Μεγαλοβδομαδιάτικοι θεατρινισμοὶ τοῦ κ. Φραγκίσκου!

Share:

Ο ΑΡΧΙΗΣΟΥΙΤΗΣ τοῦ Βατικανοῦ, «πάπας» Φραγκίσκος, ἔκαμε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ τὸ «κομμάτι» του, παίζοντας τὸ σύνηθες ἀηδὲς θέατρο, τὴν ἡμέρα τῆς Μ. Παρασκευῆς (γιὰ τοὺς παπικούς). Μόνο ποὺ ἐφέτος τὸ παράκανε. Γιὰ νὰ δείξει πόσο «λυπᾶται» καὶ «ἀνησυχεῖ» γιὰ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, προσκάλεσε τὰ ΜΜΕ νὰ δείξουν τὴν προσευχή του, γιὰ τὴν κατάπαυση τῆς ἐπιδημίας. Ἀλλὰ δὲν ἀρκέστηκε στὴ γονυκλισία, ἀλλὰ τὸ ἔριξε στὴν ξάπλα, πάνω σὲ ἕνα πανάκριβο χαλὶ καὶ σὲ βελούδινο μαξιλάρι, γιὰ νὰ ἀπευθύνει τὴν προσευχή του στὸ Θεό, νὰ σώσει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὸ φονικὸ ἰό! Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ θέλησε νὰ ξεπεράσει καὶ τὸ Χριστὸ (τὸν ὁποῖο ὑποδύονταν), ὁ Ὁποῖος προσευχήθηκε γονυπετής! Τὰ «ἱερὰ ΜΜΕ» τοῦ «Κράτους τοῦ Θεοῦ», φρόντισαν νὰ φτάσει ἡ φωτογραφία στὰ πέρατα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ «μάθει» ὁ κόσμος ὅτι ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ», νοιάζεται γι’ αὐτόν! Χύνει ὅμως κροκοδείλια δάκρυα γιὰ τὰ χιλιάδες θύματα τῆς ἐπιδημίας καὶ προσεύχεται στρωματσάδα, γιὰ χατίρι του, διότι οὐδεμία ὑλικὴ βοήθεια προσέφερε γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πληγέντων καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ καταρρέοντος συστήματος ὑγείας τῆς Ἰταλίας! Τοὺς «ἱεροὺς» χρηματικοὺς πακτωλοὺς τοῦ «θεϊκοῦ κράτους» τοὺς κρατᾶ καλὰ φυλαγμένους, ποὺ σημαίνει ὅτι ἐλάχιστα σκοτίζεται γιὰ τοὺς δοκιμαζομένους ἀνθρώπους. Γιὰ τὸ μόνο ποὺ νοιάζεται εἶναι πῶς θὰ γίνει κοσμοκράτορας, ὅπως ὁρίζει ἡ «δογματική» της «ἐκκλησίας» του, ἡ ὁποία τὸν θέλει νὰ εἶναι ὁ φορέας καὶ ὁ χορηγὸς ὅλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἐξουσιῶν! Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν διστάζει νὰ δίνει (καὶ) τέτοια γελοῖα σόου, ἀδιαφορώντας ἂν βεβηλώνει τὴν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν!

Previous Article

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ

Next Article

Ὁ πραγματικὸς πειρασμὸς εἶναι τὸ κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν