶ ἡ δίκη σου ἡ ἀπόσπαση εἶναι γιὰ δύο χρόνια.

Φυσικὰ δὲν ἦταν μόνο οἱ ἱερεῖς ποὺ πλήρωναν, τὴν καινοτόμα ἐξ Ἀμερικῆς  ποιμαντική τοῦ Σεβ. Κλεόπα. Μουσικολογιώτατοι ἱεροψάλτες, γνωρίζοντες ἄριστα τὴν βυζαντινὴ μουσική, παραιτοῦνται.

Ὁ γραμματέας καὶ πρωτοψάλτης τῆς Μητρόπολης, κ. Δημήτριος Καλπακίδης, νὰ καταφεύγει στὰ δικαστήρια, γιὰ νὰ βρεῖ τὸ δίκιο του. Ἄλλοι στενοὶ συνεργάτες, ὁ κύριος ποὺ ἔφτιαξε τὸ ἀρχεῖο τῆς Μητρόπολης, μητροπολιτικοὶ καὶ ἐνοριακοὶ  ἐπίτροποι, σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Σουηδιας, νὰ φεύγουν ἀγανακτισμένοι καὶ κατασκανδαλισμένοι, ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ Σεβ. Κλεόπα. Οἱ κυρίες τοῦ φιλόπτωχου, ἀλλὰ καὶ οἱ λογιστὲς ποὺ ἄλλαξε αὐτὰ τὰ λίγα χρόνια, συμπληρώνουν τὴν λίστα τῶν συνεργατῶν ποὺ ἀπομακρύνθηκαν. Ὅλα τὰ ὀνόματα ὑπάρχουν.

Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τοὺς λίθους ποὺ θὰ κράξουν, γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ λέτε, νὰ προσέχετε, γιατί ὅταν οἱ λίθοι πέφτουν ἀπὸ ψηλά, σπάνε κεφάλια.

Πᾶμε στὶς εἰκόνες τώρα.

Π. Βαρθολομαῖε, λειτουργεῖτε σὲ ἕνα ναὸ τῶν 700 περίπου τετρ.μ ,ποὺ εἶχε στοὺς τοίχους του πάνω ἀπὸ 50 φορητὲς εἰκόνες, διαστάσεων 40/50 ἑκ. περίπου, καὶ σεῖς κάνετε λόγο γιὰ δύο εἰκόνες ποὺ τὶς ἔχετε βάλει στὸ ἔμπα τοῦ Ναοῦ, ποὺ ἂν ἀνοίξουν διάπλατα οἱ  ἐξωτερικὲς πόρτες τὶς κρύβουν σχεδὸν ἐντελῶς. Κατ’ ἀρχὴν δὲν γίνεται κἄν λόγος γιὰ ἐξωνάρθηκα.

Γιὰ νὰ καταλάβουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι μακριά. Γιὰ νὰ μπεῖ κανεὶς στὸν ναό μας ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο, ἀνεβαίνει καμία 6/7 σκαλοπάτια καὶ φτάνει στὶς πρῶτες ἐξωτερικές, βαριές, ξύλινες πόρτες. Ἀκολούθει ἕνα πλατύσκαλο, 2/3 σκαλοπάτια καὶ δεύτερο ζευγάρι πόρτες, πολὺ πιὸ ἐλαφριές. Περνώντας  αὐτὲς τὶς πόρτες, φτάνεις ἀμέσως στὶς ἑπόμενες πόρτες, τὶς ἀνοίγεις καὶ μπαίνεις στὸν κυρίως ναό. Ποῦ τὸν εἴδατε τὸν ἐξωνάρθηκα; Ποῦ εἴδατε π. Βαρθολομαῖε, Καθεδρικὸ ναὸ καὶ νὰ μὴ ἔχει στὸν κυρίως ναό, προσκυνητάρι, μὲ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία ἤ τὸν Ἅγιο,στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ ναός; Π. Βαρθολομαῖε, πόσα προσκυνητάρια ἔχει ὁ κυρίως ναός μας; Ποῦ πῆγε ὁ Ἐσταυρωμένος, ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα, ποὺ φαίνεται πίσω ἀπὸ τὸν Πατριάρχη σὲ μία φωτογραφία;

Μήπως πέφτει στὴν ἀντίληψή σας, ὅ,τι θέλει ὁ Μητροπολίτης, ἤ μήπως ἐσεῖς ἀποτελεῖτε ἐξαίρεση καὶ σᾶς ἔχει ἐπιτρέψει νὰ σκέφτεσθε καὶ νὰ μιλᾶτε, ὅταν βέβαια εἶσθε μόνος; Εἶσθε σπουδαγμένος π. Βαρθολομαῖε, μή ὑποτιμᾶτε τὴν νοημοσύνη σας.

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ μουσεῖο ἑλληνοχριστιανικῆς κληρονομίας.

 Παρεπιπτόντως, σχεδὸν πουθενὰ σὲ λόγους ἤ ἐγκυκλίους τοῦ Μητροπολίτη δὲν θὰ συναντήσει κανεὶς τὴν φράση, ΟΡΘΟΔΟΞΗ κληρονομία.

Μήπως π. Βαρθολομαῖε ἔπεσε στὴν ἀντίληψή σας, ὅτι στὴ σχετικὰ μικρὴ αἴθουσα τοῦ μουσείου, ἐκτίθενται σὲ περίοπτη θέση, οἱ ἀρκετὰ μεγάλων διαστάσεων πινάκες τοῦ γερμανοῦ ζωγράφου Χένρικ Χόφμαν (ἡ εἰκὼν ἀνωτέρω); Μήπως ὁ Χόφμαν εἶχε πολιτογραφηθεῖ Ἕλληνας καὶ δὲν τὸ ξέρουμε; Τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἀντικείμενα, ποὺ μετὰ δυσκολίας διακρίνεις τί εἶναι, ἀγοράστηκαν ἀπὸ τὸν κ. Μητροπολίτη ἀπὸ παλαιοπωλεῖα, παλιατζίδικα τῆς Στοκχόλμης. Τὸ λέει ὁ ἴδιος. Τὰ ἔβαλε μέσα σὲ πολυτελεῖς τζαμαρίες καὶ δὲν μπορεῖ, ἀφοῦ τὸ ἔπιπλο ποὺ τὰ φιλοξενεῖ φαίνεται ἐπίσημο καὶ ἀκριβό, σίγουρα θὰ εἶναι καὶ αὐτὰ κάτι τὸ πολὺ σπουδαῖο. Ὁ Σεβ. Κλεόπας, κάλεσε πολλὲς φορὲς τὸ ἐκκλησίασμα νὰ βοηθήσει οἰκονομικὰ τὴν ἵδρυση τοῦ μουσείου ἀπὸ Ἄμβωνος. Δέχτηκε ἐκεῖ, κάνα δύο φορές, ξένους ἐπίσημους, τὸ ἐκκλησίασμα ὅμως, πότε δὲν τὸ προσκάλεσε νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ μουσεῖο. Ἴσως νὰ μὴ εἶναι ἀκόμα ὥριμο, γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὸν θησαυρό τοῦ μουσείου.

Τὸ ὅτι ἐκεῖ δέχεται ὁ κ. Μητροπολίτης εἰς ἀκρόασιν τοὺς θέλοντας νὰ ἀκροασθοῦν, μὴ τὸ λέτε πολὺ δυνατὰ γιατί, α) ἤρθατε ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ, καὶ τὸ μουσεῖο εἶχε κλείσει ἤδη ἀπὸ τὸν χειμῶνα καὶ παραμένει ἀκόμα κλειστό. Ὁπότε δὲν μπορεῖτε νὰ ἔχετε ἴδια γνώμη. Μᾶλλον αὐτὸ θὰ τὸ ἔγραψε ὁ κ. Μητροπολίτης. Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ μουσεῖο ποτέ δὲν ἄνοιξε τὶς πόρτες του νὰ μπεῖ ἐλεύθερα μέσα ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος ἤθελε τέλος πάντων,ἔστω καὶ ἀπὸ ἁπλὴ περιέργεια.

Ἡ μόνη ἴσως ἐξαίρεση, εἶναι ἡ τοιχογραφία στὴν ὁποία ἀναφέρεστε.

Αὐτὸς ποὺ ἐνδιαφέρεται, μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ σελίδα τῆς Μητρόπολης, νὰ πάει πίσω στὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2019 καὶ νὰ δεῖ τὰ βίντεο καὶ τὰ ἐγκαίνια μὲ τὸν Πατριάρχη καὶ νὰ βγάλει συμπέρασμα.

Γιὰ τὶς ὀκτὼ εἰκόνες ποὺ ἀναφέρεστε ,τὶς συντηρημένες, στὴν εἴσοδο τοῦ μουσείου,σὲ ξυλόγλυπτες σκαλιστὲς προθῆκες, ἐπειδὴ ἀδυνατῶ νὰ τὶς περιγράψω, τὶς στέλνω σὲ φωτογραφία στὴν ἐφημερίδα. Ἁπλὰ προειδοποιῶ ὅποιον τὶς δεῖ, νὰ μὴ τρομάξει .

Ἀρχιμανδρῖτα π. Βαρθολομαῖε, δὲν βιώσατε πότε ἤ δὲν σᾶς εἶπε κανείς, ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ζωντανὴ καὶ ὅτι δὲν εἶναι γιὰ τὸ μουσεῖο, παροπλισμένη; Ὁ κυρίως ναός, ποὺ τελεῖται ἡ Θ.Λ εἶναι ἄδειος ἀπὸ εἰκόνες καὶ μοῦ λέτε ὅτι ὑπάρχουν εἰκόνες βυζαντινῆς τεχνοτροπίας στὸ μουσεῖο; Μήπως ὁ Σεβασμιώτατος προσπαθεῖ νὰ μετακομίσει τὸ κέντρο βάρους τῆς ὀρθόδοξης λατρείας, ἀπὸ τὸν ναό, στὸ μουσεῖο;

Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τὴν μετατροπὴ ἤ ὄχι τοῦ Ναοῦ σὲ αἴθουσα, αὐτὸ ἂς τὸ κρίνει ὁ κόσμος ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῆς Μητρόπολης  ποὺ ἔστειλα στὴν ἐφημερίδα σας, ἀπὸ τὴν πρὶν καὶ μετὰ ἀνακαίνισης ἐποχῆς.

Τώρα ,ἂν τὰ τρίλεπτα κηρύγματα τοῦ ποιμενάρχη μας, προφανῶς γιὰ νὰ μὴ κουράζει τὸ ἐκκλησίασμα, εἶναι θεόσοφα, εἶναι κάτι τὸ ὑποκειμενικό. Πάντως εἶναι πλούσια σὲ παραπομπὲς στίχων μοντέρνων τραγουδοποιῶν, ποιητῶν καὶ ἄλλων καλλιτεχνῶν. Οἱ πατέρες ὑστεροῦν λίγο.

Αὐτὰ τὰ περὶ ἀπαράμιλλου κάλλους τοῦ Ναοῦ καὶ ὅτι γίνεται πόλος ἕλξης γιὰ τοὺς πολυπληθεῖς περίεργους ξένους καὶ ὅτι γίνεται αἰτία νὰ γνωρίσουν ἔτσι, μερικοί, τὸν Χριστό, ἂν καὶ εἶναι σκέτη φιλολογία, τὸ καταπίνω, τὸ δέχομαι. Σᾶς ρωτῶ ὅμως π. Βαρθολομαῖε, ποιὸν Χριστὸ θὰ τοὺς γνωρίσετε, ἀφοῦ δὲν ἔχετε οὔτε τὴν εἰκόνα του σὲ προσκυνητάρι; Ἤ μήπως θὰ τοὺς πᾶτε στὸ μουσεῖο νὰ τοὺς δείξετε τὸν Χριστὸ στὸν πίνακα τοῦ Χόφμαν;

Ὁ ὀρθόδοξος ναὸς πάτερ μου, πρῶτα ἀπ’ ὅλα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι χῶρος προσευχῆς.Τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Μητροπολίτη, περὶ χώρου περισυλλογῆς, καταλλαγῆς, διαθρησκειακοῦ συνδιαλέγεσθαι στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἑτερότητας,διαφορετικότητας στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ μὲ τὰ ἑλληνοχριστιανικά, (ποτέ δὲν ἀναφέρεται ὁ Μητροπολίτης σὲ ἑλληνορθόδοξα) καὶ παναθρώπινα ἰδεώδη, τί νὰ σᾶς πῶ, δὲν τὰ συνάντησα ποτέ σὲ καμία ὀρθόδοξη φιλολογία. Κανεὶς δὲν εἶπε νὰ κρύψουμε ἤ νὰ κρατήσουμε μόνο γιὰ μᾶς  τὸν θησαυρό τῆς ὀρθοδοξίας. Ἐσεῖς ὅμως πάτερ, ὁ Μητροπολίτης δηλ.,γιατί ἐσεῖς ἁπλὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς λέει, τὸν ξεπουλᾶτε. Τὸν πετᾶτε στοὺς χοίρους.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ καντήλια, νομίζω ὅτι ὑπερτερεῖτε σὲ ἐπιχειρήματα καὶ στέλνετε τοὺς καλοδιάθετους ἀναγνῶστες, νὰ προστρέξουν σὲ μία χειροτονία, γιὰ νὰ δοῦν τὶς δύο καντῆλες πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα. Καὶ σίγουρα αὐτὸ σᾶς καλύπτει.

Ἐγώ βάζω τώρα, τοὺς κακοπροαίρετους ἀνα­γνῶστες, νὰ σᾶς ρωτήσουν ἂν γνωρίζετε κάτι γιὰ τὴν τύχη τῆς Ἀκοίμητης Λυχνίας. Νὰ σᾶς ρωτήσουν ἀκόμα γιὰ τὸ πολυκάντηλο, ποὺ κρεμόταν ἀπὸ ψηλά, στὸ κέντρο τοῦ σολέα. Γιὰ τὰ παραδοσιακὰ στρογγυλά ἕξι μανουάλια, μὲ τὸ καντηλάκι τους στὴν μέση, ποὺ ἀνάβαμε τὰ κεριά μας, μέσα στὸν ναό. Μᾶλλον δὲν γνωρίζετε νὰ ἀπαντήσετε,γιατί ἐσεῖς τὸν βρήκατε τὸν ναὸ ἄδειο, ὅταν ἤρθατε καὶ σίγουρα δὲν ἀναρωτηθήκατε γιὰ τίποτα.

Πάτερ, μὴ προσπαθεῖτε νὰ δικαιολογήσετε τὰ ἀδικαιολόγητα. Προσπερνῶ ὅλες τὶς κατηγορίες πού μοῦ ἐπισυνάπτετε καὶ τὰ εὐαγγελικὰ χωρία ποὺ τίς συνοδεύουν. Οὔτε καριέρα κάνω στὴν ἐκκλησία οὔτε ἄλλους σκοποὺς ἐξυπηρετῶ.Ὁ Σεβ. Κλεόπας τὸ γνωρίζει αὐτό. Ρωτῆστε τον. Μὲ εἶχε ἐπαινέσει ἀρκετὲς φορὲς στὴν ἀρχὴ καὶ ἦταν βαθύτατα εὐγνώμων πρὸς τὸ πρόσωπόν μου, γιὰ τὴν ἀνεκτίμητη πρόσφορά μου στὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας. (εὐχετήριος κάρτα) Ἀπὸ τὴν ἄλλη, συμπληρώνω σχεδὸν σαράντα χρόνια στὴν Στοκχόλμη, ἐκκλησιάζομαι ἀπὸ τὰ νιάτα μου καὶ Δόξα τῷ Θεῷ, οἱ σχέσεις μου εἶναι ἀγαθὲς μὲ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ γνωρίζω.

Καὶ ἕνα τελευταῖο. Λέτε ὅτι βιάστηκα νὰ κάνω κριτικὴ καὶ ὅτι δὲν φρόντισα νὰ μάθω ἀπὸ ἔγκυρες πηγές, ἂν τὰ ἔργα ἀποκατάστασης ἔχουν τελειώσει ἤ ὄχι. Ποιὰ πηγὴ θὰ μοῦ συνιστούσατε ἐσεῖς π. Βαρθολομαῖε, σὰν τὴν πιὸ ἔγκυρη; Ἐγώ, ἂν τὸ σκεφτόμουν, μᾶλλον θὰ πήγαινα στὴν πηγὴ τῆς πηγῆς.  Καὶ στάθηκα καὶ ἐδῶ τυχερὸς γιατί μ’ ἔκοψε, ὅπως λέμε.

Σᾶς ἐπισυνάπτω τὸ e-mail ποὺ ἔστειλα στὸν Μητροπολίτη κ. Κλεόπα τὴν 1/1/2021

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα κ. Κλεόπα.

Μὲ μεγάλη θλίψη εἴδαμε νὰ λείπει σήμερα, 1/1/2021 ἡ εἰκόνα τοῦ Μ. Βασιλείου, ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Μὲ μεγάλη θλῖψι βλέπουμε νὰ μὴ γίνεται ἡ ἀναστήλωση τῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ Ναοῦ, παρόλο ποὺ οἱ ἐργασίες τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισης ἔχουν τελειώσει ἐδῶ καὶ δύο ἑβδομάδες. Νὰ μᾶς συγχωρέσετε,ἂν σὲ περίπτωση ἔχετε κάποιο σχέδιο ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων, ποὺ θέλει κάποιο χρόνο. Ὁ χρόνος θὰ δείξει. Σίγουρα ὅμως μπορεῖτε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε, γιατί λείπουν εἰκόνες Μεγάλων Ἁγίων, ἀπὸ τὰ προσκυνητάρια, στὶς γιορτές τους, ἐνῷ γνωρίζουμε πολὺ καλά,ὅτι οἱ εἰκόνες ὑπάρχουν, ὑπῆρχαν τουλάχιστον, στὸν ναό.

Τὴν εὐχή σας

Χρῆστος Τιμούδας

1/1/2021

Φυσικὰ δὲν καταδέχτηκε ὁ  Μητροπολίτης Κλεόπας νὰ ἀπαντήσει. Δὲν πειράζει. Τώρα, ἴσως δώσει ὅλες τὶς ἀπαντήσεις μαζεμένες.

Previous Article

10 Ἀπριλίου

Next Article

«ΜΗΔΕΝΙ ΔΙΚΗΝ ΔΙΚΑΣΕΙΣ, ΠΡΙΝ ΑΜΦΟΙΝ ΜΥΘΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ»

Διαβάστε ακόμα