Μεσογαίας: «Θὰ βάλουμε καὶ οἱ κληρικοὶ μάσκα»

Share:

Ἦτο ὁ πρῶτος ποὺ περιώρισε τὰς ἱεροπραξίας εἰς τοὺς ἱ. ναοὺς τῆς περιφερείας του, πρὶν ὑπάρξη ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ καὶ τώρα ὁ Σεβ. Μεσογαίας ὑπερακοντίζει τὰς πολιτικὰς ἀποφάσεις, ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν καταστήσει ὑποχρεωτικὴν τὴν μάσκα διὰ τοὺς κληρικούς. Ἐρωτῶμεν: «Μὲ τὸ νὰ κρίνουμε τὶς ἀποφάσεις ἀγριεύεται ἡ ψυχή μας» ἢ μήπως ὅταν τρομοκρατούμεθα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ὅτι οἱ ἱ. ναοὶ καὶ ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδουν ἰούς; Αὐτοὶ ποὺ λαμβάνουν τὰς ἀποφάσεις χωρὶς νὰ κοινωνοῦν ποτὲ ἔχουν εἰρήνην καὶ τὴν ἐπιβάλλουν καὶ εἰς τοὺς ἐκκλησιαζομένους; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 8ης Σεπτεμβρίου 2020:

«“Δεν εἶναι βλασφημία ἡ χρήση μάσκας ἐντὸς τῶν ναῶν” τόνισε σήμερα στοὺς πιστοὺς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Ἀπὸ τὸν πανηγυρίζοντα ναὸ Παναγίας τῆς Παντοβασίλισσας στὴ Ραφήνα, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, ἀναφερόμενος στὸ θέμα τῶν μασκῶν καὶ τὴ χρήση τους μέσα στοὺς ναούς, ὑπογράμμισε ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία βλασφημία. “Ποιὰ βλασφημία; Μὲ τὸ νὰ κρίνουμε τὶς ἀποφάσεις ἀγριεύεται ἡ ψυχή μας. Ἡ ψυχή μας πρέπει νὰ εἰρηνεύσει καὶ ἂν χρειαστεῖ θὰ βάλουμε καὶ οἱ κληρικοὶ μάσκα”».

Previous Article

21 Σεπτεμβρίου

Next Article

Για την Τουρκία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών είναι το πρώτο θέμα διαπραγμάτευσης με την Αθήνα

Διαβάστε ακόμα