Μεσσηνίας: Ἀρραγὴς συνεργασία Ἐκκλησίας – Πολιτείας

Share:

Ὑπέρβασις ἢ ὑποχώρησις εἰς «διάφορα στερεότυπα» εἶναι ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναούς; Ποῖον ἦτο τὸ ἐρώτημα τοῦ δημοσιογράφου; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξιν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας εἰς τὴν ἐφημερίδα «Βραδυνὴ» τῆς 20ῆς Μαρτίου 2021:

«-Πιστεύετε ὅτι ἔχουν γίνει κάποια λάθη στὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς Πολιτείας σχετικὰ μὲ τὴ διαχείριση τῆς πανδημίας;

-Ἡ πανδημία, τόσο γιὰ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἦταν ἕνα πρωτόγνωρο ἐξελισσόμενο γεγονός, τὸ ὁποῖο ἀπαιτοῦσε γρήγορες ἀποφάσεις καὶ ἀποτελεσματικὲς δράσεις. Σὲ μία τέτοιου εἴδους κρίση, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὴν ζωή, ἡ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἦταν καὶ εἶναι ἐπιβεβλημένη στὰ πλαίσια τῆς συναλληλίας καὶ τῶν διακριτῶν ρόλων, καὶ φαίνεται ὅτι δούλεψε ἀποτελεσματικὰ καὶ πρὸς ὠφέλεια τῶν πολιτῶν καὶ συμπολιτῶν μας… Οἱ κατὰ καιροὺς παραφωνίες στὸ πλαίσιο τοῦ πανικοῦ καὶ τῆς κινδυνολογίας δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποτρέψουν ἢ νὰ ἀμαυρώσουν αὐτὴ τὴν συν­εργασία, οὔτε βέβαια καὶ ἡ κάθε λογῆς συνωμοσιολογία, ἀλλὰ καὶ τὰ ὁποιαδήποτε λάθη δὲν μπόρεσαν νὰ λειτουργήσουν ἀνασταλτικὰ ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς συν­εργασίας. Γι’ αὐτὴν τὴν συνεργασία κρίθηκαν καὶ κατακρίθηκαν καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία, ἐπειδὴ πολλὲς φορὲς ἀναγκάστηκαν νὰ κάνουν ἔναγχες ὑπερβάσεις ἢ καὶ ὑποχωρήσεις σὲ διάφορα στερεότυπα καὶ μέχρι τότε “στεγανά”, ὅμως ἡ ἐξέλιξη καὶ οἱ διαφαινόμενοι κίνδυνοι δικαιολογοῦσαν τὶς ὁποιεσδήποτε ἀποκλίσεις. Ἡ συνεργασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας στὸ θέμα ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας κινήθηκε στὸ πλαίσιο τῆς ἐπικουρικότητας καὶ τῆς συμπληρωματικότητας».

Previous Article

Επιστολή πρὸς Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας

Next Article

ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!