Μεταβάλλουν τοὺς Ἱ. Ναοὺς εἰς ρεμπέτικα «κουτούκια»!

Share:

  Ἡ ἀποϊεροποίηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἶναι σὲ πλήρη ἐξέλιξη, ὡς ἐφαρμογὴ τοῦ «πνεύματος» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν πλήρη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ταύτισή της μὲ τὶς κοσμικὲς ἐκδηλώσεις! Ἕνας πρόσφορος τρόπος εἶναι ἡ χρησιμοποίησή τους γιὰ πραγματοποίηση συναυλιῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων, γιὰ «καλοὺς σκοπούς»! Ἀλλὰ φαίνεται πὼς ἡ κατάσταση ἔχει προχωρήσει παραπέρα. Δεῖτε τί ἔγινε πρόσφατα στὴν Ἀγγλία, στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, Μπράιτον καὶ Χόουβ (Brighton & Hove), ὅπου «ἔλαβε χώρα ἕνα μουσικὸ δρώμενο μὲ τίτλο «Εἰκόνες τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος». Ὑπεύθυνος τοῦ Ναοῦ εἶναι ὁ πατὴρ Γερμανός, ὁ ὁποῖος βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ ἐνεργεῖ μὲ δική του πρωτοβουλία ἀλλὰ μὲ τὴν εὐλογία, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα (Λιούλια). Καὶ ὅπως βλέπουμε τὸ δρώμενο αὐτὸ δημοσιεύθηκε καὶ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ναοῦ!! Ἐκεῖ ἐμφανίστηκε ἕνα συγκρότημα ἀπὸ τὸν σύλλογο «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (REBETIKO CARNIVAL), ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὴν ἱστοσελίδα τους, εἶναι ἕνας ὀργανισμὸς ἀφιερωμένος στὴν διευκόλυνση πρόσβασης στὴν μουσικὴ καὶ στὴν παροχὴ βοήθειας σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη» (Ἱστ. Τὰς Θύρας)! Ναὶ καλὰ διαβάσατε, καθόλου τυχαῖα, τὸ μουσικὸ συγκρότημα ὀνομάζεται «ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»! Ἀλλὰ εἶναι γνωστὸ πὼς τὰ ρεμπέτικα ᾄσματα ἐξυμνοῦν τὰ ἀνθρώπινα πάθη (παράνομο ἔρωτα, ναρκωτικά, μέθη, συζυγικὴ ἀπιστία, κλπ)! Παρὰ ταῦτα ὁ ὑπεύθυνος «μοντέρνος» ἐφημέριος, «στύλωσε» τοὺς ρεμπέτες μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα! Μεταβάλλουν τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς σὲ ρεμπέτικα «κουτούκια»! Φοβερό!

Previous Article

Ὁ ἐμπαιγμός, τοῦ ἐμπαιγμοῦ τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Next Article

Ἡ ἑορτή πάντων τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Ἁγίων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων